Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Рішення НРЗІ №589 від 08.11.2016. Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

08.11.2016

м. Київ

N 589

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2016 р. за N 1488/29618

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2015 року N 455

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України "Про телекомунікації", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період до 31 грудня 2016 року включно, що додаються;

2) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2017 року, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 02 вересня 2015 року N 455 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2014 року N 612", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за N 1151/27596.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
СПО роботодавців на
національному рівні

Д. Олійник

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
08 листопада 2016 року N 589

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2016 р. за N 1488/29618

 

 

 

 

 

 

 

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період до 31 грудня 2016 року включно

Таблиця 1

Номер статті

Позиція

Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб - підприємців

для населення

бюджетних

інших

1

2

3

4

5

6

7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії 2

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою 2

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів 2, 3

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії 1, 2

100-00

100-00

100-00

58-33

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім'ї) 1, 2

х

х

х

58-33

6

Вечірнього телефону 1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-33

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців 2

53-30

53-30

53-30

23-33

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з'єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х

 

____________
1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4 - 6 статті 1.

2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.

3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

В одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

В інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім'ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім'ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х

х

х

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

 

 

Таблиця 2

Но-
мер стат-
ті

По-
зи-
ція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій

Для фізичних осіб - підприємців

Для населення

бюджетних

інших

без пого-
динної оплати місце-
вих розмов

з пого-
динною оплатою місце-
вих розмов

без пого-
динної оплати місце-
вих розмов

з пого-
динною оплатою місце-
вих розмов

без пого-
динної оплати місце-
вих розмов

з пого-
динною оплатою місце-
вих розмов

без пого-
динної оплати місце-
вих розмов

з пого-
динною оплатою місце-
вих розмов

1

2

3

4

5

6

7

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)

5

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 1, 2

42-99

38-66

55-97

50-62

55-96

50-62

40-93

39-31

25

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

26

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х

х

х

х

х

х

20-47

х

27

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 1, 2

34-39

30-93

44-77

40-49

44-77

40-49

32-74

31-45

28

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини 1, 2

х

х

х

х

х

х

16-37

х

29

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) 1, 2, 3

25-79

х

33-58

х

33-58

х

24-56

х

30

За вечірній телефон 1, 2, 3

х

х

27-98

25-31

27-98

25-31

20-47

19-66

31

За телефон односторонньої дії 1, 2

21-50

19-33

27-98

25-31

27-98

25-31

20-47

19-66

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

32

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) 1, 2

34-80

30-42

48-52

42-48

48-52

42-48

34-74

33-12

33

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

34

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 1, 2

х

х

х

х

х

х

17-37

х

35

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 1, 2

27-84

24-34

38-81

31-63

38-81

31-63

27-79

26-50

36

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини 1, 2

х

х

х

х

х

х

13-90

х

37

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента) 1, 2, 3

20-88

х

29-10

х

29-10

х

20-84

х

38

За вечірній телефон 1, 2, 3

х

х

24-25

21-23

24-25

21-23

17-37

16-56

39

За телефон односторонньої дії 1, 2

17-40

15-21

24-25

21-23

24-25

21-23

17-37

16-56

 

____________
1 У рахунок абонплати надається 10000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.

2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.

3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється

6

40

Плата за з'єднувальну лінію екстрених служб

20-55

х

36-02

х

36-02

х

х

х

7

41

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП)

х

х

х

0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

8

42

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону.

32-30

32-30

32-30

8-38

 

 

Примітка. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України "Про видавничу справу" та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв'язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв'язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.

 

В. о. директора департаменту,
заступник директора - начальник
відділу аналізу та прогнозування
розвитку ринків Департаменту
економічного аналізу

Л. Олійник


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (04.12.2016)
Просмотров: 559
Всего комментариев: 0
avatar