Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №1752 від 29.09.2016. Про встановлення тарифів на теплову енергію КП Коменергосервіс Дніпропетровської міської ради


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 29 вересня 2016 року N 1752

м. Київ

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення КП "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року N 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за N 835/28965, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Установити Комунальному підприємству "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради тарифи на теплову енергію, її транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію - 651,65 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на транспортування теплової енергії - 77,29 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії - 3,25 грн/Гкал (без ПДВ).

2. Установити Комунальному підприємству "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради структуру тарифів на теплову енергію, її транспортування, постачання згідно з додатками 1 - 3.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року N 1006 "Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення КП "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради".

4. Ця постанова набирає чинності з 01 листопада 2016 року.

Голова Комісії

Д. Вовк

Додаток 1
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
29.09.2016 N 1752

 

 

 

 

 

Структура тарифу на теплову енергію Комунального підприємства "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб населення

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

180701,83

645,73

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

165213,52

590,38

1.1.1

витрати на паливо

0,00

0,00

1.1.2

витрати на електроенергію

3840,00

13,72

1.1.3

собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ

0,00

0,00

1.1.4

витрати на покупну теплову енергію

159820,71

571,11

1.1.5

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

1.1.6

вода для технологічних потреб та водовідведення

24,29

0,09

1.1.7

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1528,52

5,46

1.2

прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

12555,66

44,87

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

2868,78

10,25

1.3.1

амортизаційні відрахування

1784,24

6,38

1.3.2

інші прямі витрати

1084,55

3,88

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

63,87

0,23

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

62,51

0,22

1.4.2

інші витрати

1,35

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1655,99

5,92

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

1233,36

4,41

2.2

інші витрати

422,62

1,51

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

182357,82

651,65

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ)

0,00

0,00

8

Вартість теплової енергії за відповідним тарифом

182357,82

651,65

9

Тариф на теплову енергію, грн/Гкал

 

651,65

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

279843,20

 

11

Рівень рентабельності, %

 

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

Додаток 2
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
29.09.2016 N 1752

 

 

 

 

 

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб населення

 
 

тис. грн на рік

грн/Гкал

 

1

2

3

4

 

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

20039,47

71,61

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

5392,81

19,27

 

1.1.1

витрати на електроенергію

3840,00

13,72

 

1.1.2

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

0,00

0,00

 

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

24,29

0,09

 

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

1528,52

5,46

 

1.2

прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

11837,94

42,30

 

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

2747,43

9,82

 

1.3.1

амортизаційні відрахування

1782,57

6,37

 

1.3.2

інші прямі витрати

964,86

3,45

 

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

61,29

0,22

 

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

59,99

0,21

 

1.4.2

інші витрати

1,30

0,00

 

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

1589,24

5,68

 

2.1

витрати на оплату праці звідрахуваннями на соціальні заходи

1183,65

4,23

 

2.2

інші витрати

405,59

1,45

 

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

 

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

 

5

Повна собівартість

21628,71

77,29

 

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

 

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

 

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

 

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

 

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

 

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

 

8

Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом

21628,71

77,29

 

9

Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал

 

77,29

 

10

Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.:

279843,20

 

 

10.1

теплової енергії інших власників

0,00

 

 

10.2

теплової енергії власним споживачам

279843,20

 

 

11

Рівень рентабельності, %

 

0,00

 

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних

Додаток 3
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
29.09.2016 N 1752

 

 

 

 

 

Структура тарифу на постачання теплової енергії Комунального підприємства "Коменергосервіс" Дніпропетровської міської ради

Без ПДВ

N з/п

Найменування показників

Для потреб населення

тис. грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

841,66

3,01

1.1

прямі матеріальні витрати

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

717,73

2,56

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

121,36

0,43

1.3.1

амортизаційні відрахування

1,67

0,01

1.3.2

інші прямі витрати

119,69

0,43

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

2,57

0,01

1.4.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

2,52

0,01

1.4.2

інші витрати

0,05

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

66,75

0,24

2.1

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

49,71

0,18

2.2

інші витрати

17,03

0,06

3

Інші операційні витрати

0,00

0,00

4

Фінансові витрати

0,00

0,00

5

Повна собівартість

908,41

3,25

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

7.2

резервний фонд (капітал) та дивіденди

0,00

0,00

7.3

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

7.4

інше використання прибутку

0,00

0,00

8

Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом

908,41

3,25

9

Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал

 

3,25

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

279843,20

 

11

Рівень рентабельності, %

 

0,00

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері теплопостачання

С. Черних


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (02.11.2016)
Просмотров: 675
Всего комментариев: 0
avatar