Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №321 від 29.04.2015 Порядок переведення дачних і садових будинків що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки


Текст постанови українською:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 29 квітня 2015 р. № 321

Київ

 

 Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

 

 Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 Затвердити Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

 

А.ЯЦЕНЮК

 

Інд. 21

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2015 р. № 321

 

 ПОРЯДОК

переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

 

 1. Цей Порядок визначає механізм переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки.

 

 2. Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки здійснюється безоплатно органами місцевого самоврядування села, селища, міста, з якими відповідні дачні поселення та садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

 

 3. Для переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок громадянин, який є його власником, або уповноважена ним особа (далі - власник) подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, а у разі, коли в сільській раді виконавчий орган не утворено, - сільському голові (далі - уповноважений орган) заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:

 

 копія документа про право власності на дачний чи садовий будинок, засвідчена в установленому порядку;

 

 письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого будинку в жилий;

 

 звіт про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам за формою згідно з додатком 2.

 

 Технічний огляд дачного чи садового будинку проводиться без застосування обладнання для визначення характеристик конструкцій та виконання вишукувальних робіт на підставі укладеного договору суб’єктом господарювання, у якого працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668).

 

 4. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок або про відмову в такому переведенні.

 

 Прийняття рішення про відмову в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок допускається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

 

 неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

 

 виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;

 

 встановлення невідповідності дачного чи садового будинку вимогам державних будівельних норм, що зазначені у розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду дачного чи садового будинку (додаток 2).

 

 5. Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки видає або надсилає власникові рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного чи садового будинку у жилий будинок із зазначенням його адреси (рішення про відмову в переведенні разом з поданими документами).

 

 Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.

 

 6. У разі відмови в переведенні дачного чи садового будинку у жилий будинок власник має право повторно подати документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

 

Додаток 1

до Порядку

 

 

Додаток 1
до Порядку

_______________________________________________
(найменування органу, якому

_______________________________________________
надсилається заява, прізвище, ім’я та по батькові

_______________________________________________
його керівника)

_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові громадянина - власника будинку,

_______________________________________________
серія і номер паспорта,

_______________________________________________
ким, коли виданий,

_______________________________________________
місце проживання)

ЗАЯВА
про переведення дачного (садового) будинку у жилий будинок

Прошу перевести дачний або садовий будинок (необхідне підкреслити) № _______, розміщений _________________________________________________________________________

                (найменування та адреса дачного поселення чи садівничого товариства)

____________________________________________________________________________________,

що належить мені на праві власності відповідно до ________________________________________

____________________________________________________________________________________

(документ, що засвідчує право власності, його номер та дата видачі)

у жилий будинок.

З метою оформлення документації про переведення зазначеного будинку у жилий будинок відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ____________________________________________________________________________________,

                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Додаток:   1. Копія документа про право власності на будинок, засвідчена в установленому порядку.

2. Письмова згода співвласників (за наявності) на переведення будинку у жилий.

3. Звіт про проведення технічного огляду будинку.

___ ___________ 20__ р.

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку
 

_______________________                                                                                ___ ____________20__ р.

       (місце складення звіту)

Об’єкт: ________________________________________________________________________

                  (назва, місцезнаходження)

____________________________________________________________________________________

Власник: _______________________________________________________________________

                   (прізвище, ім’я та по батькові,
____________________________________________________________________________________

              місце проживання)

Роботи з технічного огляду проводяться з метою визначення відповідності фактичного стану об’єкта державним будівельним нормам та надання в разі потреби рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків.

Загальна характеристика об’єкта

Код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд
ДК 018-2000 _____________________.

Об’єкт побудований у період з ____________ по ____________ роки (із слів власника та/або згідно з документами, що підтверджують строки будівництва об’єкта).

Площа забудови земельної ділянки ___________ кв. метрів.

Кількість поверхів ___________________.

Загальна площа об’єкта ___________ кв. метрів. Житлова площа - _____________ кв. метрів.

Фундаменти ____________________________________________________________________

                      (стовпчасті, стрічкові, із паль тощо)

____________________________________________________________________________________.

 

Стіни: _________________________________________________________________________

                                    (дерев’яні збірно-щитові, дерев’яні каркасні, дерев’яні рублені з колод бруса,

____________________________________________________________________________________

каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою, цегляні, цегляні з облицюванням керамічними

____________________________________________________________________________________

блоками або плитками, з дрібних блоків штучних і природних каменів,

____________________________________________________________________________________

з великорозмірних блоків, з одношарових несучих панелей,

____________________________________________________________________________________,

з шаруватих залізобетонних панелей тощо)

завтовшки _________ метрів.

зовнішнє опоряджувальне покриття ____________________________________________________,
                                                                                                           (фарбування водяними сумішами,

____________________________________________________________________________________

                        фарбування олійне, облицювання керамічними плитками, штукатурка,

____________________________________________________________________________________,

                                                       чисте обшивання рублених стін тощо)

внутрішнє опоряджувальне покриття  ___________________________________________________,

                                                                                        (штукатурення, фарбування, обклеювання тощо)

утеплювач __________________________________________________________________________.
                                                                          (мінераловатний, пінополістирольний тощо)

Перекриття _____________________________________________________________________
                                                          (дерев’яні не обштукатурені, дерев’яні обштукатурені, з цегляних склепінь

____________________________________________________________________________________

                   на сталевих балках, із збірного залізобетонного настилу, із збірних та монолітних

____________________________________________________________________________________

                   суцільних плит, монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття тощо)

завширшки __________ метрів.

Підлога ________________________________________________________________________

                                              (цементно-піщана, бетонна, мозаїчна, з керамічних плиток, паркетна,

____________________________________________________________________________________

                                      дощата, з деревинностружкових (деревинноволокнистих) плит,

____________________________________________________________________________________.

                                              з рулонних матеріалів, із синтетичних плиток тощо)

Перегородки ____________________________________________________________________
                                                           (несучі панельного типу, цегляні, дерев’яні не обштукатурені, дерев’яні

____________________________________________________________________________________,

                                     обштукатурені, гіпсобетонні та шлакобетонні, фібролітові тощо)

завтовшки _________ метрів.

Сходи _________________________________________________________________________

                                                           (дерев’яні, залізобетонні, на сталевих балках тощо)

завширшки _________ метрів.

Лоджії, балкони, козирки _________________________________________________________
                                                                                                           (залізобетонні, дерев'яні, металеві тощо)

завширшки __________ метрів, завдовжки __________ метрів.

Дах ____________________________________________________________________________
                                                 (дерев’яний, залізобетонний збірний (горищний), суміщений із збірних

____________________________________________________________________________________.

                                                                   залізобетонних шаруватих панелей тощо)

Покрівля ______________________________________________________________________.
                                             (рулонна, мастична, з азбоцементних листів, черепична, металева, дерев’яна тощо)

Вікна __________________________________________________________________________.
                                                                             (віконні блоки дерев’яні, металеві тощо)

Вхідні двері ____________________________________________________________________.
                                                                                   (дверні блоки дерев’яні, металеві тощо)

Тип опалення ___________________________________________________________________,
                                        (централізоване, автономне, наявність опалювальних печей,
____________________________________________________________________________________

кухонних вогнищ тощо)

нагрівальні прилади __________________________________________________________________
                                                                                   (радіатори чавунні, сталеві, трубопроводи тощо)

опалювальне обладнання ______________________________________________________________

                                                                                          (котли, насоси, вентилятори тощо)

Внутрішні системи інженерного обладнання  ________________________________________

                                                                                                                    (система гарячого водопостачання,

____________________________________________________________________________________

                         холодного водопостачання, каналізації і водовідведення, вентиляції тощо)


Результати технічного огляду

 

Основні вимоги
до жилого будинку

Інформація про відповідність об’єкта державним будівельним нормам (відповідає/
не відповідає)

Рекомендації щодо усунення недоліків у разі невідповідності об’єкта державним будівельним нормам

Розділ I (обов’язковий)*

Належність будинку до 1-6 класів відповідно до Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання

 

 

Відповідність висоти житлових приміщень вимогам ДБН В.2.2-15 “Житлові будинки. Основні положення”

 

 

Відсутність деформацій, що можуть призвести до втрати несучої здатності конструкцій та руйнування будинку, за оцінкою механічного опору та стійкості несучих конструкцій з використанням спрощених методів для конструкцій категорії В відповідно до ДБН В.1.2-6 “Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість”

 

 

Наявність системи опалення для експлуатації будинку протягом року відповідно до ДБН В.2.5-67 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”

 

 

Виконання протипожежних вимог в частині дотримання протипожежних розривів, визначених ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, та наявності блискавкозахисту згідно з ДСТУ Б В.2.5-38 “Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд”

 

 

Розділ II (довідковий)**

Відповідність вимогам
ДБН В.2.2-15:2015 “Житлові будинки. Основні положення” (крім зазначених у розділі I)

 

 


Висновок про відповідність об’єкта
державним будівельним нормам
 

Об’єкт _________________________________________________________________________

(назва, місцезнаходження об’єкта)

____________________________________________________________________________________

вимогам державних будівельних норм __________________________________________________.

     (відповідає/не відповідає)

Роботи з технічного огляду проведено відповідно до кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, за напрямом експертиза та обстеження у будівництві ______________________________________________________________.

                           (серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Цей звіт складено у трьох примірниках.

 

Відповідальний виконавець:

 

 

 

 

 

___________________________________

(посада)

_____________________

(підпис)

_____________________

(ініціали, прізвище)

 

М.П.

 

 

 

__________

* Враховується під час підготовки висновку про відповідність об’єкта державним будівельним нормам.

** Під час підготовки висновку про відповідність об’єкта державним будівельним нормам не враховується.

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (05.06.2015)
Просмотров: 3831 | Теги: Порядок, садовий будинок, переведення, дача, Кабмін, житлові будинки, КМУ, постанова
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar