Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Наказ МОН №991 від 17.08.2016. Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

17.08.2016
м. Київ
N 991

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2016 р. за N 1176/29306

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та з метою упорядкування умов оплати праці деяких працівників навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (із змінами), такі зміни:

1) у додатку 3 позицію "Директор: обсерваторії, ботанічного саду, студентського містечка; завідувач навчально-дослідної, навчально-наукової станції (бази, бюро, служби тощо), віварію" доповнити словами ", навчально-виробничого (навчального) господарства (центру)";

2) у додатку 5 позицію "Завідувач: навчально-виробничої (навчальної) майстерні (господарства), навчально-методичного кабінету, лабораторії" після слова "господарства" доповнити словом ", центру";

3) у додатку 6:

позицію "Учителі всіх спеціальностей, викладачі, вихователі*, логопеди, завідувачі логопедичних пунктів, методисти, педагоги-організатори, концертмейстери, соціальні педагоги, практичні психологи:" після слів "соціальні педагоги" та "практичні психологи" доповнити позначкою " 1";

виноску доповнити новим абзацом такого змісту:

" 1 Умови визначення тарифних розрядів для соціальних педагогів та практичних психологів поширюються й на вищі навчальні заклади.";

4) у додатку 7:

після слів "Загальноосвітні школи" доповнити словами "(в тому числі опорні)";

після позиції:

"

понад 1000
15 - 16

"

доповнити новою позицією такого змісту:

"

Філії опорного загальноосвітнього навчального закладу
12 - 13

";

5) у додатку 10:

назву після слів "педагогічних працівників інститутів (центрів)" доповнити словами "післядипломної освіти,";

позиції "Інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за наявності кафедр)" та "Інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення" після слів "Інститути (центри)" доповнити словами "післядипломної освіти,".

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр
Л. М. Гриневич
ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату
В. Іванкевич
Заступник Міністра фінансів
С. Марченко
Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
О. Мірошниченко
Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок
О. О. Шубін
Заступник Голови Профспілки
працівників освіти і науки України
Л. А. Гарбаренко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: advokat (06.09.2016)
Просмотров: 775
Всего комментариев: 0
avatar