Главная » Статьи » Постанови НБУ (Постановления НБУ)

Постанова НБУ №420 від 30.12.2016. Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2016 року N 420

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", у зв'язку зі структурними змінами в Національному банку України, централізацією функцій Національного банку України щодо здійснення банківського регулювання і нагляду, з метою приведення у відповідність до вимог положень Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про судоустрій і статус суддів", "Про виконавче провадження", "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами), що додаються.

2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я. В.

3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови
Я. В. Смолій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
30 грудня 2016 року N 420


Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

1. У главі 1:

1) у пункті 1.3 слова "керівники територіальних управлінь Національного банку та їх заступники," виключити;

2) підпункти 4, 5 пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"4) начальник Управління реєстрації та ліцензування, його заступники;

5) директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку, його заступники".

2. В абзаці п'ятому пункту 2.6 глави 2 слово "Посадова" замінити словом "Уповноважена".

3. У главі 4:

1) у пункті 4.1 слова "або відповідного територіального управління" виключити;

2) підпункт 1 пункту 4.2 викласти в такій редакції:

"1) директори департаментів банківського нагляду, інспекційних перевірок банків, фінансового моніторингу, платіжних систем та інноваційного розвитку, грошового обігу, їх заступники, начальник управління реєстрації та ліцензування та його заступник";

3) у першому реченні абзацу першого пункту 4.3 слова "індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серія паспорта", "прізвища, імені, по батькові" замінити відповідно словами "ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта", "прізвища, імена, по батькові".

4. У главі 5:

1) в абзаці першому пункту 5.7 слово "Посадова" замінити словом "Уповноважена";

2) у пункті 5.8:

в абзаці першому слово "посадової" замінити словом "Уповноваженої";

у першому реченні абзацу другого слово "Посадова" замінити словом "Уповноважена";

3) у пункті 5.9 слово "Посадова" замінити словом "Уповноважена".

5. У главі 6:

1) в абзаці другому пункту 6.1 слова "індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серія паспорта" замінити словами "ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта";

2) в абзаці першому пункту 6.2 слово "посадова" замінити словом "Уповноважена";

3) у пункті 6.4:

в абзаці першому слова "відповідної установи" замінити словами "Національного банку";

у першому реченні абзацу другого слово "посадовою" виключити;

у другому реченні абзацу другого слова "відповідної установи" замінити словами "відповідного структурного підрозділу Національного банку".

6. У главі 7:

1) абзац перший пункту 7.2 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"7.2. Постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи або до місцевого суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, установленими Кодексом.

Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органові (посадовій особі), правомочному відповідно до пункту 7.2 цього Положення її розглядати";

2) у другому реченні пункту 7.3 слова "органом (посадовою особою), правомочним" замінити словами "Уповноваженою особою, правомочною";

3) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

"7.4. Постанова Уповноваженої особи в справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови. Подання скарги в установлений строк зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги";

4) у пункті 7.5 слово "посадовою" замінити словом "Уповноваженою";

5) в абзаці першому пункту 7.6 слова "Орган (посадова особа)", "ухвалює" замінити відповідно словами "Уповноважена особа", "приймає".

7. У главі 8:

1) у пункті 8.2:

в абзаці третьому цифри "8.9" замінити цифрами "8.8";

в абзаці четвертому слово "посадовою" замінити словом "Уповноваженою";

2) у пунктах 8.4, 8.6, 8.10 слово "посадова" у всіх відмінках замінити словом "Уповноважена" у відповідних відмінках;

3) у пункті 8.7:

в абзаці першому слово "посадовою" замінити словом "Уповноваженою";

в абзаці другому слова "Закону України "Про державну виконавчу службу" замінити словами "Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів";

4) пункт 8.9 викласти в такій редакції:

"8.9. У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений у пункті 8.8 цього Положення, Уповноважена особа надсилає постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, його роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, установленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень".

8. В абзаці першому пункту 9.2 глави 9 слова "винесла постанову" замінити словами "склала протокол".

9. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 слова "індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серія паспорта" замінити словами "ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта";

2) у додатку 2:

слова "індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серію паспорта" замінити словами "ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта";

слова "в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд" замінити словами "до місцевого суду";

додаток доповнити двома новими абзацами такого змісту: 

"Скарга подається посадовій особі, яка винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі (частини перша та третя статті 285 КУпАП)";

3) у додатку 3:

слова "індивідуальний ідентифікаційний номер або номер і серію паспорта" замінити словами "ідентифікаційний номер або номер і серія (за наявності) паспорта";

слова "в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд" замінити словами "до місцевого суду";

4) у додатку 5:

слова та цифри "Керуючись статтею 234 3, пунктом 3 статті 288 та статтею 293 Кодексу" замінити словами та цифрами "Керуючись статтею 234 3, пунктом 3 статті 288 та статтею 293 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП)"; 

в "Примітці" до додатка 5:

слово "Посадова" замінити словом "Уповноважена";

друге речення викласти в такій редакції: "Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентною вищестоящою посадовою особою (стаття 293 КУпАП)".

 

Директор Юридичного департаменту
О. В. Заморський


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови НБУ (Постановления НБУ) | Добавил: yurist-online (04.01.2017)
Просмотров: 1108
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar