Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Постанова ПФУ №4-4 від 01.02.2008. Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні


Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії

(заголовок із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.11.2013 р. N 22-1)

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 1 лютого 2008 року N 4-4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2008 р. за N 146/14837

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами правління Пенсійного фонду України
від 21 лютого 2012 року N 4-1,
від 21 листопада 2013 року N 22-1,
від 17 січня 2017 року N 1-2

Відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (із змінами), пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

1. Затвердити Порядок визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.11.2013 р. N 22-1)

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

 

Голова правління

О. Б. Зарудний

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр праці та соціальної
політики України


Л. Денісова

Міністр економіки України

Б. М. Данилишин

Міністр фінансів України

В. М. Пинзеник

Голова Державного комітету
статистики України


О. Г. Осауленко

Керівник робочої
комісії профспілок


Г. В. Осовий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 1 лютого 2008 р. N 4-4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 лютого 2008 р. за N 146/14837

 

 

 

 

 

 

Порядок
визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.11.2013 р. N 22-1)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення показників заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, для обчислення пенсії (далі - заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії) відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
правління Пенсійного фонду України від 21.11.2013 р. N 22-1)

1.2. Порядок визначає механізм розрахунку показників заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за місяць та за рік.

Порядком визначено:

показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за місяць використовується для розрахунку індивідуального коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за рік використовується для визначення заробітної плати (доходу) застрахованої особи для обчислення пенсії, скоригованої згідно з частиною другою статті 40 Закону.

2. Порядок визначення показників заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

2.1. Показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за місяць розраховується за формулою:

 

 

Сд

Зс

=

------,

 

 

Чз

 

де Зс - показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за місяць;

Сд - сукупна заробітна плата (дохід) за відповідний місяць;

Чз - середня чисельність застрахованих осіб за відповідний місяць.

2.1.1. Сукупна заробітна плата (дохід) за місяць визначається за формулою:

Сд = Ссв + Ссс,

де Сд - сукупна заробітна плата (дохід) за місяць;

Ссв - сума заробітної плати (доходу) застрахованих осіб (найманих працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування), з якої сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії;

(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

Ссс - сума заробітної плати (доходу), визначена виходячи із сум сплаченого єдиного внеску фізичною особою - підприємцем, що визначається за формулою:

(абзац п'ятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

 

 

Ф

 

Ссс

=

----

х 100 %,

 

 

Р

 

 

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

де Ссс - сума заробітної плати (доходу);

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

Ф - сума фактично сплаченого єдиного внеску за відповідний період;

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

Р - розмір єдиного внеску у відповідному періоді.

(підпункт 2.1.1 пункту 2.1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
постановою правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1,
у зв'язку з цим абзаци шостий - вісімнадцятий
вважати відповідно абзацами десятим - двадцять другим)

Абзац десятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац одинадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац дванадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац тринадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац чотирнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац п'ятнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац шістнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

б) абзац сімнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац вісімнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац дев'ятнадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац двадцятий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац двадцять перший підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

абзац двадцять другий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 виключено

(згідно з постановою правління
Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

2.1.2. Середня чисельність застрахованих осіб за місяць визначається за формулою:

Чз = Чсо + Чсп,

(абзац другий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

де Чз - середня чисельність застрахованих осіб;

Чсо - середньооблікова чисельність штатних працівників (найманих працівників, зайнятих на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців);

(абзац четвертий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 із змінами, внесеними
згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 21.02.2012 р. N 4-1)

Чсп - чисельність фізичних осіб - підприємців, які сплачували єдиний внесок за відповідний місяць, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

(абзац п'ятий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1)

2.2. Показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за рік (період) розраховується за формулою:

 

 

n

 

 

 

å

Сді

 

 

i=1

 

Зсп

=

------------,

 

 

n

 

 

 

å

Чзі

 

 

i=1

 

 

де Зсп - показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за рік (період);

n - кількість місяців попереднього року, за які визначено показники середньої заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за місяць;

Сді - сукупна заробітна плата (дохід) за i-тий місяць;

Чзі - середня чисельність застрахованих осіб за i-тий місяць.

Для визначення показника заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за рік n = 12.

Показник заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за період менше ніж рік (десять, одинадцять місяців) використовується у разі відсутності на момент обчислення пенсії даних про заробітну плату для призначення пенсії за попередній рік.

3. Джерела інформації

3.1. Формування даних, що використовуються для розрахунку показників заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за рік та за місяць, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної фіскальної служби України, наданою в порядку обміну інформацією між цими органами.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 21.11.2013 р. N 22-1,
від 17.01.2017 р. N 1-2)

3.2. До зазначеної інформації належать:

дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців;

(абзац другий пункту 3.2 у редакції постанов
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1,
від 21.11.2013 р. N 22-1)

облікові дані Державної фіскальної служби України про чисельність фізичних осіб - підприємців, які сплачували єдиний внесок за відповідний місяць, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, а також осіб, що беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, та суму їх заробітної плати (доходу), визначених, виходячи із сум сплачених ними єдиного внеску.

(абзац третій пункту 3.2 у редакції постанови
правління Пенсійного фонду України від 21.02.2012 р. N 4-1,
із змінами, внесеними згідно з постановами правління
Пенсійного фонду України від 21.11.2013 р. N 22-1,
від 17.01.2017 р. N 1-2)

 

Начальник юридичного управління

Т. Б. Рябцева


Нравится? Лайкни!



Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (17.03.2017)
Просмотров: 713
Всего комментариев: 0
avatar