Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення ФГВФО №979 від 13.03.2017. Щодо пілотного проекту щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

13.03.2017  № 979

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
30 березня 2017 р. 
за № 433/30301

Щодо пілотного проекту щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 14 частини п’ятої та частини шостої статті 12, частин третьої та сьомої статті 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також з метою апробації нового підходу до реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, та забезпечення їх реалізації за найвищою вартістю у найкоротший строк виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Запровадити пілотний проект щодо реалізації активів (майна) (далі – Пілотний проект).

2. Встановити, що в рамках Пілотного проекту здійснюється реалізація активів (майна), умови продажу яких не затверджувались виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) до набрання чинності цим рішенням, відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24 березня 2016 року № 388, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2016 року за № 606/28736, з урахуванням таких особливостей:

1) початкова ціна реалізації активів (майна), яка зазначається у пропозиції щодо реалізації активів (майна) банку та подається малим комітетом з управління активами банку (далі – МКУА) до Фонду, встановлюється на рівні вартості відповідних активів, що відображається на балансових та на позабалансових рахунках (для прав вимоги за кредитними договорами – на рівні заборгованості за такими договорами (заборгованість за основним боргом, нарахованими відсотками, а також передбаченими договором комісійними винагородами)) станом на перше число місяця, у якому затверджено відповідну пропозицію, але не нижче оціночної вартості таких активів, визначеної незалежними суб’єктами оціночної діяльності.

МКУА у складі пропозицій щодо реалізації активів (майна) банку подає до Фонду публічні паспорти активів (майна);

2) активи (майно), які не були продані на відкритих торгах (аукціоні), банк повторно виставляє на продаж із зменшенням їх початкової ціни реалізації, встановленої для проведення попередніх відкритих торгів (аукціону), на 10 відсотків від початкової ціни реалізації на перших відкритих торгах (аукціоні), але сумарно не більше ніж на 70 відсотків від початкової ціни реалізації на перших відкритих торгах (аукціоні) за умови відсутності інших рішень виконавчої дирекції Фонду з питань реалізації активів (майна) банків, які беруть участь у цьому Пілотному проекті;

3) період між датою оприлюднення на веб-сайті банку, що ліквідується, та офіційному веб-сайті Фонду публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) і датою проведення відкритих торгів (аукціону) становить:

для перших відкритих торгів (аукціону) – 12 робочих днів;

для повторних відкритих торгів (аукціону) – 7 робочих днів;

4) повторні відкриті торги (аукціон) проводяться не пізніше 10 робочих днів після дати завершення попередніх відкритих торгів (аукціону), які визнані такими, що не відбулися;

5) у разі якщо після зниження початкової ціни реалізації активів (майна) на 70 % відкриті торги (аукціон) не відбулися, такі активи (майно) підлягають продажу у складі пулів активів (майна), сформованих за цією ознакою у порядку, встановленому Фондом, за умови відсутності інших рішень виконавчої дирекції Фонду з питань реалізації активів (майна) банків, які беруть участь у цьому Пілотному проекті;

6) додатковий договір про реалізацію активів (майна) до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна), який укладається між банком, що ліквідується, та організатором відкритих торгів (аукціонів), повинен містити положення щодо проведення повторних відкритих торгів (аукціонів) відповідно до підпункту 2 цього пункту у разі, якщо активи (майно) не були продані на попередніх відкритих торгах (аукціоні).

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: pekach (20.04.2017)
Просмотров: 910
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar