Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ СБУ №542 від 21.10.2010. Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у ВНЗ України, які здійснюють підготовку


Про затвердження Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням

(заголовок у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

Наказ Центрального управління Служби безпеки України
від 21 жовтня 2010 року N 542

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2010 р. за N 1095/18390

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Центрального управління Служби безпеки України
від 14 липня 2012 року N 293,
 від 5 листопада 2012 року N 494,
 від 18 червня 2016 року N 322,
 від 26 жовтня 2016 року N 563

Відповідно до статей 9, 10, 19, 22 Закону України "Про Службу безпеки України", Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про інформацію", Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового та фінансового забезпечення Служби безпеки України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 25.03.92 N 2231-XII, з метою впорядкування процесу підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

1. Затвердити Інструкцію про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, що додається.

(пункт 1 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління роботи з особовим складом.

3. Управлінню роботи з особовим складом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України.

 

Голова Служби 

В. Хорошковський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Міністра
освіти і науки України 

 
П. М. Куліков 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
21.10.2010 N 542

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2010 р. за N 1095/18390 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням

(назва Інструкції у редакції наказу Центрального 
управління Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

(У тексті Інструкції, крім абзацу першого пункту 1.3, слова "Управління роботи з особовим складом" в усіх відмінках замінено відповідно словом "УРОС" згідно з наказом Центрального управління Служби безпеки України від 26 жовтня 2016 року N 563)

 

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок підбору, відбору та вивчення кандидатів на денну форму навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України (військових навчальних підрозділах Служби безпеки України вищих навчальних закладів), інших вищих навчальних закладах України, які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням (далі - навчальні заклади), з числа осіб, які мають повну загальну середню освіту.

(пункт 1.1 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

відбір - проведення заходів з визначення серед підібраних осіб кандидатів;

заінтересовані підрозділи - підрозділи Центрального управління, регіональні органи, органи військової контррозвідки, навчальні, наукові, науково-дослідні, інші заклади і установи Служби безпеки України (далі - СБУ) та Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України, які здійснюють вивчення кандидатів;

кандидат - особа, яка виявила бажання щодо вступу до навчального закладу і розглядається та вивчається з метою з'ясування можливості її вступу до навчального закладу;

підбір - проведення заходів професійно-орієнтаційного характеру, що полягають у поширенні в Україні інформації про напрями та форми освіти в СБУ, пошуку та виявленні серед громадян України тих, які бажають навчатися у навчальних закладах;

установчі дані кандидата - інформація, яка дозволяє ідентифікувати особу за її прізвищем, іменем та по батькові, датою і місцем народження, місцями проживання, реєстрації та роботи (служби, навчання).

1.3. Загальне організаційно-методичне керівництво організацією та веденням підбору та відбору кандидатів здійснюється Управлінням роботи з особовим складом (далі - УРОС).

(абзац перший пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 Центрального управління Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

Заходи з організації та ведення підбору, відбору та вивчення кандидатів здійснюються заінтересованими підрозділами, УРОС або підрозділами кадрового забезпечення заінтересованих підрозділів.

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
 Центрального управління Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

Службові особи навчальних закладів не здійснюють підбір і відбір кандидатів.

2. Організація та здійснення підбору кандидатів

2.1. Підбір кандидатів здійснюється на добровільній основі з дотриманням законодавства, прав та свобод громадян і гідності особи. Кількість кандидатів на навчання, які підбираються заінтересованими підрозділами, не обмежується.

2.2. Кандидатом на навчання може бути особа віком від 17 до 23 років, у тому числі та, якій 17 років виповнюється у рік вступу до навчального закладу та яка не старше 23 років на час зарахування до навчального закладу, яка відповідає установленим вимогам проходження військової служби в СБУ.

(пункт 2.2 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

2.3. Організаційні заходи та умови вступу до навчальних закладів визначаються правилами прийому на кожен навчальний рік.

(пункт 2.3 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

2.4. Правила прийому доводяться до відома громадян України навчальними закладами, співробітниками УРОС, інших заінтересованих підрозділів або підрозділів кадрового забезпечення заінтересованих підрозділів, які здійснюють заходи з організації та проведення їх підбору, відбору та вивчення.

(пункт 2.4 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

3. Організація та здійснення відбору кандидатів

3.1. Відбір кандидатів починається з подання ними до заінтересованого підрозділу заяви на ім'я Голови Служби безпеки України чи його заступника згідно з розподілом функціональних обов'язків за зразком згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
наказами Центрального управління Служби безпеки України
від 14.07.2012 р. N 293,
 від 05.11.2012 р. N 494,
 від 18.06.2016 р. N 322)

У процесі відбору кандидатів враховуються їх вік, освіта, стан здоров'я, сімейний стан, місця проживання і реєстрації, характеристики з місць їх навчання (роботи).

3.2. Заява передається до УРОС для внесення даних до системи централізованого обліку кандидатів.

Після внесення даних заява надсилається для початку роботи з вивчення кандидата до заінтересованого підрозділу. Якщо заява надійшла до навчального закладу поштою, вона надсилається до регіонального органу за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника.

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Центрального управління Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

3.3. Вивчення кандидата проводиться за планом, складеним співробітником підрозділу кадрового забезпечення і затвердженим керівником заінтересованого підрозділу.

3.4. Вивчення кандидата складається з:

огляду кандидатів військово-лікарською комісією та професійно-психологічного відбору, що проводяться у порядку, визначеному законодавством України;

перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей;

аналізу інформації, отриманої під час вивчення кандидата.

Перевірка кандидата у зв'язку з допуском до державної таємниці здійснюється на другому курсі навчання у навчальному закладі в порядку, встановленому законодавством України.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального 
управління Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

3.5. Кандидат на навчання власноруч заповнює бланки анкети й автобіографії, що подаються разом з іншими документами згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цієї Інструкції, співробітнику підрозділу кадрового забезпечення, який здійснює вивчення кандидата, та повідомляє про близьких йому осіб, які проходять військову службу або працюють у СБУ.

(пункт 3.5 у редакції наказу Центрального управління
Служби безпеки України від 14.07.2012 р. N 293,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

3.6. До початку вивчення кандидат добровільно надає письмову згоду на здійснення перевірки наданих відомостей за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. Якщо кандидат не досяг вісімнадцятирічного віку, таку згоду дають його батьки, усиновителі, піклувальники.

3.7. Під час вивчення кандидата співробітники заінтересованих підрозділів проводять бесіди з ним та його батьками, під час яких з'ясовують моральні та особистісні якості кандидата, ставлення кандидата та його батьків до навчання у навчальному закладі.

(пункт 3.7 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

3.8. Організація перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей покладається на співробітників УРОС та підрозділів кадрового забезпечення відповідних заінтересованих підрозділів.

(пункт 3.8 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

3.9. Перевірка правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

(пункт 3.9 у редакції наказів Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494,
 від 26.10.2016 р. N 563)

3.10. За результатами проведення вивчення кандидата складається узагальнююча довідка, що підписується співробітниками, керівником або заступником керівника заінтересованого підрозділу та підрозділу кадрового забезпечення, які брали участь у вивченні кандидата.

У довідці зазначаються:

установчі дані кандидата;

відомості про трудову діяльність, навчання кандидата;

стан здоров'я кандидата, реєстраційні номери та дати відповідних довідок і висновків;

результати перевірки наданих кандидатом відомостей;

ділові, моральні та особистісні якості кандидата та інші дані, що його характеризують;

мотиви вступу кандидата до навчального закладу, а також бажання проходити службу в СБУ;

навчальний заклад та напрям (напрями) підготовки кандидата згідно із правилами прийому до відповідного навчального закладу.

(абзац дев'ятий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Центрального управління Служби безпеки України
від 14.07.2012 р. N 293)

3.11. Узагальнююча довідка долучається до навчальної справи кандидата, яка формується протягом його вивчення, і у разі прийняття рішення про направлення кандидата на навчання надсилається до відповідного навчального закладу. До навчальної справи долучаються надані кандидатом копії документів і матеріали його вивчення.

3.12. Вивчення кандидатів на навчання закінчується не пізніше ніж за два місяці до початку вступної кампанії.

3.13. Вивчення кандидата припиняється за таких обставин:

у разі негативного висновку за результатами проходження медичного огляду, професійно-психологічного відбору або проведення перевірки наданих кандидатом відомостей на предмет їх правдивості, повноти та об'єктивності;

у разі наявності відомостей (судового рішення) про притягнення кандидата до кримінальної відповідальності, якщо судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією;

за власним бажанням, а також за інших обставин, визначених законодавством України.

(пункт 3.13 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494,
 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

3.14. У разі прийняття рішення про припинення вивчення кандидату надсилається письмове повідомлення.

Рішення щодо припинення вивчення кандидата на навчання приймається керівником заінтересованого підрозділу, який здійснює відбір кандидата на навчання, про що складається відповідний висновок.

У висновку зазначаються причини припинення вивчення кандидата.

Затверджені керівником заінтересованого підрозділу висновки надсилаються до УРОС для внесення відповідних відомостей до системи централізованого обліку кандидатів.

(пункт 3.14 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)

3.15. Кандидати на навчання, не згодні з рішенням про припинення їх вивчення, у двотижневий строк можуть надати письмове оскарження на ім'я Голови Служби безпеки України.

3.16. Матеріали вивчення кандидата, якому відмовлено у подальшому вивченні, а також повернуті навчальним закладом навчальні справи на вступників, які не зараховані на навчання, протягом року з дати прийняття рішення про припинення вивчення (отримання навчальних справ) зберігаються в УРОС та підрозділах кадрового забезпечення заінтересованих підрозділів, після чого знищуються.

(пункт 3.16 у редакції наказу Центрального управління
 Служби безпеки України від 26.10.2016 р. N 563)

 

Начальник Управління
роботи з особовим складом 

 
О. Тарасовський 

 

 

Додаток 1
до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України 

 

 

 

 

Голові Служби безпеки України (заступнику Голови Служби безпеки України)
_____________________________________
            (військове звання, прізвище та ініціали)
_____________________________________
(військове звання (якщо є), прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________
                 заявника, дата народження, місця
_____________________________________
    реєстрації і фактичного проживання, контактний
_____________________________________
                                телефон заявника)
_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу вивчити мене як кандидата на навчання до
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   (найменування навчального закладу та напрям (напрями) підготовки)

З правилами прийому до ________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування навчального закладу)
ознайомлений. 

"___" ____________ 20__ року 

____________________________
(підпис) 

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Центрального
 управління Служби безпеки України від 14.07.2012 р. N 293,
 від 05.11.2012 р. N 494,
 від 18.06.2016 р. N 322)

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України 

 

 

 

 

Перелік
документів, які надаються кандидатом на навчання

1. Анкета.

2. Автобіографія.

3. Медична довідка про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профільного наркологічного огляду, видані за місцем реєстрації кандидата.

4. Копія паспорта (1, 2 сторінки, реєстрація).

5. Копія свідоцтва про народження.

6. Копія документів про отримання освіти (диплом, атестат, табель навчальних досягнень та відвідування школи учнями V - XI (XII) класів).

7. Копія трудової книжки*.

8. Копія ідентифікаційного коду.

9. Копія військового квитка (приписного свідоцтва).

10. Копія посвідчення водія*.

11. Копія свідоцтва про одруження*.

12. Копії документів, які дають право на пільги*.

13. Довідка з місця реєстрації за формою N 3.

14. Характеристика за останнім місцем навчання за підписом директора навчального закладу, скріпленим печаткою.

15. Відгуки з місця навчання або роботи.

16. Документи, що засвідчують досягнення на навчальних олімпіадах різних рівнів (грамоти, дипломи, похвальні листи тощо)*.

17. 4 кольорові фотографії розміром 4 х 6 см, 1 кольорова фотографія розміром 9 х 12 см.

18. Пункт 18 виключено

18. Письмова згода на проведення перевірки правдивості, повноти та об'єктивності наданих кандидатом відомостей та обробку персональних даних.

____________
* Документ надається за наявності.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Центрального
 управління Служби безпеки України від 14.07.2012 р. N 293,
 від 05.11.2012 р. N 494,
 від 26.10.2016 р. N 563)

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок підбору кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах Служби безпеки України 

 

Начальнику _________________________________________
                                                     (найменування підрозділу, органу,
                                                      закладу Служби безпеки України)
____________________________________________________
                                      (військове звання, прізвище та ініціали)
____________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові
____________________________________________________
                                                               заявника)
____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
у зв'язку з вивченням мене (мого сина, моєї дочки, дитини, яка перебуває під піклуванням) як кандидата на навчання в
______________________________________________________________________________________
                                                           (найменування навчального закладу)
даю згоду на перевірку Службою безпеки України наданих мною (ним, нею) відомостей та на обробку моїх (його, її) персональних даних. 

"___" ____________ 20__ року 

________________________
(підпис) 

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Центрального
 управління Служби безпеки України від 05.11.2012 р. N 494)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (09.12.2016)
Просмотров: 912
Всего комментариев: 0
avatar