Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №656 від 13.07.2016. Про затвердження Умов оплати праці, розмірів посадових окладів та схем тарифних розрядів працівників установ


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2016

м. Київ

N 656

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2016 р. за N 1079/29209

Про затвердження Умов оплати праці, розмірів посадових окладів та схем тарифних розрядів працівників установ, що належать до сфери управління МВС

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 21 грудня 2016 року N 1331

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року N 288 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС, що додаються.

2. Департаменту фінансово-облікової політики МВС (Шевнін С. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази МВС від 04 липня 2007 року N 217 "Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу наукових та науково-дослідних установ системи МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2007 року за N 978/14245, від 04 липня 2007 року N 219 "Про впорядкування умов оплати праці працівників органів внутрішніх справ, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2007 року за N 979/14246, та від 04 жовтня 2007 року N 372 "Про впорядкування умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, наскрізних та допоміжних професій системи МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за N 1239/14506.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ - керівника апарату Тахтая О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Міністр
соціальної політики України

А. Рева

Заступник
Міністра фінансів України

Р. Качур

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
13 липня 2016 року N 656

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2016 р. за N 1079/29209

 

 

 

 

 

 

Умови
оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС, визначені в додатку 1 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів керівних та наукових працівників Державного науково-дослідного інституту МВС визначені в додатку 2 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів керівних працівників та фахівців установ, що належать до сфери управління МВС, визначені в додатку 3 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів інших керівних працівників, службовців та робітників установ, що належать до сфери управління МВС, визначені в додатку 4 до цих Умов;

Схеми тарифних розрядів за окремими посадами працівників Національної гвардії України, визначені в додатку 5 до цих Умов.

(пункт 1 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2016 р. N 1331)

2. Надати право керівникам органів та установ МВС у межах затвердженого фонду заробітної плати установлювати:

1) посадові оклади (тарифні ставки) працівникам;

посадові оклади заступникам керівника та заступникам керівників структурних підрозділів на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10 - 30 відсотків, помічникам керівника - на 30 - 40 відсотків нижче посадових окладів відповідних керівників, визначених у додатках 1 - 3.

2) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

3) доплати працівникам в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;

за роботу в нічний час у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 10 години вечора до 06 години ранку;

за вчене звання:

професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);

доцента, старшого наукового співробітника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

за науковий ступінь:

доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації.

Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

4) водіям автотранспортних засобів:

надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Керівники установ, що належать до сфери управління МВС, мають право:

1) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Преміювання керівників установ, що належать до сфери управління МВС, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики МВС

С. М. Шевнін

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС
(пункт 1)

 

 

 

 

Розміри
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

____________
Примітки:

 
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року - 1113 гривень, з 01 травня 2016 року - 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики МВС

С. М. Шевнін

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2016 р. N 1331)

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС
(пункт 1)

 

 

 

 

Схеми
тарифних розрядів керівних та наукових працівників Державного науково-дослідного інституту МВС

I. Керівні працівники

Найменування посади

Тарифні розряди

Директор

22

Начальник наукового (науково-дослідного) відділу, завідувач науково-дослідної лабораторії, учений секретар інституту

17 - 20

Начальник відділу у складі науково-дослідної лабораторії

17

Начальник відділу, завідувач докторантури з аспірантурою

12

Завідувач сектору

11

II. Наукові працівники

Найменування посад

Тарифні розряди

Головний науковий співробітник

19, 20

Провідний науковий співробітник

18, 19

Старший науковий співробітник

17, 18

Науковий співробітник

16, 17

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики МВС

С. М. Шевнін

Додаток 3
до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС
(пункт 1)

 

 

 

 

Схеми
тарифних розрядів керівних працівників та фахівців установ, що належать до сфери управління МВС

Найменування посад

Тарифні розряди

Керівник (начальник, директор) установи

17

Начальник відділу

14

Начальники: відділення, дільниці
Головні: інженер, фахівець та інші

11, 12

Провідні фахівці: бухгалтер, інженер, економіст, юрисконсульт та інші

10

Фахівці: бухгалтер, інженер, економіст, юрисконсульт, механік, електромеханік, енергетик, кошторисник, психолог, технолог, товарознавець та інші:
I категорії
II категорії
без категорії

 
 


Техніки всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії
без категорії

 


Старші: інспектор, диспетчер, коректор, інструктор

6

Інспектор, диспетчер, коректор, інструктор, експедитор

5

Директор Департаменту
фінансово-облікової політики МВС

С. М. Шевнін

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2016 р. N 1331)

Додаток 4
до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС
(пункт 1)

 

 

 

 

Схеми
тарифних розрядів інших керівних працівників, службовців та робітників установ, що належать до сфери управління МВС

I. Керівні працівники та службовці

Найменування посад

Тарифні розряди

 

Майстер виробництва, начальники: котельні, гаража

9, 10

 

Начальники: їдальні, господарства житлово-комунального.
Завідувачі: господарства, гуртожитку, експедиції, канцелярії, кухні для тварин, складу, сховища та інші

7, 8

 

Адміністратор, адміністратор черговий, архіваріус, паспортист, старший діловод.
Оператори: комп'ютерного набору, копіювальних та розмножувальних машин

6

 

Діловод, друкарка

5

 

Радіооператор:
I класу
II класу
III класу

 
4
3
2

 
 
 
 

II. Робітники

Комендант, контролер на КПП

5

 

Вожатий службових собак

4

 

Водії:
автобусів,
вантажних автомобілів (спеціалізованих і спеціальних),
вантажних автомобілів загального призначення,
легкового автомобіля

 
5
5
4
4

 
 
 
 
 

Тракторист

4

 

Апаратник хімводоочищення, водій електро- та автовізка.
Машиністи: мийних машин, холодильних установок, компресорних установок, насосних установок, із прання та ремонту спецодягу.
Оператори: електронно-обчислювальних та обчислювальних машин, апаратів мікрофільмування та копіювання, котельні, теплового пункту, очисних споруд.
Офіціант, перукар, пожежний, роздавальник нафтопродуктів, фотограф, черговий бюро перепусток, садівник, старший комірник

3

 

Оператор автоматичного газового захисту.
Дезінфектор, комірник, опалювач, охоронник.
Робітники: підсобний, з благоустрою, з догляду за тваринами, з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.
Прибиральники: службових, виробничих приміщень, територій.
Сторож, черговий по гуртожитку

2

 

Візник, гардеробник, двірник, мийник посуду, прасувальник

1

 

III. Робітники, зайняті на роботах із нормальними умовами праці, залежно від присвоєних кваліфікаційних розрядів

Найменування посад

Діапазон кваліфікаційних розрядів

Діапазон тарифних розрядів

Акумуляторник

1 - 5

1 - 5

Взуттьовик з ремонту взуття

2 - 3

2 - 3

Вулканізаторник

3 - 4

3 - 4

Електрогазозварник

3 - 6

2 - 5

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

2 - 6

3 - 7

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку

3 - 5

3 - 5

Електроосвітлювач

2 - 4

2 - 4

Коваль ручного кування

2 - 5

2 - 5

Кравець

2 - 4

2 - 4

Кухар

3 - 4

3 - 4

Лицювальник-плиточник

2 - 5

2 - 5

Маляр

1 - 6

1 - 6

Муляр

2 - 6

2 - 6

Паркетник

2 - 6

2 - 6

Покрівельник будівельний

2 - 5

2 - 5

Палітурник документів

2 - 4

2 - 4

Пекар

2 - 5

2 - 5

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

3 - 6

3 - 6

Слюсарі усіх найменувань

2 - 6

2 - 6

Столяр

2 - 6

2 - 6

Такелажник

2 - 5

2 - 5

Тесляр

2 - 6

2 - 6

Примітка. Назви професій встановлюються відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року N 327, кваліфікаційні розряди - відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Директор Департаменту
фінансово-облікової
політики МВС

С. М. Шевнін

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 21.12.2016 р. N 1331)

Додаток 5
до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС
(пункт 1)

 

 

 

 

Схеми
тарифних розрядів за окремими посадами працівників Національної гвардії України

I. Фахівці

Найменування посад

Тарифні розряди

Старший військовий священик (капелан)

14, 15

Військовий священик (капелан)

12 - 14

II. Працівники (невійськовослужбовці) льотного, льотно-підйомного складу авіації

Командири: авіаційного загону, авіаційної ланки.
Керівник польотів (начальник групи)

13, 14

Командир повітряного судна (літака, вертольота), штурман авіаційного загону, штурман авіаційної ланки

12, 13

Помічник командира повітряного судна (літака, вертольота), бортштурман, штурман, інженер-інструктор бортовий, другий пілот, пілот, черговий оперативний

11, 12

Інженер бортовий

10, 11

Старші: бортрадист, бортоператор, бортмеханік

9, 10

Бортрадист, бортоператор, бортмеханік

8, 9

III. Працівники (невійськовослужбовці) інженерно-технічного складу авіації, які безпосередньо зайняті обслуговуванням польотів

Начальник частини (технічно-експлуатаційної (авіаційного загону, авіаційної ланки))

12, 13

 

Техніки всіх спеціальностей:
I категорії
II категорії
III категорії
без категорії

 
10, 11
9, 10
8, 9
7, 8

 
 
 
 
 

Директор Департаменту
фінансово-облікової
політики МВС

С. М. Шевнін

 

(Умови доповнено додатком 5 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 21.12.2016 р. N 1331)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.09.2016)
Просмотров: 1275
Всего комментариев: 0
avatar