Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ СБУ №505 від 28.09.2016. Про заміщення окремих військових посад у мирний час (на умовах строкового трудового договору) цивільними


СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


НАКАЗ

28.09.2016
м. Київ
N 505

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2016 р. за N 1345/29475

Про заміщення окремих військових посад у мирний час (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами у Службі безпеки України

Відповідно до статей 10, 13, частини першої статті 19 Закону України "Про Службу безпеки України", статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пункту 41 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року N 1262 (із змінами), з метою упорядкування питань заміщення окремих військових посад у мирний час (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами у Службі безпеки України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заміщення окремих військових посад у мирний час (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами у Службі безпеки України, що додається.

2. Затвердити Перелік військових посад Служби безпеки України, які у мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору), що додається.

3. Оплату праці цивільних осіб, які заміщують військові посади, здійснювати на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників Служби безпеки України, в межах асигнувань, виділених на оплату праці.

4. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби
генерал армії України
В. Грицак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
28 вересня 2016 року N 505

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2016 р. за N 1345/29475


ПОРЯДОК
заміщення окремих військових посад у мирний час (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами у Службі безпеки України

1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади заміщення окремих військових посад у мирний час (на умовах строкового трудового договору) цивільними особами у Службі безпеки України.

2. У Службі безпеки України посади військовослужбовців, внесені до Переліку військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) (далі - Перелік), у тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, у мирний час можуть заміщуватися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

3. Військова посада, внесена до Переліку (далі - військова посада), може бути заміщена лише працівником, який не є державним службовцем та має споріднену спеціальність, що відповідає коду посади відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

4. Регулювання трудових відносин працівників, які заміщують військові посади, здійснюється відповідно до законодавства України.

5. Строк трудового договору із працівником, який заміщує вакантну військову посаду, може визначатися календарними місяцями чи роками або до призначення на цю посаду військовослужбовця.

6. У разі прийняття працівників на посади, які укомплектовані військовослужбовцями, на період їх відпусток для догляду за дитиною строковий трудовий договір із працівниками укладається на період цих відпусток.

7. Заміщенню не підлягають посади військовослужбовців, посадовими інструкціями яких передбачено безпосереднє виконання завдань оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності, пов'язаних зі здійсненням в установленому порядку конфіденційного співробітництва з громадянами України та іншими особами, участь у проведенні бойових та охоронних заходів, проведення оперативної установки, виконання завдань щодо охорони об'єктів Служби безпеки України, на яких запроваджено особливий режим діяльності, а також об'єктів, на яких зберігається зброя, боєприпаси і спеціальна техніка, здійснення автотранспортного забезпечення оперативно-розшукової діяльності.

8. Військова посада начальника підрозділу, закладу, установи, що комплектуються військовослужбовцями, може заміщуватися цивільною особою за умови, якщо заступник начальника такого підрозділу (закладу, установи) є військовослужбовцем.

Військова посада заступника начальника підрозділу, закладу, установи, що комплектуються військовослужбовцями, може заміщуватися цивільною особою за умови, якщо начальник такого підрозділу (закладу, установи) є військовослужбовцем.

9. Заміщення військових посад цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) здійснюється після попереднього погодження з Управлінням роботи з особовим складом Служби безпеки України.

10. У підрозділах оперативного документування, оперативно-технічних заходів, мобілізації та територіальної оборони, спеціального оперативного обліку, кадрового забезпечення, а також у підрозділах інформаційно-аналітичного забезпечення контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності заміщення військових посад офіцерського складу цивільними особами (на умовах строкового трудового договору) здійснюється переважно особами, які перебувають у запасі Служби безпеки України або звільнені у відставку та до звільнення з військової служби займали військові посади в цих підрозділах, з урахуванням їх професійних, ділових та моральних якостей.

11. Строкові трудові договори, укладені з цивільними особами відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" до набрання чинності цим наказом, продовжують діяти до закінчення строку, на який їх було укладено.

 

Начальник Управління роботи
з особовим складом
Служби безпеки України
Б. Баліоз

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
28 вересня 2016 року N 505

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2016 р. за N 1346/29476

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
військових посад Служби безпеки України, які в мирний час можуть заміщуватися цивільними особами
(на умовах строкового трудового договору)

Посада

Посади відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій"

Назва посади

Код КП

1

2

3

I. Посади офіцерського складу відповідно до переліків посад військовослужбовців Служби безпеки України

1. Для підрозділів Центрального управління Служби безпеки України

Провідний спеціаліст

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст I категорії

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст II категорії

Фахівець II категорії

3439

Спеціаліст

Фахівець

3439

Провідний інженер

Провідний інженер

2149.2

Інженер I категорії

Інженер I категорії

2149.2

Інженер II категорії

Інженер II категорії

2149.2

Інженер

Інженер

2149.2

2. Для регіональних органів (крім військово-медичних підрозділів) та органів військової контррозвідки Служби безпеки України

Провідний спеціаліст

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст I категорії

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст II категорії

Фахівець II категорії

3439

Спеціаліст

Фахівець

3439

Інженер I категорії

Інженер I категорії

2149.2

Інженер II категорії

Інженер II категорії

2149.2

Інженер

Інженер

2149.2

3. Для науково-дослідних, наукових та інших установ Служби безпеки України

Головний інженер

Головний інженер (наукової установи)

1229.7

Начальник відділу (науково-дослідного)

Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного)

1237.2

Заступник начальника відділу (науково-дослідного)

Заступник завідувача (начальника) відділу (науково-дослідного)

1237.2

Начальник (завідувач) наукової лабораторії

Начальник лабораторії (наукової)

1237.2

Заступник начальника (завідувача) наукової лабораторії

Заступник начальника лабораторії (наукової)

1237.2

Начальник науково-дослідної лабораторії

Начальник лабораторії (науково-дослідної)

1237.2

Учений секретар

Учений секретар

1237.1

Головний науковий співробітник

Головний науковий співробітник

2145.1, 2149.1, 2432.1, 2442.1

Провідний науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

2145.1, 2149.1, 2432.1, 2442.1

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

2145.1, 2149.1, 2432.1, 2442.1

Науковий співробітник

Науковий співробітник

2145.1, 2149.1, 2432.1, 2442.1

Молодший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

2145.1, 2149.1, 2432.1, 2442.1

Начальник сектору (науково-дослідного)

Начальник сектору (науково-дослідного)

1237.2

Провідний інженер

Провідний інженер

2149.2

Інженер I категорії

Інженер I категорії

2149.2

Інженер II категорії

Інженер II категорії

2149.2

Інженер

Інженер

2149.2

Провідний спеціаліст

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст I категорії

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст I категорії (експерт)

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст II категорії

Фахівець II категорії

3439

Спеціаліст

Фахівець

3439

Старший співробітник

Фахівець I категорії

3439

Співробітник

Фахівець

3439

4. Для військово-медичних закладів та підрозділів Служби безпеки України

Начальник лікарні - лікар

Начальник лікарні

1229.5

Начальник військово-медичної служби - лікар

Начальник військово-медичної служби

1229.5

Начальник військово-медичної служби - начальник поліклініки - лікар

Начальник військово-медичної служби - начальник поліклініки

1229.5

Заступник начальника лікарні - лікар

Заступник начальника лікарні

1229.5

Заступник начальника військово-медичної служби - начальник поліклініки - лікар

Заступник начальника військово-медичної служби - начальник поліклініки

1229.5

Заступник начальника санаторію - лікар

Заступник начальника санаторію

1210.1

Заступник начальника санаторію

Заступник начальника санаторію

1210.1

Начальник відділення - лікар (відповідної медичної спеціальності)

Начальник відділення, начальник відділення - лікар-статистик, начальник відділення - лікар-терапевт, начальник відділення - лікар-отоларинголог, начальник відділення - лікар-рентгенолог

1229.5

Начальник лабораторії - лікар

Начальник лабораторії

1229.5

Начальник психофізіологічної лабораторії - лікар

Начальник лабораторії - лікар-психіатр

1229.5

Заступник начальника відділення - лікар (відповідної медичної спеціальності)

Заступник начальника відділення

1229.5

Завідувач аптеки - провізор

Завідувач аптеки

1229.5

Старший лікар (відповідної медичної спеціальності)

Лікар (відповідної медичної спеціальності)

2212.2, 2221.2, 2222.2, 2225.2, 2229.2

Лікар (відповідної медичної спеціальності)

Лікар (відповідної медичної спеціальності)

2212.2, 2221.2, 2222.2, 2225.2, 2229.2

Провідний інженер

Провідний інженер

2149.2

Інженер I категорії

Інженер I категорії

2149.2

Інженер II категорії

Інженер II категорії

2149.2

Інженер

Інженер

2149.2

5. Для закладів культури Служби безпеки України

Начальник центру

Завідувач клубу

1229.6

Заступник начальника центру

Заступник завідувача клубу

1229.6

Провідний інженер

Провідний інженер

2149.2

Начальник оркестру - військовий диригент

Диригент

2453.2

6. Для вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів Служби безпеки України у складі вищих навчальних закладів

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри

1229.4

Заступник завідувача кафедри

Заступник завідувача кафедри

1229.4

Професор

Професор кафедри

2310.1

Доцент

Доцент

2310.1

Головний науковий співробітник

Головний науковий співробітник

2351.1

Провідний науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

2351.1

Старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник

2351.1

Науковий співробітник

Науковий співробітник

2351.1

Молодший науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

2351.1

Начальник науково-дослідної лабораторії

Завідувач лабораторії (науково-дослідної)

1229.4, 1237.2

Начальник лабораторії (у складі кафедри, відділу)

Завідувач лабораторії

1229.4

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

1231

Інспектор-методист I категорії

Методист I категорії

2351.2

Інспектор-методист II категорії

Методист II категорії

2351.2

Старший викладач

Старший викладач вищого навчального закладу

2310.2

Викладач

Викладач вищого навчального закладу

2310.2

Офіцер-інструктор

Фахівець

3439

Старший юрисконсульт

Юрисконсульт

2429

Юрисконсульт

Юрисконсульт

2429

Начальник оркестру - військовий диригент

Диригент

2453.2

Коректор

Коректор (коригування текстів)

4143

Редактор

Провідний редактор, редактор I категорії, редактор II категорії

2451.2

Технічний редактор

Редактор I категорії, редактор II категорії, редактор

2451.2

Головний інженер

Головний інженер

2149.2

Провідний інженер

Провідний інженер

2149.2

Інженер I категорії

Інженер I категорії

2149.2

Інженер II категорії

Інженер II категорії

2149.2

Інженер

Інженер

2149.2

7. Для Галузевого державного архіву Служби безпеки України

Начальник архіву

Директор державного архіву

1210.1

Заступник начальника архіву

Заступник директора державного архіву

1210.1

8. Для штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України

Провідний інженер

Провідний інженер

2149.2

Інженер I категорії

Інженер I категорії

2149.2

Інженер II категорії

Інженер II категорії

2149.2

Інженер

Інженер

2149.2

Спеціаліст I категорії

Фахівець I категорії

3439

Спеціаліст II категорії

Фахівець II категорії

3439

Спеціаліст

Фахівець

3439

II. Посади рядового, сержантського і старшинського складу відповідно до переліків посад військовослужбовців Служби безпеки України

Автомеханік

Механік гаража

3115

Бібліотекар

Бібліотекар

2432.2

Водій 3, 2, 1 класу

Водій автотранспортних засобів

8322

Друкарка

Друкарка II категорії

4111

Електромеханік

Електромеханік

3113

Інспектор

Інспектор, інспектор з кадрів

2352, 3423, 3439

Інструктор

Інструктор

3439

Інструктор-водій

Водій автотранспортних засобів

8322

Комендант об'єкта

Комендант

5121

Комендант будинку

Комендант

5121

Комендант

Комендант

5121

Контролер

Касир

4211

Лаборант

Лаборант

3119, 3221

Методист

Методист

3340

Механік

Механік, механік гаража

3115

Механік-водій

Механік гаража

3115

Моторист-електрик

Моторист (машиніст)

8340

Музикант вищої категорії

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо) вищої категорії

2453.2

Музикант першої категорії

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Музикант другої категорії

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Начальник гаража

Начальник гаража

1226.2

Начальник їдальні

Завідувач виробництва

1225

Начальник складу

Завідувач складу

1226.2

Оператор

Оператор комп'ютерного набору II категорії, оператор копіювальних та розмножувальних машин, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

4112, 8290

Оператор-секретар

Секретар-друкарка

4115

Охоронник

Охоронник, сторож

5169, 9152

Секретар (управління, факультету, центру, відділу, видавництва)

Секретар, секретар-друкарка

4115

Секретар керівника

Секретар керівника

4115

Секретар-друкарка

Секретар-друкарка

4115

Старша друкарка

Друкарка I категорії

4111

Старший бібліотекар

Бібліотекар I категорії, бібліотекар II категорії

2432.2

Старший бібліотекар-бібліограф

Бібліотекар I категорії, бібліотекар II категорії, бібліограф I категорії, бібліограф II категорії

2432.2

Старший боцман

Матрос-рятівник

8340

Старший інспектор

Старший інспектор, старший інспектор з кадрів

2352, 3439, 3423

Старший інструктор

Інструктор

3439

Старший інструктор-водій

Водій автотранспортних засобів

8322

Старший лаборант

Старший лаборант

3119

Старший методист

Методист I категорії, методист II категорії

3340

Старший механік-водій

Старший механік гаража, механік гаража I категорії, механік гаража II категорії

3115

Старший механік

Старший механік

3115

Старший технік

Технік I категорії, технік II категорії

3119

Старший оператор

Оператор комп'ютерного набору I категорії, оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

4112, 8290

Старший охоронник

Старший сторож, охоронник

5169, 9152

Старшина оркестру - музикант

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного тощо)

2453.2

Стенографістка-друкарка

Секретар-стенографіст

4115

Технік

Технік

3119

Технік складу - комірник

Завідувач складу

1226.2

Фельдшер

Фельдшер

3221

Фельдшер-лаборант

Фельдшер-лаборант

3229

Начальник Управління
роботи з особовим складом
Служби безпеки України

Б. Баліоз


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.11.2016)
Просмотров: 985
Всего комментариев: 0
avatar