Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №1672 від 29.09.2016. Про внесення змін до постанови від 31 березня 2015 року N 1171


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.09.2016

м. Київ

N 1672

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2016 р. за N 1357/29487

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року N 1171

Відповідно до статей 5, 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за N 835/28965, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2016 року N 529, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 992/29122, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року N 1171 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб'єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за N 433/26878 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

в абзацах третьому, четвертому, шостому і сьомому підпункту 25 цифри "835,33", "21,72", "52,04" і "47,91" замінити відповідно цифрами "799,58", "20,84", "49,84" і "46,24";

підпункт 38 викласти в такій редакції:

"38) комунальним підприємством "Тепломережа" Вугледарської міської ради зі структурою, наведеною в додатку 38 до цієї постанови:

з централізованого опалення:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 1254,60 грн/Гкал (з податком на додану вартість);

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії - 22,67 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість);";

в абзацах третьому і четвертому підпункту 46 цифри "1251,31" і "29,41" замінити відповідно цифрами "1267,05" і "30,74";

в абзацах третьому, четвертому, шостому і сьомому підпункту 162 цифри "1393,42", "51,01", "80,92" і "74,63" замінити відповідно цифрами "1442,61", "46,73", "84,46" і "77,97";

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"169) публічним акціонерним товариством "Донбасенерго" (Структурна одиниця "Слов'янська теплова електрична станція") зі структурою, наведеною в додатку 169 до цієї постанови:

з централізованого опалення:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії - 538,40 грн/Гкал (з податком на додану вартість);

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії - 22,76 грн за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість);

з централізованого постачання гарячої води:

за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання - 46,00 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість);

за відсутності рушникосушильників - 43,46 грн за 1 куб. м (з податком на додану вартість).";

2) додатки 25, 38, 46 та 162 до постанови викласти в новій редакції, що додаються;

3) доповнити постанову новим додатком 169, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 листопада 2016 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

 

Додаток 25
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29.09.2016 N 1672)

 

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним підприємством "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради

N
з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м 2 на рік

грн/м 3

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

651,65

96,44

34,65

31,76

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

6,31

0,93

0,39

0,36

2.1

витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи

6,31

0,93

0,39

0,36

2.2

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

х

0,57

0,53

4

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води

х

х

5,40

5,40

5

Решта витрат, крім послуг банку

3,00

0,44

0,18

0,17

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

660,96

97,82

41,20

38,23

7

Послуги банку

5,35

0,79

0,33

0,31

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

666,32

98,61

41,53

38,54

9

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1

чистий прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Плановані тарифи на послуги

666,32

98,61

41,53

38,54

11

Податок на додану вартість

133,26

19,72

8,31

7,71

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

799,58

118,34

49,84

46,24

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м 2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

20,84

х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

172

172

х

х

Додаток 38
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29.09.2016 N 1672)

 

Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню комунальним підприємством "Тепломережа" Вугледарської міської ради

N
з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

грн/Гкал

грн/м 2 на рік

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1035,96

108,78

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

3,41

0,36

2.1

витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи

3,41

0,36

2.2

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

х

4

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води

х

х

5

Решта витрат, крім послуг банку

2,90

0,30

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

1042,27

109,44

7

Послуги банку

3,23

0,34

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1045,50

109,78

9

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

0,00

9.1

чистий прибуток

0,00

0,00

9.2

податок на прибуток

0,00

0,00

10

Плановані тарифи на послуги

1045,50

109,78

11

Податок на додану вартість

209,10

21,96

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

1254,60

131,73

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м 2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

22,67

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

176

176

Додаток 46
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29.09.2016 N 1672)

 

Структура одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню комунальним підприємством Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

N
з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

грн/Гкал

грн/м 2 на рік

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1015,60

151,32

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

3,44

0,51

2.1

витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи

3,44

0,51

2.2

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

х

4

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води

х

х

5

Решта витрат, крім послуг банку

1,05

0,16

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

1020,09

151,99

7

Послуги банку

5,28

0,79

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1025,37

152,78

9

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

30,51

4,55

9.1

чистий прибуток

25,02

3,73

9.2

податок на прибуток

5,49

0,82

10

Плановані тарифи на послуги

1055,88

157,33

11

Податок на додану вартість

211,18

31,47

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

1267,05

188,79

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м 2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

30,74

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

186

186

Додаток 162
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29.09.2016 N 1672)

 

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню товариством з обмеженою відповідальністю "НіжинТеплоМережі"

N
з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м 2 на рік

грн/м 3

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1195,20

239,04

64,12

58,78

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

3,64

0,73

0,21

0,20

2.1

витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи

3,10

0,62

0,18

0,17

2.2

інші витрати абонентської служби

0,54

0,11

0,03

0,03

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

х

0,47

0,43

4

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води

х

х

5,39

5,39

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,67

0,13

0,04

0,04

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

1199,51

239,90

70,23

64,83

7

Послуги банку

2,67

0,53

0,16

0,14

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1202,18

240,44

70,38

64,97

9

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1

чистий прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Плановані тарифи на послуги

1202,18

240,44

70,38

64,97

11

Податок на додану вартість

240,44

48,09

14,08

12,99

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

1442,61

288,52

84,46

77,97

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м 2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

46,73

х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

187

187

х

х

Додаток 169
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
31.03.2015 N 1171
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 29.09.2016 N 1672)

 

 

 

 

 

 

 

Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню публічним акціонерним товариством "Донбасенерго" (Структурна одиниця "Слов'янська теплова електрична станція")

N
з/п

Назва показника

Послуга з централізованого опалення

Послуга з централізованого постачання гарячої води

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання

за умови відсутності рушникосушильників

грн/Гкал

грн/м 2 на рік

грн/м 3

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

445,82

109,51

25,14

23,05

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

2,09

0,51

0,18

0,17

2.1

витрати на оплату праці із відрахуваннями на соціальні заходи

2,09

0,51

0,18

0,17

2.2

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

х

0,13

0,12

4

Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води

х

х

12,82

12,82

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,06

0,02

0,01

0,01

6

Собівартість послуг без урахування послуг банку

447,98

110,04

38,27

36,16

7

Послуги банку

0,69

0,17

0,06

0,06

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

448,67

110,21

38,33

36,22

9

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

0,00

0,00

0,00

9.1

чистий прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

9.2

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Плановані тарифи на послуги

448,67

110,21

38,33

36,22

11

Податок на додану вартість

89,73

22,04

7,67

7,24

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

538,40

132,25

46,00

43,46

13

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м 2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

22,76

х

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

176

176

х

х


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.11.2016)
Просмотров: 633
Всего комментариев: 0
avatar