Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №412 від 22.12.2016. Про внесення змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2016 року N 412

Про внесення змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності

Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" та статей 66, 67, 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення надання зовнішніми аудиторами банків інформації про діяльність банків згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року N 389, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за N 871/8192 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 вересня 2011 року N 341) (зі змінами), такі зміни:

1) у главі 2:

абзац другий пункту 2.7 викласти в такій редакції:

"У разі укладення банком договору з аудиторською фірмою, яка не дотримується Стандартів, законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, щодо зовнішнього аудиту банків, банк на вимогу Національного банку повинен укласти договір з іншою аудиторською фірмою, яка має право на проведення аудиту банків.";

в абзаці другому пункту 2.10 слово "філії" замінити словами "відокремлені підрозділи";

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. У разі виявлення Національним банком, у тому числі за результатами інспекційної перевірки банку, фактів порушень вимог, що передбачені пунктом 2.6 глави 2 цього Положення, банк за вимогою Національного банку повинен здійснити повторний аудит іншою аудиторською фірмою, яка включена до Реєстру аудиторських фірм, до початку нового звітного періоду (року).";

2) у пункті 3.3 глави 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.3. Банк подає до Національного банку разом зі звітом аудитора річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, які складає згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку, що встановлюють порядок їх складання.";

в абзаці третьому слова "одразу за параграфом про аудиторську думку" замінити словами "згідно з вимогами Стандартів";

абзаци п'ятий - восьмий замінити сімома новими абзацами такого змісту:

"дотримання банком вимог, що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку з питань:

внутрішнього контролю;

внутрішнього аудиту;

визначення розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями;

визнання пов'язаних із банком осіб та здійснення операцій з ними;

достатності капіталу банку, яка має визначатися з урахуванням якості активів банку, а також операцій із пов'язаними з банком особами;

ведення бухгалтерського обліку.";

3) у тексті Положення слова "річна фінансова звітність (консолідована фінансова звітність)" у всіх відмінках замінити словами "річна фінансова звітність, консолідована фінансова звітність" у відповідних відмінках.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та Аудиторської палати України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова
В. О. Гонтарева


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: yurist-online (24.12.2016)
Просмотров: 1185
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar