Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №16 від 28.02.2017. Про деякі питання застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2017 року N 16

Про деякі питання застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Відповідно до статей 6, 7, 7 1, 15, 25, 42 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою ефективного використання стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року N 615 (зі змінами) (далі - Положення N 615), що додаються.

2. Банкам України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою:

1) подати Національному банку України для погодження повноважень підписантів документів, що подаються до Національного банку України відповідно до вимог Положення N 615, перелік документів, а саме: належним чином завірені банком копії установчих і реєстраційних документів банків, наказів про виконання обов'язків та/або про вступ на посаду осіб, уповноважених банками на підписання договорів / додаткових договорів / заявок за операціями з рефінансування, належним чином завірені банком копії рішень відповідних органів управління банку щодо призначення на посаду осіб, які уповноважені діяти від виконавчого органу банку, копії карток зі зразками підписів та в разі потреби належним чином завірені банком копії довіреностей на осіб, уповноважених банками на підписання договорів / заявок за операціями з рефінансування;

2) забезпечити внесення відповідних змін до укладених з банками генеральних кредитних договорів і генеральних договорів репо.

3. З урахуванням Указу Президента України від 18 грудня 2016 року N 560/2016 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 грудня 2016 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки України в економічній сфері та захисту інтересів вкладників" стосовно вжиття за участі Національного банку України вичерпних заходів щодо недопущення дестабілізації фінансової системи держави та постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2016 року N 961 "Деякі питання забезпечення стабільності фінансової системи" (зі змінами) дозволити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (далі - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК") до реструктуризації заборгованості за кредитами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед Національним банком України брати участь у проведенні операцій з регулювання ліквідності за стандартними інструментами регулювання ліквідності банківської системи за наявності факту здійснення ризикової діяльності, який було зафіксовано у 2016 році, та простроченої заборгованості за кредитами Національного банку України (крім простроченої заборгованості за кредитами рефінансування, отриманими відповідно до стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи).

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Чурія О. Є.

6. Постанова набирає чинності з наступного дня після її офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 01 липня 2017 року.

 

Голова
В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
28 лютого 2017 року N 16


Зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

1. У розділі I:

1) пункт 2 глави 1 після підпункту 3 доповнити підпунктом 3 1 такого змісту:

"3 1) електронні торговельні системи (ЕТС) - Reuters, Bloomberg тощо";

2) у главі 2:

у пункті 6 слова "не визнані такими, що проводять ризикову діяльність, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, і" виключити;

підпункт 4 пункту 16 виключити;

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, підписуються керівником банку та/або уповноваженою особою. Документи в паперовій формі засвідчуються відбитком печатки банку.

Документи, що подаються до Національного банку засобами програмно-технологічного забезпечення, підписуються та/або надсилаються з використанням електронного цифрового підпису уповноважених осіб, які відповідальні за подання цих документів до Національного банку".

2. У розділі II:

1) у пункті 20 глави 3 слово "кредитом" замінити словами "операціями з";

2) у главі 4:

у пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

"25. Національний банк надає банкам кредити овернайт під заставу:

1) державних облігацій України (крім облігацій зовнішньої державної позики України);

2) депозитних сертифікатів;

3) облігацій міжнародних фінансових організацій (емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України)";

абзац другий після слів "вид застави" доповнити словами "(однорідна, змішана);

пункт 26 після слів "та вид застави" доповнити словами "(однорідна, змішана)";

абзац перший пункту 27 викласти в такій редакції:

"27. Державні облігації України, облігації міжнародних фінансових організацій та депозитні сертифікати, які беруться в заставу за кредитом овернайт, мають перебувати у власності банку-позичальника та не бути обтяженими будь-якими іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань перед Національним банком за операціями з рефінансування та операціями прямого репо за якими:

1) строк виконання, у тому числі й достроковий, припадає на день надання кредиту овернайт;

2) у день надання кредиту овернайт здійснюється вивільнення з-під застави цих державних облігацій України, облігацій міжнародних фінансових організацій та депозитних сертифікатів з їх наступним оформленням у заставу під новий кредит";

абзац другий пункту 29 доповнити словами ", які виникли в Національному банку";

3) у главі 5:

пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Національний банк України надає кредити рефінансування лише під заставу визначених ним активів (майна), які відповідають вимогам Національного банку та перебувають у власності банку-позичальника і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань перед Національним банком за операціями з рефінансування та операціями прямого репо за якими:

1) строк виконання, у тому числі й достроковий, припадає на день надання кредиту рефінансування;

2) у день надання кредиту рефінансування здійснюється вивільнення з-під застави цих активів (майна) з їх наступним оформленням у заставу під новий кредит";

підпункт 4 пункту 35 доповнити словами "(емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України)";

пункт 41 доповнити словами ", які виникли в Національному банку".

3. Перше речення пункту 52 глави 6 розділу III після слів "міжнародних фінансових організацій" доповнити словами "(емісія яких здійснюється відповідно до законодавства України)".

4. У розділі IV:

1) у главі 8:

у пункті 62:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком у частині участі в операціях із розміщення депозитних сертифікатів Національного банку"; 

підпункт 2 виключити; 

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим; 

абзац другий пункту 67 виключити;

2) у главі 9:

у пункті 71:

абзац перший після слів "до визначеного часу подати" доповнити словами "за допомогою засобів відповідного програмно-технологічного забезпечення";

абзац четвертий доповнити словами ", які виникли в Національному банку";

пункт 72 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі проведення операції з розміщення депозитних сертифікатів овернайт / кількісного тендера з розміщення депозитних сертифікатів без оголошення загального обсягу коштів, що залучаються Національним банком, розгляд і надсилання банкам повідомлень про їх задоволення здійснюються в міру їх надходження за умови дотримання вимог цього Положення".

5. У розділі V:

1) у підпункті 2 пункту 81 глави 10 слова "/ позабіржовому фондовому ринку" замінити словами "або позабіржовому фондовому ринку (у тому числі із використанням ЕТС у межах Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком)";

2) перше речення абзацу четвертого пункту 85 глави 11 після слів "та обсяги торгів державними облігаціями України" доповнити словами "(за винятком операцій за участю Національного банку)";

3) пункт 90 глави 12 після слів "на позабіржовому фондовому ринку" доповнити словами ", у тому числі із використанням ЕТС, ".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків
С. В. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
 
Заступник Голови
Національного банку України
О. Є. Чурій


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: yurist-online (02.03.2017)
Просмотров: 1327
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar