Главная » Статьи » Постанови ПФУ (Постановления ПФУ)

Постанова ПФУ №18-1 від 10.11.2006. Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії


Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років

Постанова Правління Пенсійного фонду України
від 10 листопада 2006 року N 18-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2006 р. за N 1231/13105

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами правління Пенсійного фонду України
 від 12 жовтня 2007 року N 18-7,
 від 29 листопада 2011 року N 36-3,
 від 26 червня 2013 року N 9-1,
 від 16 листопада 2016 року N 26-2

Відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 N 637 (із змінами), пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, що додається.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В. О. Кравчука.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр праці та соціальної
політики України

 
М. Папієв

Заступник Міністра
фінансів України

 
С. О. Рибак

Перший заступник
Міністра фінансів України

 
В. А. Копилов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою правління Пенсійного фонду України
від 10 листопада 2006 р. N 18-1

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 листопада 2006 р. за N 1231/13105 

 

ПОРЯДОК
підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років

(У тексті Порядку слова "управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах" в усіх відмінках та числах замінено словами "управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах" у відповідних відмінках та числах згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 26 червня 2013 року N 9-1)

 

 

(У тексті Порядку слова "управління Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах" у всіх відмінках замінено словами "управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об'єднані управління" у відповідних відмінках згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 16 листопада 2016 року N 26-2)

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремої категорії працівників у разі ліквідації підприємства, установи та організації без визначення правонаступника.

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за вислугу років, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років, а також на осіб, яким призначено пенсію до набрання чинності цим Порядком (далі - робота, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 р. N 18-7)

3. Підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі - підтвердження стажу роботи), здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років (далі - Комісії).

4. Комісії створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких обов'язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної служби України з питань праці. До складу Комісії за згодою включаються представники членських організацій Федерації професійних спілок України та регіональних організацій роботодавців та їх об'єднань.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 29.11.2011 р. N 36-3,
 від 16.11.2016 р. N 26-2)

5. Комісії діють у відповідності до цього Порядку. Склад Комісій затверджується начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Головою Комісії є начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Основними завданнями Комісії є:

розгляд заяв про підтвердження стажу роботи (додаток 1) та прийняття рішень щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні в установленому порядку;

участь у підготовці методичних посібників з розгляду питань про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

7. Для виконання покладених на Комісію завдань їй надається право:

заслуховувати на своєму засіданні особу, яка подала заяву про підтвердження стажу роботи (далі - заявник), або її законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально;

запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

отримувати від заінтересованих органів інформацію, необхідну для підтвердження стажу роботи, у встановленому порядку;

інформувати органи Пенсійного фонду України з питань, що входять до компетенції Комісії.

8. Засідання Комісії проводиться в міру потреби, але не рідше двох разів на місяць. Комісія правомочна приймати рішення за участю у засіданні не менше як 2/3 її членів.

9. Комісії повідомляють заявника про час, дату та місце розгляду заяви про підтвердження стажу роботи та розглядають її не пізніше двох місяців з дня звернення за підтвердженням стажу роботи.

10. Рішення про результати розгляду заяви (додаток 2) приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, підписується головою або його заступником. Рішення про результати розгляду заяви набуває чинності з моменту прийняття рішення.

11. Для підтвердження стажу роботи заявник подає до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об'єднаних управлінь, за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

1) заяву про підтвердження стажу роботи;

2) документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) - щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);

(підпункт 2 пункту 11 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 12.10.2007 р. N 18-7,
 із змінами, внесеними згідно з постановою правління
 Пенсійного фонду України від 26.06.2013 р. N 9-1,
 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 16.11.2016 р. N 26-2)

3) трудову книжку;

4) документи, видані архівними установами, зокрема:

а) довідку про заробітну плату;

б) копії документів про проведення атестації робочих місць;

в) копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності - довідку про їх відсутність).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, які можуть підтверджувати виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

12. Управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об'єднані управління, та головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів та в отриманні через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі для підтвердження стажу роботи.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 правління Пенсійного фонду України від 16.11.2016 р. N 26-2)

13. Управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об'єднані управління, приймають документи, необхідні для підтвердження стажу роботи, перевіряють правильність їх оформлення, відповідність викладених у них відомостей про заявника даним паспорта та документам про стаж, фіксують та засвідчують виявлені розбіжності та не пізніше трьох робочих днів з дня надходження заяви про підтвердження стажу роботи направляють до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

14. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядають заяви про підтвердження стажу роботи та з відповідною пропозицією про задоволення або відхилення заяви, разом із вмотивованим висновком, направляють Комісії.

15. Комісії розглядають заяви про підтвердження стажу роботи, на бажання заявника, у його присутності або в присутності його законного представника, або представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Комісії приймають рішення щодо підтвердження стажу роботи або про відмову в його підтвердженні та не пізніше п'яти робочих днів з дня його прийняття направляють до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об'єднаних управлінь, а також повідомляють заявника про прийняте рішення.

16. Рішення Комісій можуть бути оскаржені в Пенсійному фонді України або в судовому порядку.

 

Начальник юридичного управління 

Т. Рябцева 

 

 

Додаток 1
до пункту 6 Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років 

 

 

 

 

 

 

Заява
про підтвердження стажу роботи

Гр. ___________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
Адреса ______________________________________________________ Тел. ____________________ 

 

 

Паспорт 

Серія 

Дата видачі 

Номер 

Дата народження 

Ким виданий 

 

Прошу розглянути мою заяву про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років (необхідне підкреслити).

Для підтвердження зазначеного стажу роботи подаю такі документи:

N з/п 

Найменування документа 

Кількість 

Повернуто заявнику 

Дата 

Підпис заявника 

1. 

Дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи 

 

 

 

2. 

Трудова книжка 

 

 

 

3. 

Документи, видані архівними установами: 

 

 

 

 

довідка про заробітну плату 

 

 

 

 

копія документів про проведення атестації робочих місць 

 

 

 

 

копія документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності - довідка про їх відсутність) 

 

 

 

 

Дата 

Підпис заявника 

 

Начальник юридичного управління 

Т. Рябцева 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
правління Пенсійного фонду України від 26.06.2013 р. N 9-1,
 від 16.11.2016 р. N 26-2)

 

Додаток 2
до пункту 10 Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років 

 

"___" ____________ 20__ року

N __________

 

 

РІШЕННЯ
про результати розгляду заяви

Комісія при Головному управлінні Пенсійного фонду України _________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                             (найменування управління, при якому створена Комісія)
розглянула заяву _______________________________________________________________________
                                                                                      (П. І. Б. особи, що звернулася із заявою)
про підтвердження періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років (необхідне підкреслити), за участю ____________________________________________
                                                                                                               (П. І. Б., посада членів Комісії, які брали участь у розгляді заяви)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і встановила таке.

Відповідно до __________________________________________________________________________
                                                                                       (викладаються результати дослідження матеріалів
______________________________________________________________________________________
                                                          заяви, перелік документів, які були взяті до уваги при його розгляді,
______________________________________________________________________________________
                                                      висновки головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній
______________________________________________________________________________________
                                                                     Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
______________________________________________________________________________________
                                                      заяви та докази, на яких ґрунтуються такі висновки, а також посилання на
______________________________________________________________________________________
                                                        конкретні статті та пункти законів України та інших нормативно-правових
______________________________________________________________________________________
                                                                                   актів, якими обґрунтовано висновок)

За таких обставин прийняла рішення ______________________________________________________
                                                                                                                                 (рішення про підтвердження
______________________________________________________________________________________
                                                                    стажу роботи або про відмову в його підтвердженні)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

 

 

_________________
(посада) 

__________________________________________
(П. І. Б. голови Комісії - начальника органу
Пенсійного фонду або його
заступника) 

 

Начальник юридичного управління 

Т. Рябцева 


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови ПФУ (Постановления ПФУ) | Добавил: yurist-online (03.01.2017)
Просмотров: 1350
Всего комментариев: 0
avatar