Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ СЗРУ №298 від 17.10.2016. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних


СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2016

м. Київ

N 298

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1451/29581

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

Відповідно до Законів України "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та з метою вдосконалення порядку проведення та обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 16 червня 2010 року N 129, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 липня 2010 року за N 502/17797 (зі змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню та Апарату Голови Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови Служби

І. Разінков

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

У. Супрун

Голова
Державної служби України
з питань праці

Р. Чернега

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
17 жовтня 2016 року N 298

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2016 р. за N 1451/29581

 

 

 

 

 

 

Зміни до Інструкції про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань й аварій у Службі зовнішньої розвідки України

1. У розділі II:

у пункті 2.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.1. Розслідуванню підлягають раптове погіршення стану здоров'я, травми (у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою), гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння, інші отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок техногенних аварій, дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП), пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами, рослинами, іншими представниками фауни і флори (далі - нещасні випадки), що сталися з військовослужбовцями під час проходження військової служби, у тому числі під час виконання ними обов'язків військової служби та призвели до втрати працездатності на один день і більше, а також випадки смерті військовослужбовців під час проходження військової служби, у тому числі під час виконання ними обов'язків військової служби.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Нещасні випадки, що сталися з військовослужбовцями - водіями транспортних засобів СЗРУ під час перебування в рейсі або з військовослужбовцем внаслідок ДТП, розслідуються відповідно до цієї Інструкції з використанням матеріалів розслідування відповідних державних органів нагляду та контролю щодо дотримання законодавства про дорожній рух та матеріалів суду.";

абзац третій у пункті 2.4 викласти в такій редакції:

"терміново письмово повідомити по команді про нещасний випадок керівників вищого рівня та керівництво СЗРУ, а також повідомити з використанням засобів зв'язку начальників Управління власної безпеки СЗРУ (далі - УВБ СЗРУ), групи технічного і пожежного нагляду та охорони праці Апарату Голови СЗРУ (далі - підрозділ охорони праці) і медичного підрозділу СЗРУ. Начальнику підрозділу охорони праці надсилається письмове повідомлення про нещасний випадок за формою згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;";

пункт 2.5 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Підставою для проведення розслідування (спеціального розслідування) нещасних випадків, які сталися із військовослужбовцями, є факт ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку, який встановлює і засвідчує заклад охорони здоров'я.

Документом, який підтверджує факт ушкодження здоров'я особи, є листок непрацездатності чи довідка закладу охорони здоров'я.";

у пункті 2.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.6. Головою комісії із розслідування призначається начальник (спеціаліст) підрозділу охорони праці, у 7 та 8 службах 1 управління 2 департаменту 55 Центру СЗРУ - співробітник групи охорони праці та протипожежної безпеки.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"До складу комісії не допускаються співробітники, що перебувають у відпустці, відрядженні, на навчанні (запланованих на період проведення службового розслідування), а також ті, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку.";

пункт 2.7 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо протягом місяця з моменту настання ДТП комісія не отримала від відповідних органів відомості про обставини і причини ДТП, складаються акти за формами Нсв-5 і Нсв-1 (у разі коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов'язків) і в пункті 10 акта за формою Нсв-1 зазначається найменування органу, який безпосередньо проводить розслідування, безпосередні учасники дорожнього руху та особи, які користувалися транспортним засобом, але не причетні до керування.

Після отримання комісією відомостей про обставини і причини ДТП, а також осіб, які допустили порушення вимог законодавства, нею складається висновок за формою В-1 згідно з додатком 16 до цієї Інструкції.

Висновок за формою В-1 надсилається протягом трьох робочих днів після його затвердження підрозділам СЗРУ, яким надіслано акти за формами Нсв-5 і Нсв-1 (НПВсв).

Акт за формою Нсв-1 (у разі коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний із виконанням службових обов'язків) складається на кожного потерпілого під час перебування в рейсі або внаслідок ДТП, що користувався транспортним засобом, але не причетний до керування. Акт за формою Нсв-1 складається без використання зазначених у цьому пункті матеріалів.

Порушення вимог безпеки руху водієм під час виконання обов'язків військової служби, в результаті якого стався нещасний випадок, не може бути підставою для відмови у складанні акта за формою Нсв-1 та взяття на облік цього нещасного випадку.";

пункт 2.8 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"робити запити до підрозділів СЗРУ, інших державних органів (за потреби);".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

пункт 2.9 доповнити новим абзацом такого змісту:

"вправ зі зброєю, приведення в порядок зброї;".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати відповідно абзацом дев'ятим;

у пункті 2.13:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"До першого примірника акта за формою Нсв-5 додаються: примірник акта за формою Нсв-1 (або за формою НПВсв); пояснювальні записки свідків і потерпілого та причетних до нього осіб (у разі їх наявності); пояснювальна записка безпосереднього керівника потерпілого; копії документів про проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів; копії особистих документів потерпілого, а також у разі потреби витяги з нормативно-правових актів, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця, стан технічних засобів (транспорту, устаткування, апаратури тощо); медичний висновок щодо наявності в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин (далі - матеріали розслідування). Усі пояснювальні записки подаються на ім'я голови комісії з розслідування нещасного випадку.";

у пункті 2.14:

в абзаці першому слова "закінчення розслідування" замінити словами "їх затвердження";

абзац четвертий після слів "кадровому підрозділу" доповнити словами "для долучення до особової справи потерпілого військовослужбовця".

2. У розділі V:

у пункті 5.4 слова "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" замінити словами "Державна служба України з надзвичайних ситуацій";

у пункті 5.5 цифри "3.9" замінити цифрами "3.8".

3. У тексті Інструкції слово "діб" замінити словами "робочих днів".

4. У додатках 2 - 4, 13 до цієї Інструкції слова "(посада начальника (керівника) підрозділу Служби зовнішньої розвідки України)" замінити словами "(Голова Служби зовнішньої розвідки України)".

5. Доповнити Інструкцію новим додатком 16, що додається.

 

Заступник начальника
Апарату Голови СЗРУ

А. Хромой

Форма В-1. Висновок про аварію, катастрофу, пригоду (подію) на транспорті, що сталася з з військовослужбовцем (військовослужбовцями) СЗРУ


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 670
Всего комментариев: 0
avatar