Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова НКРЕКП №472 від 04.04.2017. Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики


Постановление НКРЕКП №472 от 04.04.2017. Об утверждении Порядка коммерческого учета электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

04.04.2017  № 472

Про затвердження Порядку комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Відповідно до статті 15 Закону України "Про електроенергетику" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - Порядок), що додається.

2. Суб'єктам господарювання, на яких поширюються вимоги цього Порядку, протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести технічний стан обладнання та систем комерційного обліку електричної енергії у відповідність до вимог Порядку.

3. ДП "Енергоринок" протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести у відповідність до вимог Порядку нормативні документи Ради ОРЕ щодо організації комерційного обліку електричної енергії на Оптовому ринку електричної енергії України.

4. Суб'єктам господарювання, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) та/або установках, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), спільно з ДП "Енергоринок", суміжними ліцензіатами та/або постачальниками електричної енергії для власних потреб об'єктів електроенергетики протягом шести місяців після набрання чинності цією постановою привести у відповідність до вимог Порядку відповідні договори та власні положення про порядок взаємодії при зборі та обміні даними комерційного обліку електричної енергії, отриманими від АСКОЕ.

5. Комерційний облік електричної енергії на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) протягом шести місяців після набрання чинності цією постановою (перехідний період) здійснюється за існуючою схемою.

6. Фактичний перехід на систему комерційного обліку відповідно до Порядку здійснюється після закінчення перехідного періоду в 00:00 годин першої доби наступного календарного місяця.

7. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
04.04.2017 № 472

ПОРЯДОК 
комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості здійснення комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) та/або установках, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - Об'єкти).

2. Вимоги цього Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах) та/або установках, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - Виробники), електропередавальні та енергопостачальні організації, Операторів комерційного обліку, Головного оператора системи комерційного обліку електричної енергії ОРЕ та інші сторони, що задіяні у процесах формування даних комерційного обліку електричної енергії для розрахунків платежів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

витрати електричної енергії на власні потреби Об'єкта - усі витрати електричної енергії на потреби закінченого будівництвом об'єкта відповідно до декларації про готовність об'єкта до експлуатації;

сальдо перетоків електричної енергії - різниця між обсягом електричної енергії, що надійшла в електричні мережі Об'єкта з зовнішніх електричних мереж (прийом), та обсягом електроенергії, відпущеної з технологічних електричних мереж Об'єкта в зовнішні електричні мережі (відпуск), за розрахунковий період, яка визначається на основі показів лічильників, встановлених у точці/точках комерційного обліку електричної енергії на межі Об'єкта;

ДЧОРЕ - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України;

ОРЕ - Оптовий ринок електричної енергії України.

ІІ. Загальні вимоги

1. Виробник забезпечує погодинний комерційний облік електричної енергії на Об'єктах на підставі даних, отриманих з автоматизованих систем та приладів комерційного обліку електричної енергії, відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику" та Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до ДЧОРЕ) з урахуванням особливостей здійснення комерційного обліку, визначених у цьому Порядку.

2. Об'єкти, у тому числі введені в експлуатацію черги будівництва електричних станцій (пускові комплекси) та/або установки, для яких мають застосовуватися різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, повинні бути забезпечені окремим комерційним обліком електричної енергії за кожною чергою будівництва (пусковим комплексом) та/або установкою, для яких застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу.

3. Усі точки приєднання технологічних електричних мереж до зовнішніх електричних мереж на межі Об’єкта та всі електроустановки власних потреб Об’єкта, які приєднані безпосередньо до зовнішніх електричних мереж і при цьому не мають з’єднання з технологічними електричними мережами Об’єкта, повинні бути забезпечені лічильниками комерційного обліку електричної енергії, а всі відповідні точки комерційного обліку мають бути включені до переліку ринкових точок комерційного обліку Виробника - суб’єкта ОРЕ та переліку точок комерційного обліку у договорі про постачання електричної енергії, укладеного між Виробником та енергопостачальником.

4. Усі результати вимірювань лічильників повинні бути приведені до межі балансової належності із врахуванням технологічних витрат електричної енергії, розрахованих відповідно до Методичних рекомендацій визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 червня 2013 року № 399.

5. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, мають відповідати вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до ДЧОРЕ).

6. Лічильники електричної енергії мають забезпечувати вимірювання активної та реактивної електричної енергії з 30-хвилинним періодом інтеграції у двох напрямках окремо та фіксацію показів за розрахунковий період (місяць) або на початок та кінець кожного розрахункового періоду (місяця). При цьому зафіксовані результати вимірювання мають відображатися на показувальному пристрої лічильника з усіма знаками після коми, як їх реєструє лічильник.

7. Конкретні місця розташування точок вимірювання та встановлення лічильників для забезпечення комерційного обліку електричної енергії мають визначатися проектними рішеннями.

8. Проектом на будівництво кожної наступної (після першої) черги будівництва електростанції може бути передбачено приєднання окремих черг будівництва до вже існуючих технологічних мереж електростанції, якщо таке проектне рішення є технічно можливим та економічно доцільним.

9. У разі якщо при будівництві кожної наступної (після першої) черги будівництва електростанції технічно неможливо здійснити приєднання до вже існуючих технологічних мереж електростанції, то приєднання кожної черги (пускового комплексу) та/або установки, для яких застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу, може здійснюватися шляхом організації окремого приєднання до електричних мереж електропередавальної організації або іншого власника електромереж у порядку, передбаченому законодавством України.

ІІІ. Визначення обсягів відпуску/продажу електричної енергії Виробником в ОРЕ та споживання/купівлі електричної енергії Виробником в енергопостачальника

1. Обсяг відпуску/продажу в ОРЕ виробленої на Об'єкті Виробника електричної енергії та обсяг споживання/купівлі електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби Об'єкта Виробника, визначаються окремо для кожного Об'єкта, у тому числі для введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів) та/або установок.

2. Якщо окремі електроустановки власних потреб електростанції забезпечують роботу одночасно декількох черг будівництва (пускових комплексів) та/або установок, то обсяг спожитої електричної енергії такими електроустановками власних потреб розподіляється між відповідними чергами будівництва (пусковими комплексами) та/або установками пропорційно обсягам виробленої відповідними чергами будівництва (пусковими комплексами) та/або установками електричної енергії.

3. Підготовка та передача даних комерційного обліку для визначення обсягу відпуску електричної енергії в ОРЕ здійснюється відповідно до Тимчасового порядку підготовки та передачі даних АСКОЕ суб'єктами ОРЕ для використання в розрахунках обсягів купівлі-продажу електричної енергії, затвердженого протоколом Ради ОРЕ від 23 листопада 2011 року № 17, погодженого постановою НКРЕ від 12 січня 2012 року № 10 (далі - Тимчасовий порядок).

4. У кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії в ОРЕ визначається за вирахуванням обсягу витрат електричної енергії на власні потреби в електричній енергії відповідного Об'єкта.

5. У кожному розрахунковому періоді (місяці) обсяг відпуску електричної енергії в ОРЕ, а також обсяг купівлі Виробником в енергопостачальника електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби Об'єкта, визначаються за алгоритмом:

1) відповідно до Тимчасового порядку на основі показів лічильників, які встановлені у точках комерційного обліку електричної енергії згідно з вимогами пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, визначається значення сальдо перетоків електричної енергії на межі Об'єкта за цей розрахунковий місяць;

2) якщо сальдо перетоків електричної енергії має від'ємне значення, то обсяг відпуску Виробником електричної енергії в ОРЕ з Об'єкта за цей розрахунковий місяць приймається рівним абсолютному значенню відповідного сальдо перетоків електричної енергії, а обсяг купівлі Виробником в енергопостачальника електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби Об'єкта, за цей розрахунковий місяць приймається рівним нулю;

3) якщо сальдо перетоків електричної енергії має додатне значення, то обсяг відпуску Виробником електричної енергії в ОРЕ з Об'єкта за цей розрахунковий місяць приймається рівним нулю, а обсяг купівлі Виробником в енергопостачальника електричної енергії, що надійшла із зовнішніх мереж на власні потреби Об'єкта, за цей розрахунковий місяць приймається рівним абсолютному значенню відповідного сальдо перетоків електричної енергії.

Начальник Управління 
інноваційних технологій


В. Попович


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (24.06.2017)
Просмотров: 1083
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar