Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ Нацдержслужби №223 від 21.10.2016. Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) Звіт про кількісний склад державних службовців


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

21.10.2016

м. Київ

N 223

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2016 р. за N 1477/29607

Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до статті 6 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу", підпунктів 5, 9 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства порядку інформування державними органами, установами та організаціями, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державної служби, про кількісний склад державних службовців та для забезпечення проведення оперативного моніторингу кадрового забезпечення у сфері державної служби

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців" (далі - Звіт за формою КСДС);

Інструкцію щодо заповнення форми звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців" (далі - Інструкція).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 24 липня 2015 року N 161 "Про затвердження форми звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2015 року за N 970/27415.

3. Установити, що дія цього наказу поширюється на державні органи, установи та організації, посади керівних працівників та спеціалістів яких віднесені до посад державної служби (далі - державні органи).

4. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики (відділ інформаційно-аналітичного забезпечення) Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню стратегічного планування та аналізу політики (відділ інформаційно-аналітичного забезпечення) Національного агентства України з питань державної служби забезпечити опрацювання Звітів за формою КСДС, поданих до Нацдержслужби, формування, супроводження ведення та проведення оновлення відомостей обліку кількісного складу державних службовців державних органів.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
статистики України

І. Жук

 

Форма КСДС (квартальна). Звіт про кількісний склад державних службовців

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
21 жовтня 2016 року N 223

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2016 р. за N 1477/29607

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців"

I. Загальні положення

1. Звіт за формою звітності КСДС (квартальна) "Звіт про кількісний склад державних службовців" (далі - Звіт за формою КСДС) складають щокварталу станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, за кожний квартал окремо державні органи, установи та організації (далі - державні органи), а саме:

1) апарати державних органів та органів судової влади;

2) територіальні органи державних органів (далі - територіальні органи);

3) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи);

4) районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації (апарати та структурні підрозділи).

2. Підставою для складання Звіту за формою КСДС є дані первинного обліку державних службовців та інших працівників державних органів за календарний рік станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, - накази (розпорядження) про призначення на посаду та звільнення з посади.

3. Розподіл працівників за категоріями посад державної служби проводиться відповідно до класифікації посад, визначеної статтею 6 Закону України "Про державну службу".

II. Порядок складання Звіту за формою КСДС

1. Звіт за формою КСДС складається відповідно до цієї Інструкції та подається не пізніше встановлених у формі звітності строків. Звіт за формою КСДС заповнюється державною мовою.

2. Звіт за формою КСДС складає служба управління персоналом (структурний підрозділ або спеціаліст з питань персоналу) державного органу.

Звіт за формою КСДС підписується особою, відповідальною за заповнення форми звітності, керівником служби управління персоналом державного органу та скріплюється печаткою. Оригінал звіту зберігається в державному органі.

3. У розділі I "Кількісний склад державного органу" Звіту за формою КСДС наводяться:

зведені дані про кількісний склад державних службовців державного органу за категоріями посад державної служби та інших працівників, посади яких визначені штатним розписом і не відносяться до посад державної служби, станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом;

у графах 8 - 11 - кількість вакантних посад за категоріями посад державної служби;

у графі 12 - кількість інших вакантних посад недержавної служби, які передбачені штатним розписом;

у графах 13 - 16 - фактична чисельність працюючих державних службовців за категоріями посад, що визначається як кількість державних службовців, які станом на 01 число місяця, наступного за звітним періодом, перебували на службі в державному органі та отримували заробітну плату, у тому числі ті, що перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та/або на лікарняному (незалежно від тривалості); у цих графах не вказуються такі державні службовці, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та мобілізовані;

у графі 17 - облікова кількість державних службовців, яка визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722.

4. У розділі II "Кількість призначених та звільнених державних службовців" Звіту за формою КСДС зазначаються:

зведені дані про кількість державних службовців за категоріями посад державної служби, призначених до державного органу та звільнених з державного органу з 01 числа до останнього робочого дня звітного періоду включно;

окремо - дані про кількість державних службовців, призначених у встановленому законодавством порядку за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби та за переведенням з іншого державного органу;

у графах 7 - 10 - кількість працівників за категоріями посад державної служби, які призначені на посаду державної служби за результатами конкурсу;

у графах 11 - 14 - кількість працівників за категоріями посад державної служби, які призначені на посаду державної служби за переведенням;

у графах 15 - 18 - кількість державних службовців за категоріями посад державної служби, які звільнилися у звітному періоді.

Інформація про державного службовця, датою звільнення та відповідно останнім днем роботи якого є останній робочий день звітного періоду, відображається у кількості звільнених державних службовців у звіті за наступний звітний період.

III. Порядок подання форми звітності

1. Звіт за формою КСДС щокварталу складають державні органи, у тому числі судові, та подають до Нацдержслужби виключно в електронному вигляді. Звіт за формою КСДС подається до Нацдержслужби з використанням встановленого ідентифікатора (логін та пароль) через веб-портал Нацдержслужби за адресою https://ksds.nads.gov.ua. Інформація в електронному вигляді повинна повністю відповідати інформації в паперовому вигляді.

2. Територіальні органи в установлений строк подають Звіт за формою КСДС до державного органу вищого рівня.

3. Державний орган вищого рівня, що має територіальні органи, перевіряє Звіти за формою КСДС на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнює їх та в установлений строк подає до Нацдержслужби.

4. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації складають Звіт за формою КСДС та в установлений строк подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації перевіряють Звіти за формою КСДС на предмет актуальності, достовірності та повноти, узагальнюють їх та в установлений строк подають до Нацдержслужби.

 

Начальник Управління
стратегічного планування
та аналізу політики Нацдержслужби

Г. І. Балковенко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (09.12.2016)
Просмотров: 1141
Всего комментариев: 0
avatar