Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НБУ №327 від 29.08.2003 р. Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валют


Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України 

Постанова Правління Національного банку України
від 6 серпня 2003 року N 327 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
29 серпня 2003 р. за N 753/8074 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 19 квітня 2004 року N 166,
 від 17 червня 2004 року N 271,
 від 12 липня 2004 року N 319,
 від 17 листопада 2004 року N 554,
 від 4 січня 2007 року N 1,
 від 27 травня 2008 року N 148,
 від 26 квітня 2011 року N 118,
 від 5 грудня 2011 року N 431,
 від 30 грудня 2011 року N 497,
 від 29 жовтня 2012 року N 449,
 від 24 липня 2015 року N 478

Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" та з метою спрощення процедури вивезення за межі України та ввезення в Україну іноземної валюти та банківських металів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України банкнот іноземних держав, банківських металів та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення в Україну бланків чеків та порядок ввезення в Україну банкнот іноземних держав і банківських металів (додаються). 

2. Визнати такими, що втратили чинність, Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджені постановою Правління Національного банку України від 23.09.96 N 245 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 09.07.97 N 227 (зі змінами). 

3. Пункт 3 втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності Інструкцією, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 р. N 283, згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 р. N 148)

4. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва й використання в роботі. 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов). 

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. 

  

В. о. Голови 
А. П. Яценюк 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 6 серпня 2003 р. N 327 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 
29 серпня 2003 р. за N 753/8074 


Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків 

(назва в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 від 17.06.2004 р. N 271)

(У тексті Правил і додатків до них слова "контракт (угода)" у всіх відмінках замінено словом "договір" у відповідних відмінках та слово "ксерокопія" у всіх відмінках замінено словом "копія" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 12 липня 2004 року N 319)
(У тексті Правил слова "письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями" замінено словами "генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій" згідно з постановою Правління Національного банку України від 29 жовтня 2012 року N 449)

(У тексті Правил слова "відповідне територіальне управління Національного банку", "вантажна митна декларація", "Департамент" у всіх відмінках замінено відповідно словами "підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України,", "митна декларація", "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 24 липня 2015 року N 478)

Ці Правила розроблені відповідно до вимог статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та встановлюють для уповноважених банків України (далі - уповноважений банк) порядок: 

вивезення за межі України банкнот і монет іноземних держав (далі - готівкова іноземна валюта), валюти України у вигляді банкнот (далі - валюта України), банківських металів та бланків чеків; 

(абзац другий преамбули в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 554)

увезення в Україну готівкової іноземної валюти, валюти України, банківських металів та бланків чеків; 

(абзац третій преамбули в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. N 554)

надання Національним банком України (далі - Національний банк) спеціальних дозволів на вивезення за межі України і ввезення в Україну валюти України. 

(преамбула в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 від 12.07.2004 р. N 319)

1. Вивезення за межі України готівкової іноземної валюти 

(У тексті глави 1 слова "банкноти іноземних держав" у всіх відмінках замінено словами "готівкова іноземна валюта" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 554)

1.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, має право вивозити за межі України готівкову іноземну валюту для підкріплення власного кореспондентського рахунку, який відкрито в іноземному банку, у тому числі: зношену та пошкоджену готівкову іноземну валюту, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на готівкову іноземну валюту, які перебувають в обігу. Вивезення готівкової іноземної валюти за межі України здійснюється з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком. 

(пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

1.2. Уповноважений банк здійснює вивезення готівкової іноземної валюти на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом про прийняття останнім готівкової іноземної валюти і зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку або договору про кореспондентські відносини з іноземним банком, який передбачає можливість здійснення зазначеної операції. 

Якщо договір, на підставі якого здійснюється вивезення за межі України готівкової іноземної валюти, укладений іноземною мовою, то має бути нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову. 

1.3. Після вивезення за межі України готівкової іноземної валюти та зарахування цієї валюти на власний кореспондентський рахунок банку уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати зарахування на кореспондентський рахунок банку: 

копію митної декларації, опис вивезеної готівкової іноземної валюти за їх номіналами (додається до митної декларації); 

виписку про зарахування готівкової іноземної валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. 

Копія митної декларації та виписка засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Абзац п'ятий пункту 1.3 глави 1 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

1.4. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення готівкової іноземної валюти за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

(глава 1 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

2. Вивезення за межі України банківських металів 

2.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках (щодо залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках та/або торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках), має право вивозити за межі України банківські метали з метою зарахування на власний кореспондентський або депозитний рахунок, відкритий в іноземному банку, або для продажу нерезиденту. Вивезення банківських металів за межі України здійснюється з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком. 

(пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

2.2. Уповноважений банк здійснює вивезення банківських металів на підставі договору з іноземним банком, який передбачає прийняття останнім банківських металів і їх зарахування на кореспондентський або депозитний рахунок уповноваженого банку, який відкритий в іноземному банку, або на підставі підтвердження іноземного банку про відкриття уповноваженому банку кореспондентського або депозитного рахунку з метою зарахування банківських металів на цей рахунок, або договору про продаж нерезиденту банківських металів. 

Уповноважений банк здійснює вивезення банківських металів, виготовлених українськими виробниками, за наявності письмової відмови Національного банку від купівлі банківських металів (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться.

(пункт 2.2 глави 2 доповнено новим абзацом другим згідно з 
постановою Правління Національного банку України від 30.12.2011 р. N 497, 
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

Якщо договір, на підставі якого здійснюється вивезення за межі України банківських металів, укладений іноземною мовою, то повинен бути нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову. 

2.3. Після вивезення за межі України банківських металів з метою їх розміщення на власному рахунку уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати зарахування банківських металів на його рахунок: 

копію митної декларації, опис вивезених банківських металів із зазначенням виду, вигляду, ваги та проби (додається до митної декларації); 

виписку про зарахування банківських металів на відповідний рахунок уповноваженого банку. 

Копія митної декларації та виписка засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

2.4. Після вивезення за межі України банківських металів з метою їх продажу на міжнародних ринках уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати складання акта (або іншого документа) про набуття нерезидентом права власності на банківські метали: 

копію митної декларації, опис вивезених банківських металів із зазначенням виду, вигляду, ваги та проби (додається до митної декларації); 

копію акта (або іншого документа) про набуття нерезидентом права власності на банківські метали; 

виписку про зарахування на кореспондентський рахунок уповноваженого банку в іноземному банку суми коштів, отриманих від продажу банківських металів. 

Копії митної декларації, акта та виписка засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

2.5. Пункт 2.5 глави 2 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим пункт 2.6 уважати пунктом 2.5)

2.5. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення банківських металів за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

(глава 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

3. Ввезення в Україну готівкової іноземної валюти 

(У тексті глави 3 слова "банкноти іноземних держав" у всіх відмінках замінено словами "готівкова іноземна валюта" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 554)

3.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними, самостійно розраховує суму іноземної валюти, що ввозиться для підкріплення каси уповноваженого банку, з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком. 

(пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 29.10.2012 р. N 449)

3.2. Увезення готівкової іноземної валюти здійснюється на підставі договору з іноземним банком про доставку готівкової іноземної валюти іноземним банком українському банку або витягу з договору про кореспондентські відносини з іноземним банком, який передбачає можливість здійснення зазначеної операції. Якщо договір укладений іноземною мовою, то повинен бути нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову. 

(пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

3.3. Після ввезення готівкової іноземної валюти уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення митної декларації копію митної декларації, опис цієї валюти за її номіналом (додається до митної декларації). Копія митної декларації засвідчується підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Абзац другий пункту 3.3 глави 3 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

3.4. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення та використання ввезеної ним готівкової іноземної валюти за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

4. Ввезення в Україну банківських металів 

4.1. Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівлі банківськими металами на валютному ринку України) та/або здійснення операцій з банківськими металами на міжнародних ринках (щодо залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках та/або торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках), здійснює ввезення в Україну банківських металів з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком, на підставі договору з іноземним банком (іноземною афінажною компанією) про купівлю банківських металів або на підставі виписки з рахунку іноземного банку про зняття банківських металів з власних рахунків, або на підставі кредитного договору на отримання банківських металів, або на підставі договору з монетним двором чи представником монетного двору (за наявності в нього документів, що підтверджують його повноваження на реалізацію монет монетного двору) про купівлю іноземних монет. 

(абзац перший пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 04.01.2007 р. N 1,
 від 29.10.2012 р. N 449)

Якщо договір укладений іноземною мовою, то повинен бути нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову. Зазначена вимога поширюється на документи, що підтверджують повноваження юридичної особи - нерезидента - представника монетного двору.

(абзац другий пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319,
 від 04.01.2007 р. N 1)

4.2. Після ввезення банківських металів уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати оформлення митної декларації копію митної декларації та опис увезених банківських металів з розподілом за вагою зливків (додається до митної декларації). Копія митної декларації засвідчується підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Абзац другий пункту 4.2 глави 4 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

4.3. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення та використання ввезених ним банківських металів за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

5. Главу 5 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2004 р. N 271,
у зв'язку з цим глави 6, 7, 8 та 9 уважати відповідно главами 5, 6, 7 і 8,
 пункти 6.1 - 6.4; 7.1 - 7.6; 8.1 - 8.6; 9.1 - 9.7 уважати відповідно
 пунктами 5.1 - 5.4; 6.1 - 6.6; 7.1 - 7.6 та 8.1 - 8.7)

5. Увезення в Україну та вивезення за межі України бланків чеків 

5.1. Уповноважений банк має право ввозити в Україну бланки дорожніх чеків міжнародних платіжних систем та вивозити нереалізовані бланки дорожніх чеків міжнародних платіжних систем за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. 

Бланки інших чеків (крім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем) можуть бути ввезені уповноваженим банком в Україну лише на підставі окремого нормативно-правового акта Національного банку України, яким має обумовлюватися порядок їх вивезення, якщо вони не будуть реалізовані. 

Увезення в Україну бланків чеків та вивезення з України нереалізованих бланків чеків здійснюються з дотриманням ліквідності на рівні, установленому Національним банком. 

5.2. Після ввезення в Україну бланків чеків або вивезення з України нереалізованих бланків чеків уповноважений банк зобов'язаний подати до підрозділу Національного банку, до функцій якого належить здійснення контролю за дотриманням уповноваженими банками норм валютного законодавства України, в строк не більше ніж 10 робочих днів: 

копію договору уповноваженого банку з іноземним банком (іноземною компанією), на підставі якого здійснюється ввезення в Україну бланків чеків та/або вивезення з України нереалізованих бланків чеків; 

копію митної декларації; 

інформацію щодо найменування чеків, назви і місцезнаходження іноземної компанії (іноземного банку) - емітента, загальної суми, мети ввезення або вивезення бланків чеків; 

копію прибуткових касових документів про зарахування ввезених бланків чеків на балансові (позабалансові) рахунки банку або копію видаткових касових документів про списання вивезених нереалізованих бланків чеків з балансових (позабалансових) рахунків банку. 

Копії митної декларації, прибуткових та видаткових касових документів, інформація щодо чеків засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Абзац сьомий пункту 5.2 глави 5 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
 у зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим)

Якщо договір, на підставі якого здійснюється ввезення в Україну бланків чеків або вивезення з України нереалізованих бланків чеків, укладений іноземною мовою, то має бути нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову. 

(глава 5 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

6. Вивезення за межі України валюти України 

6.1. Вивезення за межі України валюти України для здійснення валютно-обмінних операцій на території іноземної держави здійснюється уповноваженим банком за спеціальним дозволом Національного банку на вивезення за межі України валюти України (далі - спеціальний дозвіл) на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж йому валюти України за іноземну валюту I групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 [у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами)] (далі - Класифікатор), яка перераховується цим банком на кореспондентський рахунок уповноваженого банку, відкритий у відповідній валюті в іноземному банку. 

(дію пункту 6.1 глави 6 зупинено до 01.09.2012 р. згідно з постановою Правління Національного банку України від 05.12.2011 р. N 431)

6.2. Спеціальний дозвіл (додаток 4) надається уповноваженому банку на визначену суму та на строк до 30 календарних днів. 

(дію пункту 6.2 глави 6 зупинено до 01.09.2012 р. згідно з постановою Правління Національного банку України від 05.12.2011 р. N 431)

6.3. Для отримання спеціального дозволу уповноважений банк має подати до Національного банку такі документи: 

(абзац перший пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319,
 від 26.04.2011 р. N 118,
 від 24.07.2015 р. N 478)

заяву із зазначенням загальної суми валюти України, яка вивозитиметься з України на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає продаж йому валюти України за іноземну валюту I групи Класифікатора, яка перераховуватиметься цим банком на кореспондентський рахунок уповноваженого банку, відкритий у відповідній валюті в іноземному банку, його назви і місцезнаходження, номера цього кореспондентського рахунку, а також назви митниці, на якій проводитиметься митне оформлення; 

(абзац другий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

копію договору з іноземним банком-кореспондентом про продаж йому валюти України за іноземну валюту I групи Класифікатора. Копія засвідчується підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Якщо договір укладений іноземною мовою, то уповноважений банк додатково подає нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову; 

(абзац четвертий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

копію генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, засвідчену підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

(дію пункту 6.3 глави 6 зупинено до 01.09.2012 р. згідно з постановою Правління Національного банку України від 05.12.2011 р. N 431)

6.4. У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо надання спеціального дозволу (за умови, що строк дії договору з іноземним банком ще не закінчився) копія договору не подається, а в заяві уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія договору була подана Національному банку раніше. 

У разі потреби Національний банк може вимагати подання додаткових документів. 

(дію пункту 6.4 глави 6 зупинено до 01.09.2012 р. згідно з постановою Правління Національного банку України від 05.12.2011 р. N 431)

6.5. Уповноважений банк зобов'язаний подати до Національного банку в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати вивезення валюти України за межі України копії митної декларації, опису банкнот за їх номіналами (додається до митної декларації), видаткових касових документів про видачу валюти України з каси уповноваженого банку та виписку з кореспондентського рахунку уповноваженого банку, відкритого в іноземному банку, про зарахування відповідної іноземної валюти. Ці копії та виписка з кореспондентського рахунку уповноваженого банку, відкритого в іноземному банку, засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку і відбитком печатки банку. 

Абзац другий пункту 6.5 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

6.6. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення валюти України за формою і в порядку, які встановлені Національним банком. 

(Правила доповнено новим розділом 6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166)

7. Увезення в Україну валюти України 

7.1. Увезення в Україну валюти України здійснюється уповноваженим банком за спеціальним дозволом Національного банку на ввезення в Україну валюти України (далі - спеціальний дозвіл) на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом про купівлю в нього валюти України, що одержана від здійснення валютно-обмінних операцій на території іноземної держави, за іноземну валюту, перераховану уповноваженим банком з його кореспондентського рахунку, що відкритий в іноземному банку. 

7.2. Спеціальний дозвіл (додаток 5) надається уповноваженому банку на визначену суму і на строк до 30 календарних днів. 

7.3. Для отримання спеціального дозволу уповноважений банк має подати Національному банку такі документи: 

заяву із зазначенням загальної суми валюти України, яка ввозитиметься в Україну на підставі договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає купівлю в нього валюти України за іноземну валюту з кореспондентського рахунку уповноваженого банку, що відкритий в іноземному банку, назви і місцезнаходження іноземного банку, номера цього кореспондентського рахунку, а також назви митниці, на якій проводитиметься митне оформлення; 

(абзац другий пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

копію договору з іноземним банком-кореспондентом, що передбачає купівлю в нього валюти України за іноземну валюту. Копія засвідчується підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Якщо договір укладений іноземною мовою, то уповноважений банк додатково подає нотаріально засвідчений переклад цього договору на українську мову; 

(абзац четвертий пункту 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

копію генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, засвідчену підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

7.4. У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо надання спеціального дозволу (за умови, що строк дії договору з іноземним банком ще не закінчився) зазначена копія договору не подається, а в заяві уповноваженого банку робиться відмітка про те, що копія договору була подана Національному банку раніше. 

За потреби Національний банк може вимагати подання додаткових документів. 

7.5. Уповноважений банк зобов'язаний подати до Національного банку в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати ввезення в Україну валюти України копії митної декларації, опису банкнот за їх номіналами (додається до митної декларації) та прибуткових касових документів про прийняття валюти України в касу уповноваженого банку. Ці копії засвідчуються підписом головного бухгалтера уповноваженого банку та відбитком печатки банку. 

Абзац другий пункту 7.5 глави 7 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478)

7.6. Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення валюти України за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

(Правила доповнено новим розділом 7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
у зв'язку з цим главу 9 вважати главою 8 та
 пункти 9.1 - 9.7 вважати відповідно пунктами 8.1 - 8.7)

8. Порядок розгляду документів, що потрібні для надання уповноваженим банкам спеціальних дозволів на вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України 

8.1. Національний банк у порядку черговості отримання від уповноважених банків пакета документів для надання спеціальних дозволів Національного банку на вивезення за межі України та ввезення в Україну валюти України (далі - спеціальні дозволи) після обов'язкової реєстрації цих документів перевіряє їх комплектність відповідно до вимог глав 6, 7 цих Правил. 

8.2. Загальний строк розгляду Національним банком документів для надання спеціальних дозволів не має перевищувати 15 днів з дати надходження зазначеного пакета документів. Якщо Національному банку для надання спеціальних дозволів потрібні додаткові документи, крім тих, що зазначені в главах 6, 7 цих Правил, то строк розгляду продовжується на 14 днів з дати надходження до Національного банку додаткових документів. 

8.3. Протягом строку розгляду пакета документів, що передбачений пунктом 8.2 цієї глави, Національний банк надає уповноваженим банкам відповідні спеціальні дозволи чи обґрунтовану письмову відмову в наданні спеціальних дозволів за підписом Голови Національного банку або уповноваженої ним особи. 

(абзац перший пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

Оригінали відповідних спеціальних дозволів надсилаються уповноваженим банкам (або передаються під підпис). Їх копії надсилаються відповідному митному органу, у якому проводитиметься митне оформлення валюти України. 

(абзац другий пункту 8.3 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

8.4. Підставами для відмови в наданні спеціальних дозволів та їх анулювання можуть бути: 

систематичні порушення економічних нормативів (три і більше разів протягом півроку, що передує поданню заяви), установлених Національним банком; 

порушення термінів подання або перекручення звітності за операціями з вивезення та ввезення валютних цінностей, що регулюються цими Правилами, протягом півроку, що передує поданню заяви, або відсутність одного з документів, зазначених у главах 6, 7 цих Правил; 

(абзац третій пункту 8.4 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань валютного регулювання протягом останніх 6 місяців, які передують дню звернення; 

наявність невикористаного (не повністю використаного) попередньо отриманого спеціального дозволу, до завершення строку дії якого на час подання заяви залишилося більше 15 днів; 

абзац шостий пункту 8.4 глави 8 виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 24.07.2015 р. N 478,
у зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий
 уважати відповідно абзацами шостим, сьомим)

перевищення граничного ліміту на вивезення валюти України за межі України, що затверджений Правлінням Національного банку України; 

інші причини, пов'язані з фінансовим станом уповноваженого банку, іноземних банків, законодавством України та законодавством іноземних країн. 

8.5. Рішення про анулювання спеціального дозволу оформляється розпорядженням за підписом Голови Національного банку або уповноваженої ним особи, у якому зазначається підстава для прийняття рішення, дата, після якої заборонено здійснення операцій, зазначених у спеціальному дозволі. 

(абзац перший пункту 8.5 глави 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

Про анулювання спеціального дозволу Національний банк у строк, що не перевищує п'ять днів, у письмовій формі повідомляє уповноважений банк та відповідний митний орган. 

Протягом трьох робочих днів після отримання такого повідомлення уповноважений банк зобов'язаний повернути спеціальний дозвіл до Національного банку. 

(глава 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

  

Директор Департаменту
валютного регулювання 
 
С. О. Яременко 

  

Додаток 1
до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

  
__________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
__________________________________
(місцезнаходження банку) 
Копія 
___________________________ митниці
(назва митниці)
__________________________________
(місцезнаходження митниці) 
Копія 
___________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
___________________________________
(місцезнаходження управління) 


ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N 
на вивезення за межі України банкнот іноземних держав 

Додаток 1 виключено 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

  

Додаток 2
до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

  
__________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
__________________________________
(місцезнаходження банку) 
Копія 
___________________________ митниці
(назва митниці)
__________________________________
(місцезнаходження митниці) 
Копія 
___________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
___________________________________
(місцезнаходження управління) 


ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N 
на вивезення за межі України банківських металів 

Додаток 2 виключено 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319)

  

Додаток 3
до Правил надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів на ввезення в Україну та вивезення за межі України валютних цінностей і бланків чеків та на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

  
__________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
__________________________________
(місцезнаходження банку) 
Копія 
___________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
___________________________________
(місцезнаходження управління) 


ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N 
на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів 

Додаток 3 виключено 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2004 р. N 271,
у зв'язку з цим додатки 4, 5, 6 уважати відповідно додатками 3, 4, 5)

  

Додаток 3
до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

  
__________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
__________________________________
(місцезнаходження банку) 
Копія 
___________________________ митниці
(назва митниці)
__________________________________
(місцезнаходження митниці) 
Копія 
___________________________________
(назва територіального управління
Національного банку України)
___________________________________
(місцезнаходження управління) 


СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N 
на ввезення в Україну бланків дорожніх чеків міжнародних платіжних систем 

Додаток 3 виключено 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 12.07.2004 р. N 319,
у зв'язку з цим додатки 4, 5 уважати відповідно додатками 1, 2)

 

Додаток 1
до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

  
__________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
__________________________________
(місцезнаходження банку) 
Копія 
___________________________ митниці
(назва митниці)
___________________________________
(місцезнаходження митниці) 


СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N 
на вивезення за межі України валюти України 

Національний банк дозволяє _______________________________________
________________________________________________________________ 
                                                       (повна назва уповноваженого банку) 

вивезти за межі України валюту України на суму _______________________
________________________________________________________________,
                                                                (цифрами та літерами) 

відповідно до договору з ____________________________________
________________________________________________________________
                                      (назва банку-нерезидента та його місцезнаходження) 
________________________________________________________________
                                                          [номер та дата договору] 
з митним оформленням на _________________________________ митниці.
                                                                                             (назва митниці) 

Цей дозвіл діє до ____________________.
                                                            (дата) 

Після закінчення зазначеного строку _________________________________
________________________________________________________________
                                                          (повна назва уповноваженого банку)
має отримати новий дозвіл Національного банку на вивезення за межі України валюти України. 

Уповноважений банк зобов'язаний згідно із встановленим Національним банком порядком подати до Національного банку в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати вивезення валюти України за межі України документи, передбачені главою 6 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків. 

Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне вивезення валюти України за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

Голова Національного банку України або уповноважена ним особа _______________________
                                                       (ініціали та прізвище) 

Місце печатки 

(Правила доповнено додатком 1 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)
  

Додаток 2
до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

  
__________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
__________________________________
(місцезнаходження банку) 
Копія 
___________________________ митниці
(назва митниці)
___________________________________
(місцезнаходження митниці) 


СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N 
на ввезення в Україну валюти України 

Національний банк дозволяє _______________________________________
________________________________________________________________
                                                      (повна назва уповноваженого банку) 

ввезти в Україну валюту України на суму ____________________________
________________________________________________________________
                                                                     (цифрами та літерами) 

відповідно до договору з ___________________________________
________________________________________________________________
                                      (назва банку-нерезидента та його місцезнаходження) 
________________________________________________________________
                                                         [номер та дата договору] 
з митним оформленням на _________________________________ митниці.
                                                                                             (назва митниці) 

Цей дозвіл діє до ____________________.
                                                             (дата) 

Після закінчення зазначеного строку _________________________________
________________________________________________________________
                                                           (повна назва уповноваженого банку)
має отримати новий дозвіл Національного банку на ввезення в Україну валюти України. 

Уповноважений банк зобов'язаний згідно із встановленим Національним банком порядком подати до Національного банку в строк не більше ніж 10 робочих днів з дати ввезення в Україну валюти України документи, передбачені главою 7 Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків. 

Уповноважений банк зобов'язаний звітувати перед Національним банком про фактичне ввезення валюти України за формою і в порядку, установленими Національним банком. 

Голова Національного банку України або уповноважена ним особа _______________________
                                                      (ініціали та прізвище) 

Місце печатки 

(Правила доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 19.04.2004 р. N 166,
додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 24.07.2015 р. N 478)

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.08.2015)
Просмотров: 1141 | Теги: чек, Валюта, вивезення банк, правила, банківські метали, НБУ, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar