Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС №888 від 02.09.2016. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НАКАЗ

02.09.2016
м. Київ
N 888

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2016 р. за N 1305/29435

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

Відповідно до частини п'ятої статті 14 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", частини першої статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою вдосконалення системи професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15 травня 2009 року N 354, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 червня 2009 року за N 495/16511 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу (Боднар В. Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В. О.

 

Міністр
А. Б. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
 
Міністр освіти і науки
України
Л. М. Гриневич
Голова Державної
прикордонної служби України
В. Назаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
02 вересня 2016 року N 888

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2016 р. за N 1305/29435


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України

1. Пункт 10 розділу I викласти в такій редакції:

"10. При проведенні професійно-психологічного відбору використовуються рекомендовані відповідно до законодавства методики професійно-психологічного обстеження, допущені до використання у Державній прикордонній службі України уповноваженим структурним підрозділом Адміністрації Держприкордонслужби.".

2. Пункти 34 - 40 розділу III викласти в такій редакції:

"34. Заходи основного етапу професійно-психологічного відбору кандидатів з числа військовослужбовців Державної прикордонної служби України та цивільних осіб здійснюються в академії.

35. Основний етап професійно-психологічного відбору включає:

вивчення матеріалів особових справ кандидатів на навчання;

вивчення довідки про результати попереднього етапу професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (додаток 8);

проведення професійно-психологічного обстеження кандидата;

винесення висновку щодо ступеня кандидата до навчання в академії та проходження служби в органах Державної прикордонної служби України;

узагальнення отриманої психологічної інформації про кандидата, оформлення звітних документів за результатами заходів основного етапу професійно-психологічного відбору;

винесення висновку за результатами професійно-психологічного обстеження кандидатів на навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (додаток 9).

36. До складу груп професійно-психологічного відбору можуть включатися психологи органів Державної прикордонної служби України, а також інші особи, які мають вищу освіту за спеціальностями "психологія", "соціальна психологія", "психофізіологія", "соціологія" (за згодою).

Персональний склад груп визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

37. У приміщеннях для проведення професійно-психологічного обстеження забезпечуються належні умови для виконання тестових завдань і проведення співбесід.

38. Перед проведенням професійно-психологічного обстеження кандидатів на навчання в академії уповноважена особа Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби, визначена керівником цього Департаменту, проводить шифрування установчих даних кандидатів, для чого проставляє цифровий або інший умовний шифр у відомостях, які видаються голові відбіркової комісії (відповідний шифр заноситься кандидатом під час реєстрації). Якщо під час перевірки висновків за результатами обстеження кандидатів виявлено матеріали, на яких є особливі позначки (оформлення висновку не відповідає встановленій формі), що можуть розкрити авторство, такі результати обстеження, крім членів комісії, додатково перевіряються головою відбіркової комісії, а про цей випадок доповідається голові приймальної комісії академії.

Аналіз та зведення інформації щодо дешифрованих висновків проводяться тільки членами відбіркової комісії в межах визначеного приміщення і повинні бути закінчені не пізніше наступного робочого дня.

39. За результатами професійно-психологічного обстеження психолог відповідно до переліку критеріїв для визначення ступеня професійно-психологічної придатності кандидата до навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (додаток 10) виносить висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності кандидата до навчання в академії.

Висновок "Не придатний" виноситься кандидатам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження виявлено нервово-психічну нестійкість (методика "Багаторівневий особистісний опитувальник "Адаптивність" (МЛО-АМ)": фактор достовірності - від 7 до 10 відповідей, що збіглися з "ключем"; фактор нервово-психічної стійкості - 8 і більше стенів) або які набрали суму балів 34 стени і менше, що становить менше 50 % від максимальної кількості балів у середньоарифметичному обчисленні результатів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів.

Висновок "Придатний" виноситься кандидатам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження не виявлено ознак нервово-психічної нестійкості (методика "Багаторівневий особистісний опитувальник "Адаптивність" (МЛО-АМ)": фактор достовірності - від 7 до 10 відповідей, що збіглися з "ключем"; фактор нервово-психічної стійкості - 7 і менше стенів) або які набрали суму балів 35 стенів і більше, що становить 50 % і більше від максимальної кількості балів у середньоарифметичному обчисленні результатів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів.

40. У день проведення професійно-психологічного обстеження голова відповідної відбіркової комісії академії після дешифрування відповідальним секретарем приймальної комісії власноруч заносить результати до відомості про результати професійно-психологічного відбору (додаток 11), разом з членами відповідної відбіркової комісії ставить підпис навпроти кожного результату (узагальнених результатів) та здає відповідальному секретарю приймальної комісії під підпис цю відомість з копіями висновків для доведення результатів до відома кандидатів та їх зберігання.

Результати професійно-психологічного обстеження доводяться до кандидатів загальним висновком "Придатний", "Не придатний" працівником кадрового підрозділу, а також вивішуються для загального ознайомлення.".

3. Додатки 1 та 2 до Інструкції виключити.

У зв'язку з цим додатки 3 - 11 вважати відповідно додатками 1 - 9.

У тексті Інструкції посилання на додатки 3 - 11 замінити посиланнями відповідно на додатки 1 - 9.

 

Директор Департаменту формування
політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу
В. Є. Боднар


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: advokat (28.10.2016)
Просмотров: 624
Всего комментариев: 0
avatar