Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1022 від 28.12.2016. Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління ББ


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2016 р. № 1022

Київ

Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат 
на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, 
витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи 
з якого надаються субсидії населенню

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2016 р. № 1022

ПОРЯДОК
визначення граничного розміру витрат на оплату послуги
з управління багатоквартирним будинком, витрат
на управління багатоквартирним будинком,
виходячи з якого надаються субсидії населенню

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню для відшкодування таких витрат (далі — граничний розмір витрат).

Дія цього Порядку поширюється на управителів багатоквартирного будинку (далі — управитель), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання співвласників), житлово-будівельні (житлові) кооперативи (далі — кооперативи), громадян, які проживають у багатоквартирних будинках, гуртожитках та які оплачують послугу з управління багатоквартирним будинком за відповідними цінами або відшкодовують витрати на управління багатоквартирним будинком згідно із затвердженими в установленому порядку внесками/платежами.

2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) визначають граничний розмір витрат відповідно до вимог цього Порядку.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

внески/платежі на управління багатоквартирним будинком — визначений загальними зборами об’єднання співвласників, кооперативу розмір внесків/платежів, що спрямовуються на відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком;

послуга з управління багатоквартирним будинком — результат діяльності управителя щодо забезпечення належного утримання та ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належних умов проживання і задоволення господарсько-побутових потреб;

ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком — грошовий вираз вартості надання управителем одиниці послуги (з розрахунку за
1 кв. метр) з управління багатоквартирним будинком, що зазначена у договорі з управителем.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” та
“Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

4. Субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з розміру ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком для відповідного будинку, але не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до вимог цього Порядку.

Управитель протягом двох тижнів з дня підписання договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком (або змін до нього) повідомляє структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, визначеної для відповідного будинку, а також надає інформацію про систему оподаткування, на якій він перебуває (загальна чи спрощена), із зазначенням розміру відповідного податку, що ним сплачується.

5. Громадянам, які проживають в багатоквартирних будинках та гуртожитках, в яких створено об’єднання співвласників, у багатоквартирних будинках кооперативів, субсидії для відшкодування витрат на управління багатоквартирним будинком надаються виходячи з внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком, але не більше граничного розміру витрат, визначеного відповідно до цього Порядку.

Об’єднання співвласників, кооператив повідомляють структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про розмір внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком протягом місяця з дня проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про затвердження розміру внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком.

6. Граничний розмір витрат визначається за такою формулою:

де Вгрн — граничний розмір витрат, гривень за 1 кв. метр;

ЗПмін — законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати на відповідну дату, гривень;

0,1 — коефіцієнт середнього по Україні розміру витрат домогосподарств на утримання житла;

48,87 — середній розмір загальної площі житла на одне домогосподарство одержувачів субсидій у багатоквартирних будинках, кв. метрів.

Граничний розмір витрат, визначений відповідно до цього пункту, збільшується на величину податку на додану вартість або єдиного податку при наданні послуги з управління багатоквартирним будинком управителями, які є платниками відповідного податку.

7. Граничний розмір витрат перераховується за умови зміни на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати або зміни системи оподаткування для відповідного управителя.

У разі зміни системи оподаткування управитель протягом десяти днів зобов’язаний поінформувати про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення для проведення відповідних перерахунків граничного розміру витрат.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (30.12.2016)
Просмотров: 1638
Всего комментариев: 0
avatar