Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №1673 від 29.09.2016. Про внесення змін до постанови від 16 червня 2016 року N 1141


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

29.09.2016

м. Київ

N 1673

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2016 р. за N 1394/29524

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року N 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за N 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за N 643/28773, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року N 1141 "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за N 995/29125 (із змінами), такі зміни:

1) у пункті 1:

в абзацах другому і третьому підпункту 45 цифри "5,22", "5,97" замінити відповідно цифрами "5,73", "5,95";

доповнити пункт новими підпунктами 70 - 72 такого змісту:

"70) комунальному підприємству "Харківводоканал" зі структурою, наведеною в додатку 70 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 2,82 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 6,61 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 1,03 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, - 3,56 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

71) комунальному підприємству "Лозоваводоканал" Лозівської міської ради Харківської області зі структурою, наведеною в додатку 71 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 10,12 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 8,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

72) комунальному підприємству Харківської районної ради "Комуненерго" зі структурою, наведеною в додатку 72 до цієї постанови:

на централізоване водопостачання - 9,30 грн за куб. м (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення - 8,16 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість).";

2) додаток 45 до постанови викласти в новій редакції, що додається;

3) доповнити постанову новими додатками 70 - 72, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

Додаток 45
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141
(у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
від 29.09.2016 N 1673)

 

 

 

 

 

 

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Чугуїввода"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м 3

тис. грн на рік

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

10936,991

5,3680

7110,116

5,1407

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

8236,926

4,0427

1668,291

1,2062

1.1.1

електроенергія

593,976

0,2915

1126,699

0,8146

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

7438,878

3,6511

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

0,000

0,0000

157,248

0,1137

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

204,072

0,1002

384,344

0,2779

1.2

прямі витрати на оплату праці

1166,568

0,5726

3006,156

2,1735

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

373,545

0,1833

878,136

0,6349

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

256,645

0,1260

661,354

0,4782

1.3.2

амортизаційні відрахування

116,900

0,0574

216,782

0,1567

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

1159,952

0,5693

1557,532

1,1261

1.4.1

витрати на оплату праці

358,944

0,1762

1031,964

0,7461

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

78,968

0,0388

227,032

0,1641

1.4.3

амортизаційні відрахування

12,269

0,0060

6,968

0,0050

1.4.4

інші витрати

709,771

0,3484

291,568

0,2108

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

279,171

0,1370

457,904

0,3311

2.1

витрати на оплату праці

134,604

0,0661

314,076

0,2271

2.2

відрахування на соціальні заходи

29,613

0,0145

69,097

0,0500

2.3

амортизаційні відрахування

4,119

0,0020

2,678

0,0019

2.4

інші витрати

110,835

0,0544

72,054

0,0521

3

Витрати на збут, у тому числі:

450,764

0,2212

662,502

0,4790

3.1

витрати на оплату праці

224,340

0,1101

448,680

0,3244

3.2

відрахування на соціальні заходи

49,355

0,0242

98,710

0,0714

3.3

амортизаційні відрахування

2,740

0,0013

1,781

0,0013

3.4

інші витрати

174,329

0,0856

113,331

0,0819

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

11666,926

5,7262

8230,522

5,9508

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

11666,926

8230,522

9

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м 3

5,73

5,95

10

Обсяг реалізації, тис. м 3

2037,46

1383,10

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

Додаток 70
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141

 

 

 

 

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Харківводоканал"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м 3

тис. грн на рік

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

762511,086

5,8721

323930,460

3,1207

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

421593,809

3,2467

133498,063

1,2861

1.1.1

електроенергія

373666,418

2,8776

110241,796

1,0621

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

64,530

0,0005

0,000

0,0000

1.1.3

витрати на реагенти

16669,501

0,1284

10203,726

0,0983

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

31193,360

0,2402

13052,541

0,1257

1.2

прямі витрати на оплату праці

67319,530

0,5184

40325,700

0,3885

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

53763,797

0,4140

19511,854

0,1880

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

14810,297

0,1141

8871,654

0,0855

1.3.2

амортизаційні відрахування

16132,400

0,1242

10640,200

0,1025

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

7733,500

0,0596

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

15087,600

0,1162

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

219833,951

1,6929

130594,843

1,2581

1.4.1

витрати на оплату праці

123973,820

0,9547

70818,940

0,6823

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

27274,240

0,2100

15580,167

0,1501

1.4.3

амортизаційні відрахування

6413,660

0,0494

2855,540

0,0275

1.4.4

інші витрати

62172,231

0,4788

41340,196

0,3983

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

18438,397

0,1420

9439,889

0,0909

2.1

витрати на оплату праці

7696,090

0,0593

4049,450

0,0390

2.2

відрахування на соціальні заходи

1693,140

0,0130

890,879

0,0086

2.3

амортизаційні відрахування

271,943

0,0021

128,357

0,0012

2.4

інші витрати

8777,224

0,0676

4371,203

0,0421

3

Витрати на збут, у тому числі:

51045,040

0,3931

26266,476

0,2530

3.1

витрати на оплату праці

34598,750

0,2664

19857,040

0,1913

3.2

відрахування на соціальні заходи

7611,725

0,0586

4368,549

0,0421

3.3

амортизаційні відрахування

834,850

0,0064

433,650

0,0042

3.4

інші витрати

7999,715

0,0616

1607,238

0,0155

4

Інші операційні витрати

1253,464

0,0097

677,872

0,0065

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

445,594

0,0043

6

Повна собівартість

833247,987

6,4168

360760,291

3,4755

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

8737,938

0,0842

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

8737,938

0,0842

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

833247,987

369498,229

9

Тариф споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м 3

2,82

1,03

10

Тариф споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, грн/м 3

6,61

3,56

11

Обсяг реалізації, тис. м 3

129853,12

103800,00

11.1

Обсяг реалізації споживачам, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м 3

6600,00

200,00

11.2

Обсяг реалізації споживачам, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення, тис. м 3

123253,12

103600,00

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

Додаток 71
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141

 

 

 

 

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства "Лозоваводоканал" Лозівської міської ради Харківської області

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м 3

тис. грн на рік

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

18645,104

9,6152

12216,755

8,0880

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

11474,928

5,9176

4681,522

3,0994

1.1.1

електроенергія

1910,449

0,9852

3954,022

2,6177

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

7811,879

4,0286

66,050

0,0437

1.1.3

витрати на реагенти

42,400

0,0219

30,900

0,0205

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

1710,200

0,8819

630,550

0,4175

1.2

прямі витрати на оплату праці

3267,798

1,6852

3798,180

2,5146

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

2117,815

1,0922

2345,251

1,5527

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1237,515

0,6382

1438,371

0,9523

1.3.2

амортизаційні відрахування

688,000

0,3548

677,000

0,4482

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

192,300

0,0992

229,880

0,1522

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

1784,563

0,9203

1391,802

0,9214

1.4.1

витрати на оплату праці

697,120

0,3595

618,210

0,4093

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

263,999

0,1361

234,116

0,1550

1.4.3

амортизаційні відрахування

40,924

0,0211

37,076

0,0245

1.4.4

інші витрати

782,520

0,4035

502,400

0,3326

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

756,740

0,3902

631,070

0,4178

2.1

витрати на оплату праці

415,570

0,2143

368,530

0,2440

2.2

відрахування на соціальні заходи

157,376

0,0812

139,562

0,0924

2.3

амортизаційні відрахування

10,503

0,0054

9,499

0,0063

2.4

інші витрати

173,291

0,0894

113,479

0,0751

3

Витрати на збут, у тому числі:

225,579

0,1163

199,070

0,1318

3.1

витрати на оплату праці

160,550

0,0828

142,380

0,0943

3.2

відрахування на соціальні заходи

60,800

0,0314

53,919

0,0357

3.3

амортизаційні відрахування

0,000

0,0000

0,000

0,0000

3.4

інші витрати

4,229

0,0022

2,771

0,0018

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

19627,424

10,1218

13046,896

8,6376

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

19627,424

13046,896

9

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м 3

10,12

8,64

10

Обсяг реалізації, тис. м 3

1939,12

1510,48

 

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак

Додаток 72
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
16.06.2016 N 1141

 

 

 

 

 

Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства Харківської районної ради "Комуненерго"

Без ПДВ

N
з/п

Найменування показників

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

тис. грн на рік

грн/м 3

тис. грн на рік

грн/м 3

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

15082,336

7,9780

5426,206

7,4453

1.1

прямі матеріальні витрати, у тому числі:

7167,166

3,7911

759,708

1,0424

1.1.1

електроенергія

4189,932

2,2163

449,520

0,6168

1.1.2

витрати на придбання води в інших суб'єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб'єктами господарювання

2199,600

1,1635

91,155

0,1251

1.1.3

витрати на реагенти

44,133

0,0233

18,533

0,0254

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти)

733,500

0,3880

200,500

0,2751

1.2

прямі витрати на оплату праці

2296,366

1,2147

2349,216

3,2234

1.3

інші прямі витрати, у тому числі:

1326,801

0,7018

803,295

1,1022

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

505,201

0,2672

516,795

0,7091

1.3.2

амортизаційні відрахування

821,600

0,4346

286,500

0,3931

1.3.3

підкачка води сторонніми організаціями

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.3.4

інші прямі витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

1.4

загальновиробничі витрати, у тому числі:

4292,003

2,2703

1513,987

2,0773

1.4.1

витрати на оплату праці

2154,318

1,1395

850,186

1,1665

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

473,950

0,2507

187,020

0,2566

1.4.3

амортизаційні відрахування

306,100

0,1619

90,270

0,1239

1.4.4

інші витрати

1357,636

0,7181

386,511

0,5303

2

Адміністративні витрати, у тому числі:

680,237

0,3598

240,118

0,3295

2.1

витрати на оплату праці

491,419

0,2599

173,366

0,2379

2.2

відрахування на соціальні заходи

108,112

0,0572

38,141

0,0523

2.3

амортизаційні відрахування

5,600

0,0030

1,590

0,0022

2.4

інші витрати

75,105

0,0397

27,021

0,0371

3

Витрати на збут, у тому числі:

1814,129

0,9596

280,302

0,3846

3.1

витрати на оплату праці

1217,139

0,6438

147,962

0,2030

3.2

відрахування на соціальні заходи

267,771

0,1416

32,552

0,0447

3.3

амортизаційні відрахування

15,540

0,0082

3,150

0,0043

3.4

інші витрати

313,679

0,1659

96,638

0,1326

4

Інші операційні витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

5

Фінансові витрати

0,000

0,0000

0,000

0,0000

6

Повна собівартість

17576,701

9,2974

5946,626

8,1594

7

Розрахунковий прибуток, у тому числі:

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.1

податок на прибуток

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.2

дивіденди

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.3

резервний фонд (капітал)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,000

0,0000

0,000

0,0000

7.5

інше використання прибутку

0,000

0,0000

0,000

0,0000

8

Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн

17576,701

5946,626

9

Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м 3

9,30

8,16

10

Обсяг реалізації, тис. м 3

1890,50

728,81

 


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (07.11.2016)
Просмотров: 747
Всего комментариев: 0
avatar