Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення НАЗК №50 від 30.09.2016.


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

30.09.2016

м. Київ

N 50

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2016 р. за N 1453/29583

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

Відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян", статті 8, пункту 5 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство з питань запобігання корупції

ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту організаційного та кадрового забезпечення разом з Відділом правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту організаційного та кадрового забезпечення забезпечити ведення особистого прийому громадян відповідно до Порядку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Н. М.

 

Голова

Н. Корчак

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції
30 вересня 2016 року N 50

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2016 р. за N 1453/29583

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство).

2. Голова, заступник Голови та члени Національного агентства, керівник апарату Національного агентства та його заступник (далі - керівництво) під час здійснення особистого прийому громадян керуються Конституцією України, Законами України "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року N 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Регламентом Національного агентства з питань запобігання корупції, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 12 квітня 2016 року N 1, іншими нормативно-правовими актами.

3. Особистий прийом громадян керівництвом здійснюється лише за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим рішенням Національного агентства.

Графік особистого прийому громадян розміщується на офіційному сайті Національного агентства.

4. У разі відсутності Голови Національного агентства або заступника Голови, або члена Національного агентства у день запланованого проведення особистого прийому відповідно до графіка особистий прийом громадян здійснюють уповноважені ними посадові особи апарату Національного агентства.

5. Прийом громадян такими посадовими особами апарату Національного агентства здійснюється у визначені дні та години згідно із затвердженим графіком.

6. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України та учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, проводиться першочергово.

7. Попередній запис на особистий прийом до керівництва здійснюється структурним підрозділом апарату Національного агентства, до компетенції якого належить забезпечення роботи членів Національного агентства (далі - Відділ), не пізніше ніж за сім днів до дня прийому за телефоном: (044) 200-08-30.

8. Під час попереднього запису на особистий прийом працівником Відділу складається інформаційна картка заявника (додаток 1), в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного ним питання.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного звернення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

9. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

2) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним законодавством).

10. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Щодо відмови в записі на особистий прийом до керівництва та щодо причин відмови громадянинові надаються відповідні роз'яснення.

11. Під час особистого прийому громадянин повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу.

В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їх особу та підтверджують їх повноваження.

Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених громадянином питань керівництво може залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів апарату Національного агентства.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348.

Примірна форма повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (додаток 2) заповнюється заявником під час особистого прийому громадян.

Особистий прийом громадян проводиться за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 28.

13. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз'яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

14. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

15. Якщо питання, порушені у зверненні громадянина на особистому прийомі, не належать до компетенції Національного агентства, таке звернення у строк не більше п'яти днів з дня його реєстрації надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.

16. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому керівництвом, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом.

17. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються для реєстрації до відділу забезпечення документообігу Адміністративного департаменту.

18. На першому аркуші звернення, поданого на особистому прийомі, проставляється відмітка "Прийнято на особистому прийомі".

19. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Відділом.

 

Керівник Департаменту організаційного
та кадрового забезпечення

Р. М. Ковальов

ІІнформаційна картка заявника

Примірна форма повідомлення про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції"


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (18.11.2016)
Просмотров: 883
Всего комментариев: 0
avatar