Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НБУ №393 від 17.10.2016. Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2016 року N 393

Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення організації касової роботи банками в Україні Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за N 790/19528 (зі змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2016 року, крім підпункту 3 пункту 1 Змін, який набирає чинності з 01 січня 2017 року.

 

Голова
В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
17 жовтня 2016 року N 393


Зміни до Інструкції
про ведення касових операцій банками в Україні

1. У розділі II:

1) пункти 1.1, 1.2 та 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Касове обслуговування банку (філії, відділення) здійснюють відділи (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) незалежно від його (її, його) місцезнаходження на підставі договору про касове обслуговування, в якому має визначатися порядок отримання підкріплень готівкою та здавання готівки з урахуванням технічних можливостей.

Відділ (управління) грошового обігу в регіоні (Центральне сховище) має право під час укладання договорів про касове обслуговування передбачати приймання від банків (філій, відділень) пачок невідсортованих банкнот гривень для оброблення на автоматизованих системах оброблення банкнот.

Відділи (управління) грошового обігу в регіонах здійснюють приймання готівки національної валюти - придатних до обігу банкнот (монет), не придатних до обігу банкнот (монет), виведених з обігу банкнот (монет) від ліквідаторів банків - відповідно до законодавства України і нормативно-правових актів.

1.2. У разі потреби касового обслуговування відділом (управлінням) грошового обігу в регіоні відділення банку, яке не має самостійного балансу, підрозділ грошового обігу в регіоні, який здійснюватиме касове обслуговування такого відділення, і банк (філія), на балансі якого (якої) обліковується відділення, укладають договір про касове обслуговування з урахуванням технічних можливостей";

"1.4. Банк (філія) для підкріплення готівкою та здавання готівки (придатної, невідсортованої та не придатної до обігу) завчасно надсилає засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" до відділів (управління) грошового обігу в регіоні (Центрального сховища), з яким укладено договір про касове обслуговування, відповідні заявки за підписом уповноваженої особи банку (філії) з розподілом сум у розрізі номіналів (для здавання - з орієнтовним визначенням загальної суми та розподілом її за номіналами)";

2) пункт 3.5 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.5. У разі передавання банком готівки національної валюти іншим банкам не пізніше наступного робочого дня Департаменту грошового обігу надсилається повідомлення в розрізі регіонів щодо передавання готівки як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, засобами програмного комплексу "Автоматизація оброблення заявок банків на підкріплення готівкою, вивезення її надлишків і не придатних до обігу банкнот і монет" або, як виняток, засобами електронного зв'язку за погодженням із Департаментом грошового обігу.

У повідомленні про передавання готівки мають зазначатися:

у разі передавання готівки - дата видачі готівки, найменування банку, що передав готівку, код регіону, сума готівки та найменування банку-отримувача з кодом регіону;

у разі отримання готівки - дата отримання готівки, найменування банку, що одержав готівку, код регіону, сума готівки, найменування банку-відправника, дата видачі готівки з кодом регіону";

3) пункт 4.2 глави 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Банк (філія, відділення) зобов'язаний (зобов'язана) передавати банкноти для повторного випуску в обіг своїм філіям, відділенням або іншим банкам (філіям, відділенням) тільки ті, які оброблені автоматизованим способом із використанням обладнання для автоматизованого оброблення банкнот".

2. У главі 4 розділу IV:

1) абзац другий пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"Банк (філія, відділення) у разі виявлення в однієї фізичної або юридичної особи двох або більше банкнот з ознаками підроблення, у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, зобов'язаний (зобов'язана) негайно засобами телекомунікаційного зв'язку та не пізніше наступного робочого дня письмово, з поданням копії документа про вилучення, повідомити підрозділ Національної поліції України за місцезнаходженням банку";

2) пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет), у тому числі навмисно пошкоджених з метою вчинення кримінального правопорушення, пошкоджених під час надзвичайного режиму банкнот національної валюти, здійснюють відділи (управління) грошового обігу в регіоні, Центральне сховище та Департамент грошового обігу (далі - установи). Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти (монети) безпосередньо до відповідного відділу (управління) грошового обігу в регіоні, яке в разі неможливості прийняти відповідне рішення надсилає їх до Центрального сховища для подальшого передавання до Управління організації виготовлення і захисту грошей та бланків цінних паперів Департаменту грошового обігу.

Управління організації виготовлення і захисту грошей та бланків цінних паперів Департаменту грошового обігу здійснює дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти безпосередньо до Центрального сховища";

3) пункт 4.7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Описи для дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет) та описи для банкнот, пошкоджених під час надзвичайного режиму, складаються окремо";

4) пункт 4.8 викласти в такій редакції:

"4.8. Установи проводять безкоштовно дослідження сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет) національної валюти, у тому числі навмисно пошкоджених із метою вчинення кримінального правопорушення банкнот національної валюти, а також сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти протягом п'яти робочих днів починаючи з наступного дня після їх отримання експертами.

У разі надходження групи сумнівних щодо справжності та платіжності банкнот (монет) національної валюти, у тому числі навмисно пошкоджених із метою вчинення кримінального правопорушення банкнот національної валюти, а також у разі потреби проведення додаткового дослідження іншими підрозділами Національного банку строк проведення дослідження продовжується та залежить від стану та кількості цих банкнот, але загальний строк не може перевищувати 60 робочих днів.

У разі надходження на дослідження групи банкнот національної валюти, пошкоджених під час надзвичайного режиму, строк проведення дослідження залежить від стану та кількості цих банкнот, але не може перевищувати 120 робочих днів.

У разі надходження на дослідження групи сумнівних банкнот іноземної валюти, строк проведення дослідження залежить від кількості цих банкнот, але не може перевищувати 30 робочих днів.

Установи за результатами досліджень сумнівних банкнот (монет) оформляють акт про дослідження сумнівних банкнот (монет)";

5) абзац п'ятий пункту 4.9 викласти в такій редакції:

"відправлення протягом п'яти робочих днів банку (філії, відділенню) справжніх банкнот іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності [Центральне сховище через відповідні відділи (управління) грошового обігу в регіоні повертає банку (філії, відділенню) справжні банкноти]".

 

Директор
Департаменту грошового обігу
В. П. Зайвенко
ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник Голови
Національного банку України
Я. В. Смолій


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (01.12.2016)
Просмотров: 630
Всего комментариев: 0
avatar