Главная » Статьи » Постанови ПФУ (Постановления ПФУ)

Постанова ПФУ №10 від 13.02.2017 Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2017 року N 10

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку створення та реєстрації банків, ліцензування їх діяльності Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1203/19941 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту методології (Іваненко Н. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
13 лютого 2017 року N 10

 

 

 

 

Зміни до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів

1. Главу 1 розділу IV доповнити новим пунктом такого змісту:

"1.8. Банк має право створювати пункти дистанційного обслуговування на території сіл і селищ, військових частин у структурі банку/філії/відділення, облаштування яких відповідає вимогам нормативно-правового акта Національного банку з питань організації захисту приміщень банків в Україні.

Пункт дистанційного обслуговування, розташований у приміщенні будівлі або малої архітектурної форми, що працює сезонно або не кожного робочого дня, повинен мати в доступному для огляду місці оголошення з графіком, що визначає дні та час його роботи, номери контактних телефонів банку, за якими клієнти банку можуть отримати необхідну інформацію, адресу найближчого відокремленого підрозділу банку.

Банк, який надає свої послуги на території сіл і селищ, військових частин у пункті дистанційного обслуговування, створеному на базі спеціально обладнаного автомобіля, має забезпечити роботу такого пункту дистанційного обслуговування за визначеними уповноваженою особою банку місцями та графіком і доводити їх до відома клієнтів.

Банк зобов'язаний не пізніше ніж за три робочі дні до початку роботи пункту дистанційного обслуговування повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 20 до цього Положення. Про наявність пункту дистанційного обслуговування зазначається у положенні про відповідну філію/відділення.

Банк зобов'язаний не пізніше ніж на наступний робочий день після припинення роботи пункту дистанційного обслуговування повідомити про це Національний банк.

Банк, щодо якого Національний банк прийняв рішення щодо віднесення його до категорії проблемного та/або неплатоспроможного, не має права створювати пункти дистанційного обслуговування згідно з пунктом 1.8 глави 1 розділу IV цього Положення. Банк зобов'язаний припинити діяльність усіх пунктів дистанційного обслуговування на наступний робочий день після прийняття Національним банком рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможного".

2. У главі 4 розділу VII:

1) у першому реченні пункту 4.2 слова ", а також у разі тимчасового призупинення їх діяльності" виключити;

2) у пункті 4.3:

в абзаці третьому слово "припинення" замінити словами "припинення/тимчасове призупинення";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Банк має право тимчасово призупинити діяльність філії/відділення на підставі рішення уповноваженого органу банку на строк не більше ніж шість місяців. На строк тимчасового призупинення та після відновлення діяльності місцезнаходження та найменування такої філії/відділення залишаються незмінними.

Банк повідомляє Національний банк про тимчасове призупинення діяльності та про відновлення діяльності філії/відділення не пізніше наступного робочого дня після фактичного призупинення або відновлення діяльності".

3. Положення доповнити новим додатком, що додається.

 

Директор
Департаменту методології

Н. В. Іваненко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Повідомлення про початок роботи пункту дистанційного обслуговування

 

Опис параметрів заповнення повідомлення про початок роботи пункту дистанційного обслуговування

1. У першому рядку таблиці зазначаються дата, номер рішення уповноваженого органу банку та назва такого органу. Наприклад: "рішення правління банку від 01.01.2017 N 1".

2. У другому рядку таблиці послідовно зазначаються назва відокремленого підрозділу банку, у складі якого працюватиме ПДО, внутрішньобанківський реєстраційний код такого підрозділу банку. Наприклад: "Відділення N 1 у м. Києві, 00000000000000000000".

3. У третьому рядку таблиці зазначається форма ПДО: спеціально обладнаний автомобіль (далі - автомобіль); мала архітектурна форма (далі - МАФ);

ПДО, розташований у будівлі.

4. Четвертий рядок таблиці заповнюється тільки щодо ПДО у формі автомобіля. Для МАФ проставляється прочерк.

5. У п'ятому рядку зазначається дата початку роботи ПДО у форматі ДД.ММ.РРРР, якщо вона відома, або місяць у форматі ММ.РРРР.

6. У шостому рядку таблиці зазначається період роботи ПДО. Наприклад: "червень - вересень 2017 року", "до кінця 2017 року" тощо. Якщо період роботи ПДО не визначений, то про це зазначається "не визначено".

7. У сьомому рядку таблиці зазначається:

1) щодо ПДО у формі МАФ або ПДО, розташованого в будівлі, - повна адреса місцезнаходження;

2) щодо ПДО у формі автомобіля - територія діяльності ПДО шляхом зазначення населених пунктів або району/області, або об'єктів обслуговування. Наприклад: "Верховинський район Івано-Франківської області" або "військові частини Луганської області" тощо.

8. У восьмому рядку таблиці зазначається інформація щодо особи, відповідальної за діяльність ПДО, або особи, яка володіє актуальною інформацією щодо ПДО.

9. У дев'ятому рядку таблиці банк має право зазначити іншу важливу, з точки зору банку, інформацію щодо діяльності ПДО."


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови ПФУ (Постановления ПФУ) | Добавил: yurist-online (15.02.2017)
Просмотров: 889
Всего комментариев: 0
avatar