Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова КМУ №137 від 10.03.2017. Про внесення змін до постанови Кабінету  Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 636


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 137

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 636

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 636 “Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 54; 2003 р., № 5, ст. 176) зміни, що додаються.

2. Установити, що посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, можуть оформлятися на бланках попереднього зразка, що містять інформацію про тип документа, до повного їх використання.

Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

Інд. 29

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 137

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636

1. У пункті 1 постанови:

абзац другий викласти в такій редакції:

“паспортні документи — паспорт громадянина України (у формі картки), тимчасове посвідчення громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та візова етикетка, що оформляється іноземцю або особі без громадянства для в’їзду в Україну, виготовляються/оформляються з обов’язковим заповненням їх машинозчитуваної зони;”;

в абзаці третьому слова “персональний номер” замінити словами “унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі”, а слова “термін його дії” — словами “дата закінчення строку дії документа”.

2. У додатку 1 до постанови:

1) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Структура верхнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1—2

Тип документа

 

2

3—5

Держава, що видала документ

Використовується код “UKR”

3

6—14

Номер документа

 

9

15

Контрольна цифра

 

1

16—28

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

13

29—30

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

2

2. Структура середнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1—6

Дата народження

РРММДД
РР — рік
(2 позиції)
ММ — місяць
(2 позиції)
ДД — день
(2 позиції)

6

7

Контрольна цифра

 

1

8

Стать

F — жіноча
М — чоловіча,
< — не зазначено

1

9—14

Дата закінчення строку дії документа

РРММДД
РР — рік
(2 позиції)
ММ — місяць
(2 позиції)
ДД — день
(2 позиції)

6

15

Контрольна цифра

 

1

16—18

Громадянство

Використовується код
“UKR”

3

19—29

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

11

30

Загальна контрольна цифра

 

1”;

2) в абзаці третьому пункту 4 цифри “17” і “16” замінити відповідно цифрами “15” і “14”;

3) пункт 5 виключити;

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Для заповнення машинозчитуваної зони паспортних документів (у формі картки розміром 54,0 × 85,6 мм) використовується латинський алфавіт.”.

3. Додаток 2 до постанови викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 червня 1997 р. № 636
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 137)

СТРУКТУРА
машинозчитуваних даних посвідчення члена екіпажу
(у формі картки розміром 54,0 × 85,6 мм (± 0,75)

1. Структура верхнього машинозчитуваного рядка:

 

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1—2

Тип документа

 

2

3—5

Держава, що видала документ

Використовується код “UKR”

3

6—14

Номер документа

 

9

15

Контрольна цифра

 

1

 

 

 

 

16—18

Дані про місце роботи

Використовуєтьсятрилітерний код IКАО абодволітерний 
код IАТА та 
знак-заповнювач “<”

3

19—30

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

12

2. Структура середнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1—6

Дата народження

РРММДД
РР — рік
(2 позиції)

ММ — місяць
(2 позиції)

ДД — день
(2 позиції)

6

7

Контрольна цифра

 

1

8

Стать

F — жіноча,
M — чоловіча,
< — не зазначено

1

9—14

Дата закінчення строку дії документа

РРММДД
РР — рік
(2 позиції)

ММ — місяць
(2 позиції)

ДД — день
(2 позиції)

6

15

Контрольна цифра

 

1

16—18

Громадянство

Використовується код “UKR”

3

19—29

Необов’язкові елементи даних

Позиції, що не використовуються, заповнюються знаком-заповнювачем “<”

11

30

Загальна контрольна цифра

 

1

3. Структура нижнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1—30

Прізвище та ім’я

 

30

 

Спеціальні знаки

Кожний спеціальний знак (апостроф, риска) або пробіл у прізвищі та імені заповнюється знаком-заповнювачем “<”

 

 

Розподіл прізвища та імені

Два знаки “<<”

 

4. У посвідченні члена екіпажу у позиціях 16—18 верхнього машинозчитуваного рядка зазначається роботодавець.

5. Для заповнення машинозчитуваної зони посвідчення члена екіпажу (у формі картки розміром 54,0 × 85,6 мм (± 0,75) використовується латинський алфавіт.

6. У посвідченні члена екіпажу запис даних про місце роботи особи зазначається з використанням трилітерного коду відповідно до рекомендацій IКAO Doc 8585 або дволітерногокоду відповідно до Довідника IATA з кодуванням для авіакомпаній.”.

4. Пункт 2 додатка 3 викласти в такій редакції:

“2. Структура нижнього машинозчитуваного рядка:

Позиції знаків

Елемент даних

Вимоги

Максимальна кількість знаків

1—9

Номер документа

 

9

10

Контрольна цифра

 

1

11—13

Громадянство

Використовується код “UKR”

3

14—19

 

 

 
Дата народження

РРММДД

РР — рік 
(2 позиції)

ММ — місяць 
(2 позиції)

ДД — день 
(2 позиції)

6

20

Контрольна цифра

 

1

21

Стать

F — жіноча,
M — чоловіча
“˂” — не зазначено

1

22—27

Дата закінчення строку дії документа

РРММДД
РР — рік 
(2 позиції)

ММ — місяць 
(2 позиції)

ДД — день 
(2 позиції)

6

28

Контрольна цифра

 

1

29—41

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

 

13

42

Необов’язкові елементи даних

 

1

43

Контрольна цифра

 

1

44

Загальна контрольна цифра

 

1”.

5. У Порядку запису у машинозчитуваній зоні паспортних та візових документів даних про громадянство особи, тип документа та код держави, що його видала, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1:

слово “трибуквених” замінити словом “трилітерних”, а слово “документах” — словом “рекомендаціях”;

доповнити пункт реченням такого змісту: “Відповідно до рекомендацій IКAO Doc 9303 для посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, використовується трилітерний код XXC, для посвідчення біженця, проїзного документа біженця — XXB, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон — ХХА.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Запис про тип документа виконується:

 

 

 
Назва документа

Запис

Паспорт громадянина України (у формі картки 
розміром 54,0 × 85,6 мм) 

ID

Тимчасове посвідчення громадянина України

IT

 

 

 
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон 

P

Дипломатичний паспорт України

PD

Службовий паспорт України

PS

Посвідчення особи моряка

IM

Посвідчення члена екіпажу

АС

Посвідчення особи на повернення в Україну

IS

Посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

CP

Проїзний документ особи, якій надано додатковий захист

PH

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

PL

Посвідчення біженця

ТR

Проїзний документ біженця

PA

Посвідка на постійне проживання

TP

Посвідка на тимчасове проживання

TT

Візова етикетка, що оформляється іноземцю або особі без громадянства для в’їзду в Україну 

B”;

3) у пункті 3 слова “трибуквеного коду” замінити словами “трилітерного коду”, а слова “УКР” або” виключити;

4) пункт 4 виключити.

6. У тексті постанови та додатках 1 і 3 до неї слова “прізвище, ім’я та по батькові” у всіх відмінках замінити словами “прізвище та ім’я” у відповідному відмінку.


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 825
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar