Главная » Статьи » Постанови ПФУ (Постановления ПФУ)

Постанова ПФУ № 2-1 від 20.02.2017. Про затвердження Порядку надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру


Постановление ПФУ № 2-1 от 20.02.2017. Об утверждении Порядка предоставления в электронной форме информации из реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования органам труда и социальной защиты населения

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.02.2017  № 2-1

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 травня 2017 р. 
за № 598/30466

Про затвердження Порядку надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загально-обов’язкового державного соціального страхування органам праці та соціального захисту населення

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування органам праці та соціального захисту населення, що додається.

2. Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів (Малецький О.М.) разом з юридичним управлінням (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Машкіна В.Г.

Голова правління

О. Зарудний


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова правління 
Пенсійного фонду України 
20.02.2017 № 2-1 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України 
20.02.2017 № 252

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 травня 2017 р. 
за № 598/30466

ПОРЯДОК 
надання в електронній формі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування органам праці та соціального захисту населення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру та форму надання Пенсійним фондом України на запити структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи праці та соціального захисту населення) інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

2. Надання інформації здійснюється на центральному рівні в електронній формі шляхом надання відповідей на запити органів праці та соціального захисту населення через державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" (далі - інформаційний обмін).

3. Суб'єктами інформаційного обміну є:

Пенсійний фонд України;

органи праці та соціального захисту населення;

державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України".

4. У процесі інформаційного обміну використовуються два види інформаційних потоків:

щорічний інформаційний обмін - надання інформації про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, розмір призначених пенсій (далі - дохід) осіб, яким призначено субсидію, один раз на рік;

оперативний інформаційний обмін - щоденне надання інформації про дохід осіб на запити органів праці та соціального захисту населення.

5. Строк опрацювання запитів органів праці та соціального захисту населення України не повинен перевищувати:

для щорічного інформаційного обміну - календарний місяць;

для оперативного інформаційного обміну - три робочих дні з дня надходження запиту.

6. Під час інформаційного обміну використовуються інформаційні ресурси відповідних суб’єктів інформаційного обміну.

7. Інформаційний обмін між суб’єктами здійснюється в електронній формі із накладанням електронного цифрового підпису та шифруванням інформації, зазначеної у пункті 1 розділу I цього Порядку, з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та засобів шифрування, які відповідають вимогам до форматів криптографічних повідомлень, форматів структури, протоколів, алгоритмів та інтерфейсів, встановленим законодавством.

8. Отримання послуг електронного цифрового підпису здійснюється суб’єктами інформаційного обміну самостійно.

ІІ. Вимоги щодо організації інформаційного обміну

1. Структура та формат файлів, які містять інформацію, що передається відповідно до цього Порядку, та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку.

2. У процесі інформаційного обміну суб’єкти інформаційного обміну здійснюють контроль щодо:

коректності інформації та її відповідності формату та структурі інформаційного обміну встановленими окремими протоколами;

повноти інформації за складовими частинами її надання.

3. За результатами контролю інформації суб'єкт інформаційного обміну протягом одного дня надає іншій стороні підтвердження про її прийняття або неприйняття з відповідним обґрунтуванням.

4. Суб’єкт інформаційного обміну під час отримання повідомлення про неприйняття інформації протягом одного дня розглядає обґрунтування щодо її відхилення, усуває недоліки та передає скориговану інформацію.

5. Ведення журналів обліку запитів та відповідей на запити здійснює державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України".

ІІІ. Захист та використання інформації

1. При обміні інформацією згідно з цим Порядком суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається, та забезпечують побудову комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

2. Інформація, що надається, використовується з додержанням вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" використовується органами праці та соціального захисту населення виключно для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Директор Департаменту 
інформаційно-аналітичних 
систем та електронних 
реєстрів Пенсійного 
фонду України

О. Малецький

Директор Департаменту 
державної соціальної 
допомоги Міністерства 
соціальної політики


В. Музиченко

Начальник Управління 
інформаційних технологій 
Міністерства соціальної 
політики


В. Бакал

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постанови ПФУ (Постановления ПФУ) | Добавил: yurist-online (29.05.2017)
Просмотров: 1265
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar