Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МВС N 90 від 09.02.2016. Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2016

м. Київ

N 90

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 лютого 2016 р. за N 306/28436

Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 30 січня 2017 року N 68

Відповідно до статті 50 Закону України "Про Національну поліцію" та з метою підвищення якості відбору кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України, державних установ та навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, забезпечити виконання вимог цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 липня 2013 року N 636 "Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за N 1450/23982.

4. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Громико М. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національної
поліції України
підполковник поліції

Х. Деканоідзе

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
09 лютого 2016 року N 90

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 лютого 2016 р. за N 306/28436

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення перевірки рівня фізичної підготовленості осіб, які є кандидатами до вступу на службу в Національну поліцію України (далі - кандидати).

2. Рівень фізичної підготовленості кандидатів визначається шляхом проведення тестування їх основних фізичних якостей і навичок (сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності).

3. Основною метою тестування кандидатів є визначення їх придатності до служби в Національній поліції України (далі - поліція) та спроможності переносити фізичні навантаження без зниження працездатності при виконанні службових завдань, що стоять перед органами та підрозділами поліції.

4. Фізично підготовленим до служби є кандидат, який під час тестування виконав усі передбачені вправи на оцінку не нижче ніж "задовільно".

II. Організація та порядок проведення перевірки

1. Організація роботи щодо проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів покладається на керівників органів поліції всіх рівнів.

2. Тестування рівня фізичної підготовленості кандидатів проводиться комісією, склад та порядок роботи якої затверджується наказом керівника центрального органу управління Національної поліції України, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах (далі - орган поліції), закладів та установ, у тому числі навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - заклад).

До складу комісії, крім працівників органів (закладів, установ) поліції, дозволяється залучати фахівців з фізичної підготовки інших закладів, установ та організацій (за згодою).

3. Ознайомлення кандидатів із вправами (нормативами) з фізичної підготовки, наведеними у таблиці нормативів з фізичної підготовки (додаток 1), умовами та вимогами щодо їх виконання здійснюють працівники підрозділу кадрового забезпечення в день звернення кандидата до органу (закладу, установи) поліції із заявою про прийняття на службу. Вони ж повідомляють кандидата про дату, час та місце проведення тестування.

4. До тестування комісія допускає осіб, які пройшли військово-лікарську комісію.

5. З метою об'єктивного вивчення рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється їх розподіл на вікові групи, а саме:

перша група - чоловіки та жінки віком від 18 до 25 років включно;

друга група - чоловіки та жінки віком від 26 до 30 років включно;

третя група - чоловіки та жінки віком від 31 до 35 років включно;

четверта група - чоловіки та жінки віком понад 35 років.

6. Для чоловіків та жінок умови тестування однакові. Кандидати виконують вправи виключно у спортивній формі одягу та взутті за сезоном.

7. Тестування проводиться за сприятливих погодних умов. Несприятливими погодними умовами є сильні опади і температура повітря нижче -10° C або вище +30° C.

8. Рівень фізичної підготовленості кандидатів визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:

1) згинання та розгинання рук в упорі лежачи (для жінок);

2) комплексна силова вправа (для чоловіків);

3) біг на 100 метрів (для жінок та чоловіків);

4) біг на 1000 метрів (для жінок та чоловіків).

9. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на службу до підрозділів поліції особливого призначення незалежно від статі визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:

1) підтягування на перекладині;

2) комплексна силова вправа;

3) біг на 100 метрів;

4) біг на 3000 метрів.

10. При температурі повітря від -1° C до -10° C:

1) замість контрольної вправи з бігу на 100 метрів виконується вправа човниковий біг 10 х 10 метрів;

2) діє полегшення нормативу для контрольної вправи з бігу на 1000 метрів (10 сек.) - з бігу на 3000 метрів (30 сек.).

11. Етапи проведення тестування:

1) вступна частина (проведення цільового інструктажу; доведення вправ та нормативів, послідовності здійснення тестування та порядку його оцінювання; здійснення медичного огляду);

2) підготовча частина (розминка тривалістю до 15 хвилин, яка проводиться кандидатами самостійно);

3) основна частина (виконання контрольних вправ з перервами на відпочинок не менше 15 хвилин);

4) заключна частина (оголошення результатів тестування).

12. Перед початком тестування з кандидатами обов'язково проводиться цільовий інструктаж, про що робиться відповідний запис у журналі обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

13. На інструктажі кандидатам наголошується на необхідності дотримання заходів безпеки при виконанні вправ з фізичної підготовки та запобігання травматизму, а також проводиться опитування кандидатів щодо їх готовності до фізичного навантаження, що засвідчується їх особистим підписом.

14. Медичний огляд перед початком тестування проводиться виключно медичним працівником закладу охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України або медичним працівником державного або комунального закладу охорони здоров'я.

Кандидати, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються вищезазначеним медичним працівником і без його дозволу не допускаються до виконання вправ і нормативів. У разі погіршення самопочуття під час тестування кандидат повинен негайно повідомити про це членів комісії, які зобов'язані організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.

Після одужання кандидат зобов'язаний звернутися до підрозділу кадрового забезпечення органу (закладу, установи) поліції, який визначить йому дату повторного тестування.

15. Тестування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня. Кандидату для виконання контрольної вправи надається одна спроба. Виконання вправи повторно з метою покращення результату не допускається. В окремих випадках, коли вправу не було виконано через обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити виконання вправи повторно.

У разі неможливості або небажання кандидата виконати всі контрольні вправи протягом одного дня, комісія визначає йому дату повторної перевірки, під час якої він заново проходить тестування по всім вправам.

16. Для об'єктивного оцінювання кандидатів члени комісії використовують відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний номер, стартовий прапорець тощо).

17. Результати тестування оформляються протоколом (додаток 3) та оголошуються кандидатам у день проведення перевірки. Протокол з результатами тестування зберігається в підрозділі кадрового забезпечення органу (закладу, установи) поліції впродовж одного року.

18. Оскарження кандидатами результатів тестування розглядається відповідно до вимог чинного законодавства України та в установленому порядку.

III. Умови і порядок виконання контрольних вправ з фізичної підготовки

1. Комплексна силова вправа

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір та рівний майданчик. Вправа проводиться протягом 1 хвилини.

2. За командою "Вправу починай!" перші 30 секунд учасник тестування виконує максимально можливу кількість нахилів уперед з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зафіксовані. Через 30 секунд за командою "Час!" учасник займає положення упор лежачи і без паузи для відпочинку виконує протягом наступних 30 секунд максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди "Стій!".

3. Результатом виконання вправи є загальна кількість нахилів уперед, згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

4. Під час виконання нахилів уперед незначне згинання ніг дозволяється, коли учасник тестування повертається у вихідне положення. При цьому слід також торкатися підлоги лопатками. Під час виконання другого завдання тіло має бути прямим, руки слід згинати до торкання грудьми підлоги.

2. Контрольна вправа підтягування на перекладині

1. Для виконання вправи необхідно мати горизонтальний брус або перекладину, яка розміщується на такій висоті, щоб кандидат у положенні вису на прямих руках не торкався ногами поверхні.

2. Кандидат стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. За командою "Вправу починай!", згинаючи руки, він підтягується до рівня, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім повністю випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, скільки в кандидата вистачить сил.

3. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушено жодну із умов.

4. Заборонено розгойдуватися під час підтягування, робити зайві рухи ногами, щоб допомагати собі.

5. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж двічі поспіль.

3. Контрольна вправа згинання і розгинання рук в упорі лежачи

1. Для виконання вправи необхідно мати рівну поверхню (підлогу).

2. Кандидат приймає положення упор лежачи, руки прямі на ширині плечей, кисті вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці стоп опираються на поверхню. За командою "Вправу починай!" кандидат починає ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки.

3. Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

4. При згинанні рук необхідно торкатися грудьми поверхні (підлоги). Не дозволяється торкатись поверхні стегнами, міняти пряме положення тіла і ніг, перебувати у вихідному положенні та із зігнутими руками більш як 3 секунди, лягати на підлогу, розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною амплітудою. Згинання і розгинання рук, виконані з помилками, не зараховуються.

4. Контрольні вправи з бігу на 100 метрів, 1000 метрів та 3000 метрів

1. Для виконання вправ необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий пістолет). Вихідне положення - високий чи низький старт.

2. Контрольні вправи виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для безпечного виконання вправ і дозволяє об'єктивно визначити результати. Вправа з бігу на 100 метрів проводиться виключно на біговій доріжці, розділеній на окремі смуги.

3. Під час виконання контрольної вправи з бігу на 100 метрів учасники тестування, за командою "На старт!", стають за стартову лінію і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера "Руш!" вони повинні якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

4. Під час виконання контрольних вправ з бігу на 1000, 3000 метрів учасники тестування, за командою "На старт!", стають за стартову лінію і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера "Руш!" вони починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

5. Результатом виконання вправ з бігу є час з точністю до десятої частки секунди на 100 метрів і до секунди - на 1000 та 3000 метрів.

6. Вправа з бігу на 1000 метрів (на 3000 метрів) виконується останньою.

5. Контрольна вправа човниковий біг (10 х 10 метрів)

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряна дистанція, стартовий прапорець (стартовий пістолет).

2. Контрольна вправа виконується на майданчику з рівною та неслизькою поверхнею, на якій помічені лінії старту та розвороту.

3. За сигналом стартера "Руш!" кандидат пробігає 10 метрів, торкається поверхні за лінією розвороту, повертається кругом і так само пробігає ще 9 відтинків по 10 метрів.

4. Результатом виконання вправи є час, витрачений на випробування.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар

 

Додаток 1
до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України
(пункт 3 розділу II)

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки

N з/п

Контрольна вправа

Нормативи, бали

5

4

3

Вікові групи

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

Чоловіки

1

Комплексна силова вправа
(разів за 1 хв.)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (с)

14.0

14.5

15.0

15.5

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

17.0

3

Біг 1000 м (хв., с)

3.40

3.50

4.00

4.10

3.55

4.05

4.15

4.25

4.10

4.20

4.30

4.45

4

Човниковий біг
10 х 10 м (с)

27.0

28.0

29.0

30.0

28.0

29.0

30.0

31.0

29.0

30.0

31.0

32.0

Жінки

1

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

26

23

20

17

23

20

17

14

20

17

14

11

2

Біг 100 м (с)

16.5

17.0

17.5

18.0

17.0

17.5

18.0

18.5

17.5

18.0

18.5

19.5

3

Біг 1000 м (хв., с)

4.10

4.20

4.30

4.40

4.40

4.50

5.00

5.10

5.10

5.20

5.30

5.45

4

Човниковий біг
10 х 10 м (с)

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0

32.0

33.0

34.0

35.0

Кандидати на службу до підрозділів поліції особливого призначення

1

Підтягування на перекладині (разів)

14

13

12

11

12

11

10

9

10

9

8

7

2

Комплексна силова вправа
(разів за 1 хв.)

65

60

55

50

60

55

50

45

55

50

45

40

3

Біг 100 м (с)

13.2

13.6

14.0

14.4

13.6

14.0

14.4

14.8

14.0

14.4

14.8

15.2

4

Біг 3000 м (хв., с)

12.00

12.15

12.30

12.45

12.15

12.30

12.45

13.0

12.30

12.45

13.00

13.15

5

Човниковий біг
10 х 10 м (с)

26.0

27.0

28.0

29.0

27.0

28.0

29.0

30.0

28.0

29.0

30.0

31.0

 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України від 30.01.2017 р. N 68)

 

Додаток 2
до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України
(пункт 12 розділу II)

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові кандидата

Дата проведення інструктажу

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить інструктаж

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить медичний огляд

Особистий підпис кандидата

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України
(пункт 17 розділу II)

 

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу (закладу, установи) поліції)

ПРОТОКОЛ N _____

Дата тестування: _________________
Присутні:

голова комісії

_______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

члени комісії:

1. _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

2. _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

3. _____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Дата народ-
ження

Вікова група

Комплек-
сна силова вправа
(разів за 1 хв.)

Оцінка

Підтягу-
вання на перекладині
(разів)

Оцінка

Згинання та розги-
нання рук в упорі лежачи
(разів)

Оцінка

Біг на 100 м
(човни-
ковий біг 10 х 10 м)
(сек.)

Оцінка

Біг на 1000 м
(3000 м) (хв., сек.)

Оцінка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього протестовано _________________ кандидатів на службу до Національної поліції України.

Голова комісії

____________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

1. ____________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище та ініціали)

2. ____________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище та ініціали)

3. ____________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище та ініціали)

4 ____________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище та ініціали)

Секретар комісії _______________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (25.03.2016)
Просмотров: 3168
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar