Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №675 від 15.07.2016. Про затвердження Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

15.07.2016
м. Київ
N 675

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2016 р. за N 1293/29423

Про затвердження Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 24 Кодексу цивільного захисту України, з метою виконання функцій Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з проведення пошукових та аварійно-рятувальних робіт за допомогою службових собак, організації кінологічного забезпечення службової діяльності органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності через два місяці після його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М. О.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Голова Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
15 липня 2016 року N 675

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
28 вересня 2016 р. за N 1293/29423


ПОЛОЖЕННЯ
про Кінологічну службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій


I. Загальні положення

1. Кінологічна служба ДСНС (далі - Кінологічна служба) створюється з метою ефективного керівництва заходами щодо організації, забезпечення і проведення кінологічними підрозділами пошуково-рятувальних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак, організації проведення підготовки кінологічних розрахунків та утримання службових собак у кінологічних підрозділах ДСНС.

2. У своїй діяльності Кінологічна служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, в тому числі цим Положенням.

3. До складу Кінологічної служби входять:

Кінологічна служба апарату ДСНС;

кінологічний центр (навчальний) у складі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС;

пошуково-рятувальні кінологічні підрозділи у складі аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування та спеціального призначення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

4. Начальник Кінологічної служби апарату ДСНС призначається на посаду і звільняється з посади Головою ДСНС та здійснює керівництво Кінологічною службою.

5. Кінологічна служба взаємодіє з кінологічними службами інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій з питань розвитку кінологічної справи, проведення пошуково-рятувальних робіт, навчання фахівців, віднесених до кінологічної спеціалізації.

II. Основні завдання та функції Кінологічної служби

1. Основними завданнями Кінологічної служби є:

організація і проведення кінологічними підрозділами пошуково-рятувальних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак;

управління, координація силами і засобами Кінологічної служби під час підготовки та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

здійснення підготовки кінологічних розрахунків та утримання службових собак у кінологічних підрозділах ДСНС;

організаційне, аналітичне та методичне забезпечення службової діяльності Кінологічної служби;

упровадження організаційних заходів щодо забезпечення розвитку матеріально-технічної бази системи службового собаківництва, здійснення зооінженерної, ветеринарної та інших необхідних видів діяльності.

2. На виконання основних завдань Кінологічна служба:

визначає основні напрями розвитку служби, розробляє документи з питань організації діяльності служби, ведення пошукових та інших невідкладних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак;

аналізує, методично забезпечує та координує діяльність кінологічних підрозділів для ефективного використання службових собак у пошуку постраждалих людей;

організовує систему навчання та підготовки кінологічних розрахунків для виконання пошукових робіт із застосуванням службових собак в умовах надзвичайних ситуацій різного характеру, підвищення професійної підготовки штатних та позаштатних (волонтерів) рятувальників-кінологів;

здійснює підготовку мінно-пошукових собак для пошуку і виявлення вибухонебезпечних предметів (боєприпасів та підривних засобів, крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях);

проводить атестацію кінологічних розрахунків;

здійснює контроль за виконанням кінологічними підрозділами вимог чинного законодавства України з питань, що належать до компетенції Кінологічної служби. Надає практичну допомогу підрозділам в організації роботи;

уживає заходів щодо якісного відбору, розстановки, навчання й виховання особового складу кінологічних підрозділів та вдосконалення його професійної майстерності;

контролює порядок утримання, збереження та племінного відбору поголів'я собак у кінологічних підрозділах ДСНС;

надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Кінологічної служби;

аналізує і узагальнює підсумки діяльності Кінологічної служби та надає пропозиції керівництву ДСНС щодо її вдосконалення;

бере участь у створенні й випробуванні нових зразків аварійно-рятувального спорядження, устаткування й інструменту для потреб Кінологічної служби;

бере участь у міжнародних кінологічних заходах (навчаннях із застосуванням спеціально навчених собак, семінарах, змаганнях). Вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи з питань кінології. Спільно зі структурним підрозділом ДСНС з питань міжнародного співробітництва здійснює в установленому порядку обмін з міжнародними делегаціями рятувальників-кінологів та співпрацює з міжнародними кінологічними організаціями;

здійснює заходи щодо соціального захисту кінологів, проведення реабілітації рятувальників і тварин, що брали учать у пошуково-рятувальних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

висвітлює в засобах масової інформації позитивний досвід діяльності кінологічних підрозділів. Організовує створення навчально-методичних відео- і кінофільмів з питань підготовки кінологічних розрахунків до проведення пошуково-рятувальних робіт та забезпечення ними кінологічних підрозділів.

III. Права та обов'язки керівництва Кінологічної служби

1. Загальне керівництво Кінологічною службою покладається на керівника самостійного структурного підрозділу апарату ДСНС України, до повноважень якого належить питання здійснення організації реагування на надзвичайні ситуації.

Безпосереднє керівництво Кінологічною службою покладається на начальника Кінологічної служби апарату ДСНС, який за посадою одночасно є начальником Кінологічної служби.

2. Начальник Кінологічної служби:

організовує роботу і є відповідальним за виконання завдань, покладених на Кінологічну службу;

здійснює керівництво Кінологічною службою та визначає завдання кінологічним підрозділам ДСНС, готує перспективні та поточні плани роботи Кінологічної служби;

розробляє документи з питань організації діяльності Кінологічної служби, ведення пошукових та інших невідкладних робіт із застосуванням спеціально навчених службових собак;

забезпечує взаємодію Кінологічної служби зі структурними підрозділами ДСНС, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань кінологічної діяльності;

організовує підготовку, навчання кінологічних розрахунків, проведення нарад, навчальних зборів, стажувань, науково-практичних конференцій, спортивних змагань, показових і спортивно-тренувальних виступів кінологічних підрозділів;

організовує проведення атестації кінологічних розрахунків;

бере участь у створенні й випробуванні нових зразків аварійно-рятувального спорядження, устаткування й інструменту для потреб Кінологічної служби;

організовує створення навчально-методичних відео- і кінофільмів з питань підготовки кінологічних розрахунків до проведення пошуково-рятувальних робіт та забезпечення ними кінологічних підрозділів;

надає пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування утримання Кінологічної служби, здійснює контроль за доцільністю закупівлі, утримання, дресирування і тренінгу службових собак;

здійснює заходи щодо соціального захисту кінологів, проведення реабілітації рятувальників і тварин, що брали участь у пошуково-рятувальних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснює особистий прийом громадян, які звернулися до ДСНС з питань, пов'язаних із роботою Кінологічної служби. У встановленому порядку розглядає скарги, заяви, пропозиції, листи громадян та іншу кореспонденцію, що надходить до Кінологічної служби;

вивчає і впроваджує досвід міжнародних кінологічних організацій та кінологічних служб інших країн з питань підготовки кінологічних розрахунків до проведення пошуково-рятувальних робіт та організації проведення зазначених робіт;

за дорученням керівництва ДСНС виконує інші обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Начальник Кінологічної служби ДСНС має право:

брати участь за дорученням керівництва ДСНС у нарадах, конференціях, семінарах центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Кінологічної служби;

запитувати в установленому порядку від підпорядкованих кінологічних підрозділів інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на Кінологічну службу завдань з підготовки проектів відповідних документів та проведення нарад і колегій;

організовувати у встановленому порядку взаємодію й обмін досвідом з кінологічними службами інших країн та міжнародними кінологічними організаціями, брати участь у нарадах, семінарах, конференціях, змаганнях;

погоджувати кандидатури на посади начальника кінологічного центру (навчального), начальників пошуково-рятувальних кінологічних підрозділів;

подавати пропозиції керівництву ДСНС щодо:

вдосконалення структур кінологічних підрозділів і внесення змін до їх штатної чисельності;

виїзду кінологічних розрахунків для участі в пошуково-рятувальних роботах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як на території України, так і за її межами;

участі кінологів у міжнародних семінарах, конференціях, змаганнях;

заохочення особового складу кінологічних підрозділів чи накладення дисциплінарних стягнень на них;

здійснювати за дорученням керівництва ДСНС інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові органів
влади та моніторингу МВС
В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (13.12.2016)
Просмотров: 844
Всего комментариев: 0
avatar