Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення ФГВФО №2697 від 05.12.2016. Про затвердження Порядку фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


РІШЕННЯ

05.12.2016
м. Київ
N 2697

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1717/29847

Про затвердження Порядку фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

В. о. директора-розпорядника
А. Я. Оленчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
05 грудня 2016 року N 2697

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 р. за N 1717/29847


Порядок
фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


I. Загальні положення

1. Цей Порядок, який розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон), встановлює процедуру прийняття рішень та вчинення дій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо фінансування процесу виплат банками-агентами гарантованої суми відшкодування за вкладами вкладникам банків, що виводяться з ринку, або банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", що здійснюються відповідно до Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам у рамках пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 грудня 2016 року N 2698.

2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у таких значеннях:

великі виплати - середньоденні виплати за останні три робочі дні, які відповідають встановленим окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду розмірам;

виплати - сплата банком-агентом гарантованої суми відшкодування за вкладами вкладникам банків, що виводяться з ринку, або банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

критична маса скарг вкладників - 10 і більше письмових обґрунтованих скарг вкладників банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", стосовно відмови у виплаті гарантованої суми відшкодування за вкладами банком-агентом, що надійшли до Фонду протягом останніх 30 днів;

найбільші виплати - середньоденні виплати за останні три робочі дні, які відповідають встановленим окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду розмірам.

Інші терміни використовуються у значеннях, визначених Законом.

3. Фонд двічі на день (за виключенням святкових, неробочих і вихідних днів) визначає потребу в фінансуванні процесу виплат банками-агентами та у разі її виявлення здійснює перерахування коштів банкам-агентам відповідно до моделей фінансування, визначених у розділі II цього Положення, з урахуванням таких вимог:

1) перше фінансування здійснюється Фондом в робочий день Фонду з 09 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин та передбачає:

відшкодування банку-агенту коштів за здійсненими виплатами за попередній операційний день банку-агента в частині, що не покрита фінансуванням за попередній операційний день банку-агента, або якщо таке фінансування не проводилося;

авансування банку-агенту для здійснення виплат протягом поточного операційного дня банку-агента (якщо здійснення авансування передбачене моделлю фінансування, встановленою Фондом для відповідного банку-агента);

2) друге фінансування здійснюється Фондом в робочий день Фонду з 14 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин та передбачає відшкодування банку-агенту коштів за здійсненими виплатами за поточний операційний день банку-агента в частині, що не покрита авансуванням в межах першого фінансування, або якщо перше фінансування не проводилося (якщо здійснення цього відшкодування передбачене моделлю фінансування, встановленою Фондом для відповідного банка-агента).

II. Моделі фінансування Фондом процесу виплат банками-агентами

1. Фонд фінансує процес виплат банками-агентами за такими моделями фінансування:

1) модель фінансування "A" - передбачає, що банк-агент протягом свого операційного дня здійснює виплати з подальшим обов'язковим їх відшкодуванням Фондом на наступний робочий день Фонду. При цьому модель фінансування "A" не передбачає здійснення Фондом авансування банку-агенту здійснення виплат протягом поточного операційного дня банку-агента;

2) модель фінансування "B" - встановлюється Фондом для банків-агентів, які згідно з накопиченими Фондом статистичними даними здійснюють великі виплати та щодо роботи яких відсутня критична маса скарг вкладників. Кожний робочий день Фонду, в межах першого фінансування, Фонд здійснює відшкодування банку-агенту коштів за здійсненими банком-агентом виплатами за попередній операційний день банку-агента в частині, що не покрита фінансуванням за попередній операційний день банку-агента, або якщо таке фінансування не проводилося, та авансує банк-агент у розмірі до 80 відсотків від його середньоденної суми виплат за попередні три операційні дні банку-агента. Після денної звірки обсягів виплат станом на 15 годин 00 хвилин за поточний операційний день банку-агента, що здійснюється в автоматичному режимі засобами програмного забезпечення процесу виплат, Фонд в межах другого фінансування відшкодовує банку-агенту із моделлю фінансування "B" суму неавансованих коштів за виплатами, якщо такі мали місце;

3) модель фінансування "C" - встановлюється Фондом для банків-агентів, які згідно з накопиченими Фондом статистичними даними здійснюють найбільші виплати та щодо роботи якого відсутня критична маса скарг вкладників. Кожний робочий день Фонду, в межах першого фінансування, Фонд здійснює відшкодування банку-агенту коштів за здійсненими виплатами за попередній операційний день банку-агента та авансує банк-агент у розмірі до 120 відсотків від його середньоденної суми виплат за попередні три операційні дні банку-агента. Після денної звірки обсягів виплат станом на 15 годин 00 хвилин за поточний операційний день банку-агента, що здійснюється в автоматичному режимі засобами програмного забезпечення процесу виплат, Фонд в межах другого фінансування відшкодовує банку-агенту із моделлю фінансування "C" суму неавансованих коштів за виплатами, якщо такі мали місце.

2. Банкам-агентам при укладенні з ними договорів Фондом встановлюється модель фінансування "A".

Після перших трьох операційних днів банку-агента за результатами накопичення Фондом статистичних даних за здійсненими відповідним банком-агентом виплатами банку-агенту встановлюється модель фінансування "B" або "C" за умови відповідності обсягів середньоденних виплат, здійснених таким банком-агентом, розмірам, встановленим окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду, а також відсутності критичної маси скарг вкладників щодо роботи відповідного банку-агента.

3. Якщо обсяг середньоденних виплат, здійснених банком-агентом за останні три операційні дні банку-агента, не відповідає вимогам, зазначеним у підпунктах 2, 3 пункту 1 цього розділу, або щодо його роботи у Фонді виникла критична маса скарг вкладників, Фонд встановлює для такого банку-агента модель фінансування "A".

III. Порядок організації фінансування Фондом процесу виплат банками-агентами

1. Щоденно до 10 години 00 хвилин відповідальний працівник Фонду на підставі звіту, що формується засобами програмного забезпечення процесу виплат, визначає можливості зміни моделі фінансування стосовно кожного з банків-агентів на основі статистики виплат за останні три операційні дні банку-агента.

Зміна моделі фінансування банку-агента з "C" на "B" чи "A" або з "B" на "A" відбувається автоматично.

Зміна моделі фінансування з "A" на "B" чи "C" або з "B" на "C" здійснюється Фондом за допомогою засобів програмного забезпечення процесу виплат за умови відповідності обсягів середньоденних виплат, здійснених відповідним банком-агентом, розмірам, встановленим окремим рішенням виконавчої дирекції Фонду, та лише у разі відсутності критичної маси скарг вкладників щодо роботи цього банку.

Повідомлення банку-агенту про зміну моделі фінансування здійснюється засобами програмного забезпечення процесу виплат на електронний запит банку-агента.

2. Перше фінансування здійснюється за такою процедурою:

відповідальний працівник Фонду на підставі оновлених моделей фінансування банків-агентів та відповідно до здійснених обсягів виплат формує розпорядження про перерахування коштів банкам-агентам;

розпорядження про перерахування коштів банкам-агентам підписується згідно з розподілом повноважень у Фонді;

підписане розпорядження про перерахування коштів банкам-агентам передається до бухгалтерії Фонду, після чого відповідальний працівник бухгалтерії за погодженням головного бухгалтера здійснює операцію фінансування банкам-агентам.

3. Друге фінансування здійснюється за такою процедурою:

щоденно до 16 години 00 хвилин відповідальний працівник Фонду визначає потреби банків-агентів з моделлю фінансування "B" та "C" у відшкодуванні неавансованих виплат за поточний робочий день Фонду та формує розпорядження про перерахування коштів банкам-агентам;

розпорядження про перерахування коштів банкам-агентам підписується згідно з розподілом повноважень у Фонді;

підписане розпорядження про перерахування коштів банкам-агентам передається до бухгалтерії Фонду, після чого відповідальний працівник бухгалтерії за погодженням головного бухгалтера здійснює операцію фінансування банкам-агентам.

IV. Спеціальні умови фінансування Фондом процесу виплат банками-агентами

1. У разі коли Фонд вперше розпочинає виплати вкладникам банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", на період перших п'яти днів з дня початку виплат Фонд запроваджує спеціальні умови фінансування банків-агентів, визначені в цьому розділі.

2. З метою уникнення дефіциту готівкових коштів у банків-агентів та підготовки банків-агентів до можливого фінансового навантаження у перші дні виплат гарантованих сум відшкодування за вкладами вкладникам банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", та щодо якого вперше розпочато виплати, Фонд не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку таких виплат повідомляє засобами електронної пошти Національного банку України усі банки-агенти про початок таких виплат із зазначенням загальної кількості вкладників такого банку, загальної суми, що підлягає відшкодуванню вкладникам такого банку, суми виплат у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та запровадження спеціальних умов фінансування на визначений строк/термін.

3. Відповідно до спеціальних умов фінансування визначеним Фондом банкам-агентам надається попереднє додаткове фінансування, загальна сума якого встановлюється Фондом на рівні до 10 відсотків від загальної суми, що підлягає відшкодуванню вкладникам банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

4. Банки-агенти, які отримають попереднє додаткове фінансування на спеціальних умовах фінансування, визначаються на підставі найбільшої відповідності регіональної мережі відокремлених підрозділів банку-агента регіональному розподілу вкладників банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Загальний показник відповідності регіональної мережі банку-агента розраховується за такою формулою:

ВРМ з= еВРМ р / СВ НБ,

де ВРМ з - загальний показник відповідності регіональної мережі банку-агента;

еВРМ р - сума регіональних показників відповідності мережі банку-агента;

СВ НБ - загальна сума, яка підлягає відшкодуванню вкладникам банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Регіональний показник відповідності мережі банку-агента розраховується за такою формулою:

ВРМ р = СВ НБР * КВ БА/КВ,

де СВ НБР - загальна сума, яка підлягає відшкодуванню вкладникам банку, що виводиться з ринку, або банку, що ліквідується на підставі частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

КВ БА - кількість відокремлених підрозділів банку-агента в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

КВ - кількість відокремлених підрозділів всіх банків-агентів в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Попереднє додаткове фінансування відповідно до спеціальних умов фінансування надається Фондом не більше ніж п'яти банкам-агентам з найбільшим загальним показником відповідності регіональної мережі.

6. Загальна сума попереднього додаткового фінансування на спеціальних умовах фінансування розподіляється між банками-агентами з найбільшим загальним показником відповідності регіональної мережі пропорційно значенню такого показника.

7. Сума попереднього додаткового фінансування на спеціальних умовах фінансування перераховується Фондом визначеним банкам-агентам за один робочий день до початку виплат на умовах авансування банку-агенту здійснення таких виплат.

8. Протягом строку дії спеціальних умов фінансування Фонд здійснює відшкодування коштів банкам-агентам та авансування виплат на таких умовах:

1) у разі коли фактичні виплати банку-агента не перевищують 1000000 гривень за операційний день, фінансування процесу виплат таким банком-агентом здійснюється Фондом відповідно до встановленої для такого банку-агента моделі фінансування;

2) у разі коли фактичні виплати банку-агента не перевищили 1000000 гривень за попередній операційний день, але станом на 15 годину 00 хвилин поточного операційного дня фактичні виплати перевищують 1000000 гривень, Фонд здійснює відшкодування коштів за здійсненими виплатами за поточний операційний день банку-агента в частині, що не покрита авансуванням в межах першого фінансування (у разі здійснення авансування), та авансування до 50 відсотків виплат за поточний операційний день банку-агента станом на 15 годину 00 хвилин операційного дня;

3) у разі коли банк-агент здійснив фактичні виплати в розмірах понад 1000000 гривень за попередній операційний день, Фонд здійснює:

під час першого фінансування - авансування такому банку-агенту до 120 відсотків від суми здійснених виплат за попередній операційний день банку-агента;

під час другого фінансування - відшкодування коштів за здійсненими виплатами за поточний операційний день банку-агента в частині, що не покрита авансуванням в межах першого фінансування, та авансування до 50 відсотків виплат за поточний операційний день банку-агента станом на 15 годину 00 хвилин операційного дня.

 

Директор фінансового департаменту
О. В. Нужненко


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (01.02.2017)
Просмотров: 559
Всего комментариев: 0
avatar