Главная » Статьи » Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов

Розпорядження НКФП №2925 від 24.11.2016. Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.11.2016

м. Київ

N 2925

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2016 р. за N 1622/29752

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку і звітності разом з департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Нацкомфінпослуг.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

Протокол засідання Комісії
від 24 листопада 2016 р. N 118

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
24 листопада 2016 року N 2925

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2016 р. за N 1622/29752

 

 

 

 

 

 

 

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Нацкомфінпослуг за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується в разі, коли Нацкомфінпослуг є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі в разі надання інформації про неї.

4. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначається згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

5. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більше ніж 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

6. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається структурним підрозділом Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підставі отриманої від структурних підрозділів Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, заявки на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка на виписку рахунка), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

7. Структурні підрозділи Нацкомфінпослуг в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше ніж 10 сторінок упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту подають структурному підрозділу Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності заявку на виписку рахунка.

8. На підставі отриманої заявки на виписку рахунка структурний підрозділ Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності виписує рахунок для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - рахунок), за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку і впродовж одного робочого дня передає його структурним підрозділам Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, для надсилання в установлений законом строк запитувачу інформації.

9. Оплата рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

10. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційні рахунки Нацкомфінпослуг структурний підрозділ Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності передає структурним підрозділам Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

11. Структурні підрозділи Нацкомфінпослуг, у володінні яких знаходиться запитувана інформація, копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, здійснюють після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу Нацкомфінпослуг з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. Надання інформації запитувачу здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

13. Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.

 

Начальник відділу фінансів,
бухгалтерського обліку і звітності -
головний бухгалтер

І. Федоренко

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 4)

 

 

 

 

 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

N
з/п

Послуга, що надається

Вартість виготовлення однієї сторінки

1

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

2

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

3

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 6)

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА N __________
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_______________________________________________________________________________________
(назва документа)

_______________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу Нацкомфінпослуг)

_______________________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець

___________________
(посада)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться запитувана інформація

 

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(пункт 8)

 

Надавач послуг ________________________________________________________________________

Реєстраційний рахунок __________________________________________________________________

МФО банку ___________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

Платник ______________________________________________________________________________
                                                     (прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача -
                                           юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

 

РАХУНОК N __________
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

______________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення однієї сторінки (без ПДВ), гривень

Кількість сторінок

Сума без ПДВ, гривень

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

Усього до сплати:

__________________________________________________________________ гривень ___ копійок
                                                                           (сума словами)

Виконавець

 

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер

 

 

___________________
(посада)

___________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази (рішення, постанови) інших органів / Приказы (решения, постановления) других органов | Добавил: yurist-online (11.01.2017)
Просмотров: 624
Всего комментариев: 0
avatar