Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ СЗРУ №302 від 19.08.2015. Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у СЗРУ


СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2015

м. Київ

N 302

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2015 р. за N 1072/27517

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Служби зовнішньої розвідки України
від 30 листопада 2016 року N 358

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (із змінами), від 08 лютого 1994 року N 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", від 13 січня 1995 року N 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та від 20 серпня 2014 року N 413 "Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України, що додається;

2) Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Начальнику Управління кадрів Служби зовнішньої розвідки України на підставі рішень Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України або міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, організувати видачу посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України військовослужбовцям (працівникам) Служби зовнішньої розвідки України та особам, звільненим зі служби (роботи) в Службі зовнішньої розвідки України, та ведення їх персонального обліку.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.11.2016 р. N 358)

3. Управлінню кадрів спільно з Юридичним управлінням Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби зовнішньої розвідки України від 17 травня 2013 року N 112 "Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Службі зовнішньої розвідки України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 червня 2013 року за N 880/23412 (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Гвоздь

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

П. Розенко

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції

А. В. Дерев'янко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої розвідки України
19 серпня 2015 року N 302

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 вересня 2015 р. за N 1072/27517

 

Положення
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України

1. Для розгляду питань, пов'язаних із визнанням учасниками бойових дій, у Службі зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) створюється Комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у СЗРУ (далі - Комісія).

2. До складу Комісії входять:

голова Комісії - перший заступник Голови СЗРУ;

члени Комісії - керівники структурних підрозділів: кадрового, юридичного, фінансового та власної безпеки СЗРУ, а також представник СЗРУ, який входить до складу міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яка утворюється Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - міжвідомча комісія);

(абзац третій пункту 2 у редакції наказу Служби
зовнішньої розвідки України від 30.11.2016 р. N 358)

секретар Комісії - співробітник кадрового підрозділу СЗРУ.

До складу Комісії можуть бути включені керівники інших структурних підрозділів СЗРУ за письмовим рішенням голови Комісії.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Голови СЗРУ.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. На Комісію покладається вирішення питань про визнання учасниками бойових дій військовослужбовців (працівників) СЗРУ (далі - співробітники СЗРУ) та осіб, звільнених зі служби (роботи) в СЗРУ (далі - інші особи), які підпадають під дію статті 6 Закону.

4 1. Статус учасника бойових дій надається співробітникам СЗРУ та іншим особам в разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.

(Положення доповнено пунктом 4 1 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.11.2016 р. N 358)

5. Комісія зобов'язана:

приймати до розгляду рапорти (заяви) співробітників СЗРУ та інших осіб про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону;

реєструвати рапорти (заяви) в Книзі обліку (реєстрації) рапортів (заяв) співробітників Служби зовнішньої розвідки України та інших осіб на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України (додаток 1);

інформувати співробітників СЗРУ та інших осіб про прийняття рапорту (заяви) до розгляду і дату засідання Комісії;

робити запити до відповідних архівних установ, інших державних органів (за потреби);

розглядати рапорти (заяви) співробітників СЗРУ та інших осіб, що надійшли до Комісії, у місячний строк;

заслуховувати пояснення співробітників СЗРУ та інших осіб, свідків, представників підприємств, організацій, установ та інших громадських організацій;

брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу чи працювали разом із співробітниками СЗРУ та іншими особами;

розглядати документи відповідного періоду, де зазначені прізвище, ім'я та по батькові співробітників СЗРУ та інших осіб, інші документи, на підставі яких можливо зробити висновок про участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (сил) або розмінуванні (траленні бойових мін), зокрема грамот, фотографій (оригіналів), газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження, документів про нагородження державними нагородами, історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;

розглядати довідки за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 413 (далі - Порядок), та інші документи, визначені пунктом 4 Порядку;

досліджувати інші докази їх особистої участі в бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ (сил) або розмінуванні (траленні бойових мін);

видавати довідки встановленого зразка (додаток 2);

доводити до відома співробітників СЗРУ та інших осіб в письмовій формі рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у рапорті (заяві), із зазначенням підстав та можливості оскарження прийнятого рішення в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

6. Комісія приймає рішення щодо визнання співробітників СЗРУ та інших осіб учасниками бойових дій на підставі:

1) для співробітників СЗРУ та інших осіб, які за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії:

документів (наказів, довідок, витягів з наказів), які підтверджують період і країну перебування та проходження військової служби в складі миротворчих місій, національного контингенту чи персоналу;

документів, які підтверджують виконання функцій із забезпечення в умовах посилення терористичних посягань безпеки дипломатичної установи України, її співробітників та членів їхніх сімей;

витягу із наказу відповідного командира (начальника) про направлення у відрядження;

копії посвідчень про відрядження з відповідними відмітками про вибуття та прибуття;

2) для співробітників СЗРУ та інших осіб, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);

витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);

акта про виконання робіт із розчищення місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін);

3) для співробітників СЗРУ та інших осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення:

довідки за підписом Голови СЗРУ, командира (начальника) військової частини про безпосередню участь співробітників СЗРУ та інших осіб в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формою згідно з додатком 1 до Порядку. У разі неподання Головою СЗРУ, командиром (начальником) військової частини зазначеної довідки співробітники СЗРУ та інші особи можуть самостійно звернутися до Комісії;

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документів про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

(абзаци другий - четвертий підпункту 3 пункту 6 замінено абзацами
другим, третім згідно з наказом Служби зовнішньої розвідки України
від 30.11.2016 р. N 358)

4) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів, - документів, зазначених в абзаці третьому підпункту 3 цього пункту, витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

(пункт 6 доповнено підпунктом 4 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.11.2016 р. N 358)

5) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження зі зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби), - документів, зазначених в абзаці третьому підпункту 3 цього пункту, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

(пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.11.2016 р. N 358)

6) для осіб, які проходять службу (працюють) у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, - витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення.

У разі якщо місце постійної дислокації військової частини (органу, підрозділу) або підприємства, установи та організації розташоване безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції, документи командирами (начальниками) або іншими керівниками підприємств, установ та організацій подаються на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків військової частини (органу, підрозділу) або підприємства, установи та організації чи призначення їх на відповідні посади.

(пункт 6 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
Служби зовнішньої розвідки України від 30.11.2016 р. N 358)

7. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій:

для співробітників СЗРУ та інших осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, питання про надання співробітникам СЗРУ та іншим особам зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд Комісії за рішенням Голови СЗРУ.

Комісія подає на розгляд міжвідомчої комісії документи із спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання, для прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій співробітникам СЗРУ, а також іншим особам, які зазначені в абзаці першому пункту 19 частини першої статті 6 Закону.

8. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

9. У разі звернення співробітників СЗРУ та інших осіб до міжвідомчої комісії або суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи інших подіях, які дають право на визнання їх учасниками бойових дій, і прийняття відповідного позитивного рішення таке рішення міжвідомчої комісії або суду визнається як документ, що підтверджує їх право на визнання учасником бойових дій. Копія рішення міжвідомчої комісії або суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

10. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

Про прийняте рішення щодо позбавлення статусу учасника бойових дій співробітників СЗРУ та інших осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, Комісія інформує Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у місячний строк.

11. За матеріалами співробітників СЗРУ та інших осіб, інших документів, визначених у пункті 6 цього Положення, готується узагальнена довідка, яка подається на розгляд Комісії кадровим підрозділом СЗРУ.

12. Рішення Комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів.

13. Рішення з усіх розглянутих Комісією питань заносяться до протоколу.

14. Протоколи з рішеннями Комісії, матеріали співробітників СЗРУ та інших осіб, інші офіційні документи зберігаються у відповідній номенклатурній справі кадрового підрозділу СЗРУ.

15. Після прийняття рішення Комісія інформує у місячний строк Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про співробітників СЗРУ та інших осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та яким надано статус учасника бойових дій, за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

 

Начальник Управління кадрів
Служби зовнішньої розвідки України

Г. Гарбар

Книга обліку (реєстрації) рапортів (заяв) співробітників СЗРУ та інших осіб на розгляд Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД

Довідка про визнання учасниками бойових дій у Службі зовнішньої розвідки України


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (03.03.2017)
Просмотров: 693
Всего комментариев: 0
avatar