Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ НКРЕКП №1418 від 11.08.2016. Зміни до Правил постачання природного газу


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
11 серпня 2016 року N 1418

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1447/29577


Зміни до Правил постачання природного газу

1. У пункті 5 розділу I:

1) в абзаці четвертому слова "або його вузла обліку" замінити словами "або його точки комерційного обліку";

2) абзац десятий після слів "для потреб свого споживача на відповідний" доповнити словом "розрахунковий";

3) абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:

"розрахунковий період - газовий місяць, визначений договором постачання природного газу, в якому діючим постачальником забезпечується постачання природного газу споживачу та здійснюються відповідні розрахунки за поставлений природний газ;".

2. У розділі II:

1) абзац п'ятий пункту 1 після слів "підтвердженого обсягу природного газу на відповідний" доповнити словом "розрахунковий";

2) у пункті 5:

підпункти 1, 2 викласти у такій редакції:

"1) місце і дата укладення договору, а також найменування/прізвища, імена, по батькові постачальника і споживача та їх EIC-коди як суб'єктів ринку природного газу;

2) предмет договору, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити споживачу природний газ в необхідних для нього об'ємах (обсягах);";

підпункт 11 викласти у такій редакції:

"11) відповідальність сторін за невиконання умов договору та підстави її застосування, у тому числі в разі перевищення споживачем підтверджених обсягів природного газу за відповідний період, а також механізми компенсації і повернення, які застосовуються, якщо рівні якості послуг постачальника за договором не виконуються, зокрема за неточності в рахунку чи його затримці (норма вноситься в договір за згодою сторін);";

підпункт 14 викласти у такій редакції:

"14) строк дії договору та умови і порядок його продовження, припинення чи розірвання, у тому числі інформація щодо можливості його одностороннього розірвання;";

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

"16) інформація, що стосується прав споживачів, у тому числі щодо розгляду скарг (вирішення спорів) постачальником, і засоби спілкування та/або публічного оголошення інформації, що подається постачальником згідно з цими Правилами;

17) порядок вирішення спорів відповідно до пункту 9 розділу VI цих Правил;

18) право споживача на отримання інформації, визначеної Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення".

Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.

Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами). Споживачі мають право відмовитися від договору, якщо вони не приймають нові умови, повідомлені постачальником.";

3) у пункті 19:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;";

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев'ятим - одинадцятим такого змісту:

"пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;

створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;".

У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом дванадцятим.

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

"13. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть проводитися на підставі даних про об'єм (обсяг) газу, визначений споживачем та Оператором ГРМ за підсумками місяця відповідно до умов договору розподілу природного газу, укладеного між побутовим споживачем та Оператором ГРМ, або за плановою величиною середньомісячного споживання в опалювальний та міжопалювальний періоди.";

2) в абзаці першому пункту 17 слова "яка не може бути раніше ніж за три дні до дати отримання повідомлення" замінити словами "яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення";

3) в абзаці п'ятому пункту 21 слово "тощо" замінити словами ", дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та іншу інформацію відповідно до договору постачання природного газу";

4) у пункті 24:

абзац третій після слів "постачання природного газу" доповнити словами "побутовим споживачам";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов'язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами цих Правил, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;";

абзац сьомий після слів "за спожитий природний газ" доповнити словами "з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI цих Правил";

після абзацу дванадцятого доповнити пункт новими абзацами тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:

"створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені у заяві-приєднанні та/або договорі постачання природного газу побутовим споживачам і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;".

У зв'язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим.

4. У розділі V:

1) пункт 1 після слів "інших випадках" доповнити словами та цифрою ", передбачених пунктом 3 цього розділу,";

2) в абзаці другому пункту 11 цифру "5" замінити цифрами "20";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"12. На постачальника "останньої надії" та його споживачів (у тому числі споживачів, які мають намір укласти договір з таким постачальником) поширюються інші положення цих Правил, які не суперечать цьому розділу.".

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

підпункт 1 після слів "у розмірі" доповнити словами "не більше";

в абзаці п'ятому підпункту 2 слово "вартість" замінити словом "ціна";

2) в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 6 слово "вартість" замінити словом "ціна";

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.

Процедура вирішення спорів постачальником і контактна інформація підрозділів постачальника, відповідальних за розв'язання спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреси, П. І. Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на його сайті.

У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.".

 

Директор Департаменту із 
регулювання відносин у 
нафтогазовій сфері
Т. Рябуха


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (07.12.2016)
Просмотров: 697
Всего комментариев: 0
avatar