Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова №676 від 14.09.2015. Про затвердження Порядку оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2015 р. № 676

Київ

Про затвердження Порядку оприлюднення 
на єдиному веб-порталі використання публічних 
коштів інформації про платіжні трансакції 
на єдиному казначейському рахунку

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, що додається. 

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 вересня 2015 р. № 676

ПОРЯДОК
оприлюднення на єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів інформації про платіжні трансакції 
на єдиному казначейському рахунку

1.      Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів” з метою встановлення загальних вимог до організаційних і технічних заходів з оприлюднення Казначейством на єдиному веб-порталі використання публічних коштів (далі — веб-портал) інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку.

2.      Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про відкритість використання публічних коштів” та Положенні про єдиний казначейський рахунок, затвердженому наказом Державного казначейства від 26 червня 2002 р. № 122.

3. Інформація про проведені органами Казначейства платіжні трансакції у разі, коли на неї не поширюються обмеження, передбачені законодавством, оприлюднюється на веб-порталі у спосіб, що надає можливість користувачам здійснювати пошук даних про операції з руху коштів на рахунках державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших даних.

4. Перелік інформації про платіжні трансакції наведений у додатку.

5. Технологічний формат інформації про платіжні трансакції для використання сервісів інтеграції визначається Мінфіном.

6. Не підлягає оприлюдненню на веб-порталі інформація про трансакції, пов’язані з видатками, які проводяться під грифом “цілком таємно”, “таємно”, “для службового користування”, та трансакції утворених відповідно до закону військових формувань, правоохоронних органів щодо забезпечення обороноздатності країни в особливий період або під час проведення антитерористичної операції. Визначення таких трансакцій здійснюється відповідним розпорядником бюджетних коштів.

7. Інформація про платіжні трансакції оприлюднюється на веб-порталі у режимі реального часу (он-лайн) після закриття операційного дня з використанням відповідних сервісів інтеграції веб-порталу.

8. Роз’яснення щодо суті платіжних трансакцій, розміщені на веб-порталі, надаються власниками рахунків (розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів та іншими клієнтами).

9. Для забезпечення пошуку інформації про платіжні трансакції та відображення її у доступній для користувачів формі на веб-порталі розміщуються технологічні довідники, власником яких є Казначейство.

10. Казначейство забезпечує актуалізацію довідників шляхом розміщення змін до них навеб-порталі.

11. Вичерпний перелік довідників визначається Мінфіном.

12. Казначейство несе відповідальність за своєчасність та повноту довідкової інформації, що розміщується на веб-порталі.

13. Захист інформації забезпечується відповідно до законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів.

14. Основні вимоги і технологія передачі даних, формат обміну, обов’язки відповідальних за оприлюднення інформації визначаються Мінфіном.

15. Казначейство контролює достовірність, повноту та цілісність інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку, що підлягає оприлюдненню на веб-порталі, та довідкової інформації.

16. Казначейство забезпечує організацію та виконання робіт із своєчасної підготовки інформації для оприлюднення засобами автоматизованого оброблення даних та взаємодію із суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України адмініструвати веб-портал.

17. Суб’єкт, уповноважений Кабінетом Міністрів України адмініструвати веб-портал, забезпечує прийняття та автоматичне розміщення інформації на веб-порталі.

 

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
 інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

Найменування реквізиту

Короткий опис

Код розрахункового документа

зазначається код розрахункового документа за Державним класифікатором управлінської документації. Код має відповідати назві розрахункового документа

Номер розрахункового документа

зазначається номер розрахункового документа, що може включати як цифри, так і букви

Дата складення

зазначається дата складення розрахункового документа — число, місяць та рік цифрами за зразком “01.01.2015”

Дата валютування

зазначається дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача

Дата оплати

зазначається дата оплати розрахункового документа банком

Сума

зазначається сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою, копійки позначаються двома цифрами

Код платника

зазначається ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ

Найменування платника

зазначається найменування платника, що відповідає його найменуванню, яке заявлене в банку платника у картці із зразками підписів та відбитка печатки, або його скорочене найменування, яке відповідає зареєстрованому в установчих документах, або прізвище приватного підприємця

Рахунок платника

зазначається номер рахунка платника

Код банку платника

зазначається код банку платника

Код отримувача

зазначається ідентифікаційний код отримувача згідно з ЄДРПОУ

Найменування отримувача

зазначається найменування отримувача

Рахунок отримувача

зазначається номер рахунка отримувача в банку

Код банку отримувача

зазначається код банку отримувача

Призначення платежу

заповнюється у платіжних дорученнях, меморіальних ордерах та платіжних вимогах-дорученнях з урахуванням вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22, та Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24 липня 2015 р. № 666

Додатковий реквізит

заповнюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (28.09.2015)
Просмотров: 1739
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar