Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №148 від 02.03.2016. Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Нацгвардії України


Приказ МВД №148 от 02.03.2016. Об утверждении Инструкции о порядке и размерах выплаты вознаграждения военнослужащим Нацгвардии Украины в особый период и во время проведения антитеррористических операций

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2016  № 148

 

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 
17 березня 2016 р. 
за № 403/28533

Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ 
№ 156 від 24.02.2017}

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» та з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям в особливий період та під час проведення антитерористичної операції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Аллерова Ю.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
Міністра фінансів України 

Міністр соціальної політики України
Р. Качур 

П. Розенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
внутрішніх справ України 
02.03.2016  № 148

 

Зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 
17 березня 2016 р. 
за № 403/28533

ІНСТРУКЦІЯ 
про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Національної гвардії України (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - з’єднання, військова частина, заклад, установа;

командир - командир, начальник, керівник;

Національна гвардія України - НГУ;

підрозділ - штатні (рота, батарея, ескадрилья, взвод, група), тимчасово створені або спільні формування, що підпорядковані військовій частині, угрупованню Національної гвардії України або безпосередньо штабу АТО;

техніка - озброєння та військова, бойова (спеціальна, спеціалізована) техніка противника;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією.

3. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби на підставі наказів командирів військових частин, а командирам військових частин - на підставі наказів командирів вищого рівня.

Розміри винагород у наказах зазначаються в гривнях.

4. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання завдань загинули, захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні. Винагорода виплачується військовослужбовцям за період до дня виключення їх зі списків особового складу військової частини.

Винагорода виплачується також таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

5. Винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

II. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду у розмірах, визначених у додатку 1 до цієї Інструкції на місяць.

2. Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі даних обліку військовослужбовців, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони або в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (АТО).

3. Підтвердженням безпосередньої участі в АТО для виплати винагороди є витяг із наказу штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання про включення (виключення) військовослужбовця до (зі) складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь в АТО.

4. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

5. Розмір винагороди, обрахований відповідно до пункту 1 цього розділу, збільшується за:

успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи);

безпосередню участь у бойових діях;

знищення (захоплення) техніки.

Збільшення винагороди може виплачуватись за кожною із зазначених підстав одночасно.

IIІ. Збільшення розміру винагороди

1. Збільшення розміру винагороди за успішне виконання завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

1. Розмір винагороди одноразово збільшується за успішне виконання завдання у складі військової частини (підрозділу, групи) (додаток 2) на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) військовослужбовцям військових частин (підрозділів, груп) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу, групи), що визначено розпорядчим документом штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання, та виплачується на військову частину (підрозділ, групу).

Для оцінки результату успішності виконання бойового завдання командиром військової частини (підрозділу, групи) до штабу АТО надаються підтвердні документи (копії та витяги з них) з пропозиціями щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю в межах загальної суми її збільшення.

2. На підставі отриманого наказу штабу АТО щодо успішності виконання бойового завдання військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення розміру винагороди за дні виконання завдання.

2. Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях

1. За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям військових частин збільшується винагорода на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається в разі:

виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;

виконання завдань артилерійськими підрозділами з вогневого ураження противника;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником.

Збільшення винагороди за безпосередню участь у бойових діях здійснюється також за ті дні, коли військовослужбовці в районі ведення бойових дій (районі проведення АТО) беруть участь у здійсненні польотів у зоні ураження зенітними ракетними комплексами (зенітно-артилерійськими комплексами) противника ближньої дії (до 10 кілометрів від лінії зіткнення з противником) в умовах використання в польоті озброєння та обладнання повітряного судна для ураження наземних (морських), повітряних цілей або вирішення інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії з вертольотів, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, виконання протичовнових завдань, десантування, ведення повітряної і радіаційної розвідок, фотографування, застосування засобів радіоелектронної боротьби, перевезення військ, бойової техніки і вантажів, визначення умов десантування, забезпечення управління військами та ретрансляції).

Для підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях командиром військової частини (підрозділу) подаються до штабу АТО підтвердні документи (копії та витяги з них) із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі в бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

2. На підставі отриманого наказу штабу АТО щодо підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення розміру винагороди за дні участі в бойових діях.

3. Збільшення винагороди за знищення (захоплення) техніки

1. За знищення (захоплення) техніки військовослужбовцям збільшується винагорода в розмірі, визначеному в додатку 3 до цієї Інструкції.

Для підтвердження факту знищення (захоплення) техніки командиром військової частини (підрозділу) подаються до штабу АТО підтвердні документи (копії та витяги з них) із зазначенням суми збільшення винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки.

2. На підставі отриманого наказу штабу АТО про підтвердження факту знищення (захоплення) техніки військовою частиною за місцем проходження служби військовослужбовця видається наказ про виплату збільшення розміру винагороди за день, коли була знищена (захоплена) техніка.

Командувач 
Національної гвардії України 
генерал-лейтенантЮ.В. Аллеров

 

Додаток 1 
до Інструкції про порядок 
та розміри виплати винагороди 
військовослужбовцям 
Національної гвардії України 
в особливий період та під час проведення 
антитерористичних операцій 
(пункт 1 розділу ІІ)

РОЗМІР 
винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди

(грн)

1

2

1. Період мобілізації (у тому числі часткової) або з моменту введення воєнного стану та до дати завершення демобілізації або припинення (скасування) воєнного стану, період проведення антитерористичної операції

Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, виконанні бойових завдань на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), проведенні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою:

 

на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону;

 

виконання бойових завдань, а також завдань з ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ);

6 000

участь у заходах з відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою

 

в інших місцях дислокації в межах визначеного району воєнного конфлікту (антитерористичної операції)

2400

2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни)

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях

7 000

Безпосередня участь військовослужбовців у проведенні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних збройних формувань (озброєних осіб), попередження, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

3 000

__________ 
Примітки:


1. Перелік військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, визначається на підставі розпорядчих документів штабу оперативно-тактичного угруповання та штабу АТО із зазначенням періодів виконання завдань. 
Керівники угруповань Національної гвардії України в зоні проведення АТО забезпечують щомісячне доведення зазначених переліків до військових частин Національної гвардії України. 
2. Облік військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, у тому числі на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони та на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ), здійснюється штабами військових частин.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 156 від 24.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}

 

Додаток 2 
до Інструкції про порядок 
та розміри виплати винагороди 
військовослужбовцям 
Національної гвардії України 
в особливий період та під час проведення 
антитерористичних операцій 
(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗМІР 
збільшення винагороди за успішне виконання завдання в складі військової частини (підрозділу, групи)

Найменування завдання

Розмір збільшення винагороди, грн

1

2

Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління:

 

бригадою

365 400

полком, батальйонно-тактичною групою

243 600

батальйоном, дивізіоном, прирівняними до них військовими частинами (підрозділами)

121 800

ротою, батареєю, ескадрильєю, взводом, групою, прирівняними до них підрозділами

60 900

__________ 
Примітки:


1. Виплачується на з’єднання, окрему військову частину (підрозділ, групу). 
2. Сума збільшення винагороди розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання.

 

Додаток 3 
до Інструкції про порядок 
та розміри виплати винагороди 
військовослужбовцям 
Національної гвардії України 
в особливий період та під час проведення 
антитерористичних операцій 
(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

РОЗМІР 
збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку

Знищення (захоплення)

Розмір збільшення винагороди, 
грн

1

2

1. Корабля:

 

1 рангу

243 600

2 рангу

182 700

3 рангу

121 800

4 рангу

97 440

2. Бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121 800

3. Реактивної системи залпового вогню

60 900

4. Тактичного ракетного комплексу, військового літака

54 810

5. Танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48 720

6. Наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42 630

7. Бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42 630

8. Іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36 540

9. Переносного зенітно-ракетного комплексу

30 450

10. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

30 450

11. Судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно

24 360

12. Військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача, військових інженерних машин: розвідки, розмінування, мінного загородження, мостоукладних, розгородження, для прокладання шляхів, для здійснення землерийних робіт, для подолання водних перешкод

12 180

 

__________ 
Примітка:


Сума збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 156 від 24.02.2017 - застосовується з 1 січня 2017 року}


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (29.03.2016)
Просмотров: 1204
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar