Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Розпорядження НКФП №2871 від 17.11.2016. Про затвердження Інструкції про організацію пропускного режиму в приміщенні Нацкомфінпослуг


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.11.2016

м. Київ

N 2871

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2016 р. за N 1624/29754

Про затвердження Інструкції про організацію пропускного режиму в приміщенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, з метою забезпечення належних умов праці співробітників та визначення основних вимог до організації пропускного режиму до адміністративної будівлі і службових приміщень Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Інструкцію про організацію пропускного режиму в приміщенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Департаменту ресурсного забезпечення та інформаційних технологій разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Нацкомфінпослуг.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

Протокол засідання Комісії
від 17 листопада 2016 р. N 115

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
17 листопада 2016 року N 2871

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2016 р. за N 1624/29754

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
про організацію пропускного режиму в приміщенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Цю Інструкцію розроблено з метою визначення основних вимог до організації пропускного режиму, оформлення доступу фізичних осіб, представників юридичних осіб та представників засобів масової інформації (далі - представники ЗМІ) до адміністративної будівлі і службових приміщень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), а також забезпечення належних умов праці її співробітників і недопущення несанкціонованого проникнення в адміністративну будівлю сторонніх осіб.

2. Пропускний режим в службових приміщеннях Нацкомфінпослуг здійснюється з метою запобігання:

1) проникненню в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг та службові приміщення сторонніх осіб;

2) доступу без належної на те потреби до службових приміщень сторонніх фізичних осіб та представників юридичних осіб.

3. Пропускний режим визначає порядок:

1) перебування в адміністративній будівлі працівників Нацкомфінпослуг, відвідувачів, працівників медичних, аварійних служб та служб екстреної допомоги (швидка медична допомога, поліція, пожежна охорона тощо), іноземних делегацій, груп та окремих іноземців;

2) оформлення, видачі та вилучення службових посвідчень, постійних, тимчасових і разових перепусток;

3) внесення/винесення матеріальних цінностей.

4. Організацію пропускного режиму, його координацію та контроль, а також контроль за дотриманням вимог пропускного режиму в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ, на який покладено функції з організації пропускного режиму у приміщенні Нацкомфінпослуг, та служба управління персоналом.

5. Охорона адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг здійснюється суб'єктами господарської діяльності, що провадять свою діяльність відповідно до ліцензії на провадження охоронної діяльності (далі - служба охорони).

6. Порядок виконання службових обов'язків працівниками служби охорони визначається договором, укладеним між Нацкомфінпослуг та службою охорони.

7. У разі виникнення в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг порушень громадського порядку або у разі масових заворушень, блокування входу в будівлю, що спрямовані на дезорганізацію роботи Нацкомфінпослуг, про це терміново повідомляється керівник структурного підрозділу, на який покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Нацкомфінпослуг, або особа, що виконує його обов'язки, для вжиття заходів щодо усунення порушень.

8. У випадку виникнення нештатної ситуації або порушення громадського порядку під час прийому відвідувачів у приміщенні Нацкомфінпослуг особа, яка веде прийом, за допомогою засобів сигналізації повідомляє пост служби охорони для вжиття заходів щодо їх припинення.

9. Охорона адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг здійснюється шляхом забезпечення пропускного режиму та підтримання громадського порядку в приміщенні будівлі.

10. Право на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг, внесення/винесення (ввезення/вивезення) матеріальних цінностей з адміністративної будівлі надають такі документи:

службові посвідчення за зразком згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

постійні перепустки у формі електронних карток (далі - електронні перепустки);

тимчасові перепустки за зразком згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

разові перепустки за зразками згідно з додатками 3 та 4 до цієї Інструкції;

накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей (товарно-транспортні накладні);

матеріальні перепустки.

11. Пост служби охорони має бути забезпечений зразками документів, зазначених у пункті 10 цього розділу, та зразками підписів відповідальних посадових осіб Нацкомфінпослуг.

12. Працівники Нацкомфінпослуг отримують ключі від службових приміщень на посту служби охорони. Працівнику видається ключ лише від приміщення, в якому він працює. Отримання працівником ключів від інших приміщень дозволяється лише після надання службі охорони погодження (дозволу) у вигляді службової записки безпосереднього керівника структурного підрозділу, в якій зазначено мету отримання ключів.

13. Перший комплект ключів (майстер-ключі) в опломбованих контейнерах використовується для відчинення приміщень у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру (пожежа, затоплення тощо) з вчиненням про це запису в журналі здавання (приймання) приміщень під охорону.

14. Другий комплект (ключі для кожного службового приміщення) використовується тільки для відчинення та зачинення службових приміщень працівниками, а також прибиральниками на час прибирання приміщень. Після завершення прибирання приміщень ключі здають службі охорони під підпис.

15. Після закінчення робочого дня працівники Нацкомфінпослуг, які останніми залишають службові приміщення, перевіряють їх на предмет зачинення вікон, знеструмлення обладнання та освітлювальних приладів. Після зачинення вхідних дверей службового приміщення ключі від приміщення здаються на пост служби охорони.

II. Оформлення та видача службових посвідчень, тимчасових і разових перепусток

1. Службове посвідчення та електронна перепустка оформлюються службою управління персоналом, реєструються в журналі обліку та видаються під підпис працівникам Нацкомфінпослуг, прийнятим на постійну роботу, згідно з наказом керівника апарату Нацкомфінпослуг протягом наступного після підписання наказу робочого дня. За своєчасну видачу перепустки відповідає служба управління персоналом.

2. Строк дії службового посвідчення - три роки.

3. Електронною перепусткою має право користуватися лише працівник, на ім'я якого вона зареєстрована. Працівники Нацкомфінпослуг по одному проходять до приміщення Нацкомфінпослуг, використовуючи електронну перепустку для обліку робочого часу.

4. Придбання електронних перепусток для працівників Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ, на якого покладено функції з придбання матеріальних цінностей, за заявкою служби управління персоналом, включеною до бюджетного запиту на відповідний рік за наявності реального фінансування.

5. Зберігання та облік електронних перепусток, які не використовуються, покладаються на службу управління персоналом.

6. Списання електронних перепусток здійснюється відповідно до встановлених вимог щодо списання матеріальних цінностей.

7. Тимчасові перепустки видаються службою управління персоналом відповідно до письмових заявок керівників самостійних структурних підрозділів Нацкомфінпослуг на визначений строк і дійсні тільки в разі реєстрації у журналі обліку тимчасових перепусток, який зберігається в службі управління персоналом.

8. У разі втрати електронної перепустки працівник протягом одного робочого дня зобов'язаний письмово повідомити службу управління персоналом для подальшого блокування втраченої перепустки в електронній базі даних перепусток.

9. Керівник самостійного структурного підрозділу, працівник якого втратив постійну електронну перепустку, подає службову записку на ім'я керівника апарату з поясненнями працівника та пропозицією керівника самостійного структурного підрозділу щодо поновлення електронної перепустки.

10. У разі звільнення працівника з роботи електронна перепустка підлягає поверненню до служби управління персоналом після закінчення останнього робочого дня для перереєстрації та подальшого використання за призначенням.

11. Служба управління персоналом блокує електронну перепустку звільненого працівника не пізніше одного робочого дня з дня звільнення. Служба управління персоналом відповідає за несвоєчасне блокування постійної електронної перепустки.

12. При пошкодженні постійної електронної перепустки працівник Нацкомфінпослуг інформує про це керівника самостійного структурного підрозділу та службу управління персоналом і пред'являє непридатну до використання електронну перепустку. Служба управління персоналом вилучає непридатну перепустку і у разі наявності видає нову, за відсутності нової перепустки - оформлює тимчасову.

III. Перебування працівників і відвідувачів в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг

1. Вхід до службових приміщень адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг та вихід з них здійснюються виключно через пост служби охорони за перепустками встановленого зразка.

2. Працівники департаментів, управлінь, відділів та секторів (далі - структурні підрозділи) Нацкомфінпослуг допускаються до адміністративної будівлі у робочі дні за постійними електронними перепустками.

3. У разі відсутності електронної перепустки та/або збою в електронній системі обліку робочого часу працівники Нацкомфінпослуг записують час початку та закінчення роботи в журналі реєстрації працівників Нацкомфінпослуг, які здійснюють вхід та вихід без електронної перепустки (далі - журнал реєстрації працівників) (додаток 5), який повинен бути пронумерований, прошнурований та завірений підписом і печаткою "Для довідок та документів". Допуск до адміністративної будівлі зазначених працівників здійснюється на підставі службового посвідчення.

4. Контроль за правомірністю та достовірністю записів у журналі реєстрації працівників з метою дотримання трудової дисципліни здійснюють керівники самостійних структурних підрозділів спільно зі службою управління персоналом.

5. Працівники можуть перебувати у приміщенні Нацкомфінпослуг у позаробочий час на підставі наданої керівником самостійного структурного підрозділу за погодженням з керівником апарату заявки на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг після закінчення робочого часу працівників (додаток 6). Оформлені належним чином заявки надаються до 17 год. 30 хв. до служби охорони.

Перебування у позаробочий час в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг працівників, на яких не оформлено заявок, забороняється.

6. У вихідні та святкові дні у разі потреби працівники Нацкомфінпослуг (крім членів Нацкомфінпослуг та керівників самостійних структурних підрозділів або осіб, які виконують їх обов'язки) перебувають у службових приміщеннях з дозволу керівника апарату відповідно до наданої керівником самостійного структурного підрозділу заявки на перебування в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг у вихідні, святкові дні (додаток 7). Оформлені належним чином заявки передаються до служби охорони напередодні вихідного або святкового дня. Інформацію щодо перебування працівників у вихідні та святкові дні в приміщенні Нацкомфінпослуг служба охорони відображає в рапорті служби охорони Нацкомфінпослуг (додаток 8). У перший робочий день після вихідного дня зазначені заявки службою охорони передаються до служби управління персоналом для аналізу, обліку та зберігання протягом року.

7. Перебування в Нацкомфінпослуг під час участі в заходах, що проводяться в Нацкомфінпослуг (переговори, наради, конференції, семінари, збори, навчання тощо), відвідувачів, які запрошені на ці заходи, здійснюється згідно з разовими перепустками або за списком, який подається керівником структурного підрозділу, на якого покладено проведення зазначених заходів, та погоджується керівником апарату, а в разі його відсутності - керівником структурного підрозділу, на якого покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Нацкомфінпослуг. Зазначені списки подаються службі охорони не пізніше ніж за дві години до передбаченого заходу. Пропуск запрошених осіб служба охорони проводить після перевірки документів, що посвідчують особу (паспорт або посвідчення). Визначення працівника, який супроводжуватиме відвідувача, здійснюється в межах повноважень керівником самостійного структурного підрозділу, який відповідає за проведення заходів.

8. Разову перепустку замовляє керівник самостійного структурного підрозділу або його заступник особисто. Перелік працівників, які мають право замовляти разові перепустки, затверджується окремим наказом керівника апарату. Оформлення разової перепустки здійснюється черговим на посту охорони або особою, на яку наказом керівника апарату покладено цей обов'язок. Нумерація разових перепусток здійснюється у валовому порядку в межах одного календарного року і їх облік ведеться у книзі обліку разових перепусток довільної форми.

9. Служба охорони після перевірки пред'явлених відвідувачем документів, що посвідчують особу, видає разову перепустку та після проходу відвідувача через турнікет відмічає в разовій перепустці час його приходу та заповнює журнал реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг (додаток 9).

10. Керівник самостійного структурного підрозділу або його заступник, який запрошує та дає дозвіл на перебування відвідувача в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг, забезпечує своєчасний його вихід із будівлі.

11. При виході відвідувач повертає разову перепустку. Служба охорони при виході в разовій перепустці проставляє час виходу відвідувача з приміщення та робить відповідний запис у журналі реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг.

12. У випадку відмови відвідувача залишити приміщення Нацкомфінпослуг працівник, який супроводжував відвідувача, зобов'язаний невідкладно повідомити про це службу охорони.

13. Особи, які прибули з інших органів державної влади, підприємств, установ та організацій, можуть перебувати в адміністративній будівлі Нацкомфінпослуг за разовими перепустками після пред'явлення документа, що посвідчує особу, а працівники правоохоронних органів при виконанні ними службових обов'язків - за наявності відповідної постанови.

14. Служба охорони пропускає відвідувачів до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг на підставі разових перепусток тільки у робочий час, у неробочий час - тільки з письмового дозволу керівника апарату у супроводі визначених посадових осіб.

15. Іноземні делегації, групи, окремі іноземці, особи без громадянства та окремі громадяни і особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти тощо), допускаються в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг відповідно до затвердженої у встановленому порядку програми зустрічі (прийому) у присутності особи, відповідальної за організацію зустрічі (прийому) згідно із затвердженою програмою. Копія програми зустрічі (прийому) надається на пост служби охорони.

16. Допускати в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг окремих іноземців, іноземні делегації та осіб без громадянства без затвердженої програми зустрічі (прийому) забороняється.

17. Вхід іноземних делегацій, груп іноземців та осіб без громадянства в адміністративну будівлю (вихід з адміністративної будівлі) дозволяється лише у робочий час та не має збігатися з початком і закінченням робочого дня. Забороняється залишати іноземців у приміщеннях адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг без супроводження. Заборонено доступ іноземців до службових приміщень Нацкомфінпослуг, не визначених програмою прийому.

18. Забороняється вхід до адміністративної будівлі зі зброєю (за винятком працівників правоохоронних органів, спеціального та фельд'єгерського зв'язку, працівників Управління державної охорони України, інших осіб, яким законодавством України дозволено носити зброю).

19. Забороняється вхід до адміністративної будівлі з кіно-, фото-, телерадіоапаратурою, за винятком представників ЗМІ, які пропускаються за списками, погодженими зі структурним підрозділом, на який покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Нацкомфінпослуг. У додатку до списку зазначається наявна кіно-, фото-, телерадіоапаратура.

20. До адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг цілодобово в робочі, святкові та вихідні дні пропускаються безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України;

Голова Верховного Суду України;

Голова Конституційного Суду України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

Генеральний прокурор України;

віце-прем'єр-міністри, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

21. Право вільного входу до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг у робочий час за службовими посвідченнями та з реєстрацією у журналі реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг (у разі потреби - у супроводі представника Нацкомфінпослуг) мають:

заступники Голови Верховної Ради України;

Глава Адміністрації Президента України та його заступники;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники;

керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Голова Рахункової палати та його заступники;

народні депутати України діючого скликання та їхні помічники-консультанти;

заступник Голови Верховного Суду України;

судді Конституційного Суду України, голови вищих спеціалізованих судів України та їхні заступники;

заступники Генерального прокурора України та працівники прокуратури України;

працівники Національного антикорупційного бюро України;

працівники фельд'єгерського та спеціального зв'язку й Управління державної охорони України;

працівники Державної служби України з питань праці;

Голова, члени та уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції.

22. Цілодобово на вхід до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг за службовими посвідченнями з реєстрацією в журналі реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг мають право співробітники правоохоронних органів з метою забезпечення безпеки громадян, запобігання злочинам, безперешкодного переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, у разі стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

З прибуттям зазначених осіб у Нацкомфінпослуг черговий зміни перевіряє у них службові посвідчення, реєструє в журналі реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг і пропускає до адміністративної будівлі. Про пропуск зазначених осіб служба охорони негайно повідомляє керівника апарату та структурний підрозділ, на який покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Нацкомфінпослуг. У разі потреби для супроводу цих осіб може призначатись працівник охорони.

23. У разі виникнення надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру працівники аварійно-рятувальних загонів, аварійних, медичних служб, пожежної охорони пропускаються без перепустки в будівлю Нацкомфінпослуг з усного дозволу керівника апарату.

24. Працівники медичних, аварійних та інших служб екстреної допомоги у разі виникнення аварійної або небезпечної ситуації в адміністративній будівлі з відома керівництва структурного підрозділу, на який покладено відповідні функції, у супроводі працівника служби охорони допускаються до адміністративної будівлі, при цьому в журналі реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг реєструються час входу та кількість осіб, яка має відповідати кількості осіб, що виходять з адміністративної будівлі.

25. Пропуск працівників обслуговуючих підприємств відповідно до укладених договорів здійснюється за списками, затвердженими керівництвом структурного підрозділу, на який покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Нацкомфінпослуг, які передаються до служби охорони після укладення договорів, за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу. Контроль входу/виходу покладається на службу охорони, інформація відображається у рапорті служби охорони із зазначенням часу прибуття та вибуття.

26. Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують роботу відповідно до укладених договорів (будівельники, майстри тощо), проходять до адміністративної будівлі відповідно до списків, наданих керівництвом структурного підрозділу, на який покладено функції з контролю за дотриманням режиму входу до приміщення Нацкомфінпослуг, після пред'явлення документа, що посвідчує особу.

27. Організація супроводження співробітників правоохоронних органів, які здійснюють процесуальні дії, покладається на керівника юридичного підрозділу Нацкомфінпослуг або на посадову особу, яка його заміщає. Про зазначених осіб служба охорони негайно повідомляє керівника апарату Нацкомфінпослуг, керівника структурного підрозділу, на якого покладено функції з організації пропускного режиму в приміщенні Нацкомфінпослуг (у разі їх відсутності - їх заступників), та здійснює відповідний запис у журналі реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг.

28. Разова перепустка на вхід до приміщення співробітників правоохоронних органів підписується керівником апарату.

29. Особи з правом вільного входу за службовими посвідченнями при вході в адміністративну будівлю Нацкомфінпослуг пред'являють черговому зміни охорони посвідчення у розгорнутому вигляді.

30. Пропуск радників Голови та членів Консультаційно-експертної ради Нацкомфінпослуг або інших утворених при Нацкомфінпослуг органів здійснюється за посвідченнями Нацкомфінпослуг або перепустками.

31. Про вихід відвідувачів із будівлі без супроводжуючих осіб та всі інші випадки порушення пропускного режиму, визначеного цією Інструкцією, працівники служби охорони зобов'язані здійснювати відповідний запис у рапорті служби охорони Нацкомфінпослуг.

32. Забороняється пропускати до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг осіб у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, із спиртними напоями, валізами, пакунками великих розмірів (крім спецодягу), із займистими та вибухонебезпечними речовинами, неповнолітніх дітей без супроводу дорослих.

33. Відповідальними за дотримання порядку перебування в приміщенні Нацкомфінпослуг будь-яких осіб є службові особи, які надали їм право на доступ.

34. Доступ до приміщень Нацкомфінпослуг заборонено:

у разі відсутності у відвідувача документа, що дає право на вхід до приміщення Нацкомфінпослуг;

у разі неправильного оформлення перепустки, закінчення строку її дії.

IV. Організація та порядок допуску журналістів, представників ЗМІ в приміщення Нацкомфінпослуг

1. Вхід журналістів, представників ЗМІ в приміщення Нацкомфінпослуг здійснюється за разовими перепустками.

2. Разова перепустка представникам ЗМІ видається на підставі зареєстрованого в установленому порядку листа-повідомлення ЗМІ про проведення заходу з відповідною резолюцією Голови Нацкомфінпослуг та службової записки директора організаційно-розпорядчого департаменту Нацкомфінпослуг, в якій вказуються прізвище, ім'я та по батькові, назва ЗМІ, назва заходу, місце проведення, відповідальний за його проведення, час перебування, повний перелік апаратури (із зазначенням марки, серії та номера), яку вносять/виносять представники ЗМІ, при пред'явленні документів, що посвідчують особу.

3. Організацію відвідування журналістами і представниками ЗМІ адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг та взаємодію з ними здійснює структурний підрозділ, що відповідає за зв'язки з громадськістю та ЗМІ.

4. Дозвіл на допуск журналістів, представників ЗМІ для відвідування приміщення Нацкомфінпослуг надає керівник апарату Нацкомфінпослуг.

V. Порядок внесення/винесення, ввезення/вивезення матеріальних цінностей

1. Винесення/вивезення матеріальних цінностей з адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг для ремонту, з метою заміни меблів, устаткування, техніки, інвентарю тощо здійснюється тільки на підставі матеріальної перепустки, погодженої зі структурним підрозділом, на який покладено відповідні функції, що надається на пост служби охорони.

2. Список керівництва та відповідальних осіб Нацкомфінпослуг, яким надано право підпису матеріальних перепусток на винесення/внесення матеріальних цінностей з/до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг (додаток 10), із зразками підписів зберігається на посту служби охорони.

3. Внесення/ввезення матеріальних цінностей до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг здійснюється на підставі накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей (товарно-транспортних накладних).

4. Матеріальні цінності, що підлягають винесенню/вивезенню, з матеріальною перепусткою пред'являються працівнику служби охорони, який перевіряє відповідність записів у перепустці з наявними цінностями, зазначає на перепустці час, число, місяць, рік, своє прізвище та ставить підпис.

5. Забороняється ввезення/внесення, вивезення/винесення матеріальних цінностей працівниками Нацкомфінпослуг, крім особистих речей.

6. За відповідність матеріальних цінностей, що ввозяться/вносяться до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг, розвантаження та створення умов для їх зберігання відповідає посадова особа, яка ввезла/внесла ці матеріальні цінності.

7. Не дозволяється пропуск до адміністративної будівлі Нацкомфінпослуг працівників Нацкомфінпослуг, відвідувачів та інших осіб з власними валізами, сумками та іншими речами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 см.

8. Оперативний контроль за роботою служби охорони Нацкомфінпослуг здійснює структурний підрозділ апарату Нацкомфінпослуг, на який покладено функції з організації пропускного режиму в приміщенні Нацкомфінпослуг (аналіз рапортів, ведення журналу здавання/приймання службових приміщень під охорону тощо), в межах своєї компетенції.

 

В. о. директора департаменту
ресурсного забезпечення та
інформаційних технологій

О. Калінін

Службове посвідчення

Тимчасова перепустка працівника Нацкомфінпослуг на вхід до приміщення Нацкомфінпослуг

Зразки форми разових перепусток

Зразок форми разових перепусток співробітника правоохоронних органів

Журнал реєстрації працівників Нацкомфінпослуг, які здійснюють вхід та вихід без електронної перепустки

Заявка на перебування в адмінбудівлі Нацкомфінпослуг після закінчення робочого часу працівників

Заявка на перебування в адмінбудівлі Нацкомфінпослуг у вихідні, святкові дні

Рапорт чергування служби охорони Нацкомфінпослуг

Список керівництва та відповідальних осіб Нацкомфінпослуг, яким надано право підпису матеріальних перепусток на винесення/внесення

Журнал реєстрації перепусток відвідувачів Нацкомфінпослуг


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (12.01.2017)
Просмотров: 709
Всего комментариев: 0
avatar