Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1063 від 30.11.2016. Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. N 1063

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі стосовно реалізації протягом 2016 - 2021 років пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (далі - пілотний проект).

2. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;

Примірний договір про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;

перелік державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, які мають у користуванні землі, порушені внаслідок незаконного видобування бурштину, що потребують рекультивації.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Міністерству екології та природних ресурсів, Державному агентству лісових ресурсів, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній службі з питань праці, місцевим державним адміністраціям забезпечити під час реалізації пілотного проекту видачу згідно з вимогами законодавства документів дозвільного характеру та надання погоджень, необхідних для його реалізації, або надання відмови у їх видачі у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня надходження відповідних заяв і документів від виконавців пілотного проекту.

5. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, Державній екологічній інспекції та іншим органам виконавчої влади забезпечити в межах своїх повноважень здійснення контролю за реалізацією пілотного проекту відповідно до законодавства.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування видавати визначені законодавством документи, необхідні для реалізації пілотного проекту, у строки, що враховують особливості його реалізації.

7. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні акти у відповідність із цією постановою.

8. Державному агентству лісових ресурсів та Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформувати щороку до 1 березня Кабінет Міністрів України про результати реалізації пілотного проекту.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 1063

 

 

 

ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (далі - пілотний проект).

2. Виконавцями пілотного проекту (далі - виконавці) є:

державне підприємство "Бурштин України" (код згідно з ЄДРПОУ 34112754);

дочірнє підприємство "Укрбурштин" публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (код згідно з ЄДРПОУ 13970836).

3. Держлісагентство протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті перелік земель лісогосподарського призначення, у межах яких є частини, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації, із зазначенням землекористувача, місцезнаходження ділянки (у тому числі таксаційної характеристики: кварталу, виділу, площі ділянки), затверджений наказом Держлісагентства.

4. Державні підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства і мають у користуванні земельні ділянки лісогосподарського призначення, які порушені внаслідок незаконного видобування бурштину і потребують рекультивації (далі - замовники), протягом 40 календарних днів з дня оприлюднення переліку земель згідно з пунктом 3 цього Порядку звертаються до виконавців з клопотанням про залучення виконавців для забезпечення та організації розроблення робочого проекту землеустрою з рекультивації порушених земель та/або виконання робіт з рекультивації у порядку, встановленому законодавством про землеустрій.

До такого клопотання додаються:

висновок державної екологічної експертизи щодо екологічної ситуації, яка склалася на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину;

належним чином завірені копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку (у разі наявності);

актуальні планово-картографічні матеріали із зазначенням місцезнаходження земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з координатами (у разі наявності);

робочий проект землеустрою (у разі наявності).

5. Виконавці в п'ятнадцятиденний строк з дня надходження клопотання, зазначеного у пункті 4 цього Порядку, письмово повідомляють замовникам про готовність укласти з ними договір про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину (далі - договір).

6. Виконавці звертаються до Держгеонадр із заявою про надання спеціальних дозволів на користування надрами. У заяві зазначаються назва і місцезнаходження ділянки надр, вид корисних копалин, відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи), номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти.

До такої заяви додаються:

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки;

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) із зазначенням її площі;

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000);

ситуаційний план з нанесеними межами ділянки та географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) масштабом, який дає змогу перевірити правильність визначення координат;

засвідчена заявником копія договору;

проект угоди про умови користування надрами, програми робіт.

Держгеонадра надає спеціальні дозволи на користування надрами тих ділянок надр, що не перетинаються з ділянками надр, на користування якими надано спеціальні дозволи.

7. Виконавці під час здійснення геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на ділянках земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, забезпечують дотримання встановлених законодавством вимог щодо геологічного вивчення надр, зокрема вимог, встановлених статтею 38 Кодексу України про надра, а також вилучення під час дослідно-промислової розробки 100 відсотків виявленого бурштину.

Після отримання спеціальних дозволів на користування надрами виконавці разом із замовниками забезпечують в п'ятиденний строк укладення угод, передбачених статтею 97 Земельного кодексу України.

Виконавці забезпечують реалізацію пілотного проекту за рахунок власних коштів.

Рекультивовані за результатами виконання відповідних робіт із землеустрою землі повертаються замовникам з метою подальшого використання за цільовим призначенням.

8. Виконавці з метою виконання умов договорів мають право залучати до проведення робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, суб'єктів господарювання, зокрема тих, засновниками яких є територіальні громади, та фізичних осіб.

9. Відтворення лісів на рекультивованих землях здійснюється згідно з Правилами відтворення лісів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 303 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 589).

 

Примірний договір про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення

Додаткова угода до Договору про виконання робіт з рекультивації земель лісогосподарського призначення

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 1063

 

 

 

ПЕРЕЛІК
державних підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, які мають у користуванні землі, порушені внаслідок незаконного видобування бурштину, що потребують рекультивації

Волинська область

Державне підприємство "Маневицьке лісове господарство"

Державне підприємство "Цуманське лісове господарство"

Державне підприємство "Ківерцівське лісове господарство"

Державне підприємство "Колківське лісове господарство"

Державне підприємство "Поліське лісове господарство"

Державне підприємство "Городоцьке лісове господарство"

Державне підприємство "Любешівське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Ратнівське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Старовижівське лісове господарство"

Державне підприємство "Шацьке учбово-дослідне лісове господарство"

Державне підприємство "Прибузьке лісове господарство"

Державне підприємство "Любомльське лісове господарство"

Житомирська область

Державне підприємство "Білокоровицьке лісове господарство"

Державне підприємство "Олевське лісове господарство"

Державне підприємство "Словечанське лісове господарство"

Державне підприємство "Городницьке лісове господарство"

Державне підприємство "Ємільчинське лісове господарство"

Державне підприємство "Лугинське лісове господарство"

Державне підприємство "Коростенське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство"

Державне підприємство "Овруцьке лісове господарство"

Державне підприємство "Народицьке спеціалізоване лісове господарство"

Державне підприємство "Баранівське лісомисливське господарство"

Державне підприємство "Малинське лісове господарство"

Рівненська область

Державне підприємство "Березнівське лісове господарство"

Державне підприємство "Володимирецьке лісове господарство"

Державне підприємство "Висоцьке лісове господарство"

Державне підприємство "Дубенське лісове господарство"

Державне підприємство "Дубровицьке лісове господарство"

Державне підприємство "Зарічненське лісове господарство"

Державне підприємство "Клеванське лісове господарство"

Державне підприємство "Клесівське лісове господарство"

Державне підприємство "Костопільське лісове господарство"

Державне підприємство "Млинівське лісове господарство"

Державне підприємство "Остківське лісове господарство"

Державне підприємство "Острозьке лісове господарство"

Державне підприємство "Рівненське лісове господарство"

Державне підприємство "Рокитнівське лісове господарство"

Державне підприємство "Сарненське лісове господарство"

Державне підприємство "Соснівське лісове господарство"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. N 1063

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239, N 30, ст. 1208, N 89, ст. 2919):

1) пункт 8 доповнити підпунктом 16 такого змісту:

"16) геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, на землях лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, механізм рекультивації яких встановлено Порядком реалізації пілотного проекту щодо рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Для отримання дозволу без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту заявник подає органові з питань надання дозволу заяву разом з документами, визначеними Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

У такому разі рішення про надання дозволу без проведення аукціону або про відмову в наданні такого дозволу з підстав, передбачених цим Порядком, приймається протягом 30 робочих днів після отримання органом з питань надання дозволу погоджень, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або після настання дати, з якої вважається, що надання дозволу органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, погоджено.

Орган з питань надання дозволу під час надання дозволів без проведення аукціону згідно з підпунктом 16 цього пункту не надсилає запити правоохоронним органам, суб'єктам фінансового моніторингу, органам ДФС.";

2) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах другому, четвертому цього пункту, позитивної або негативної відповіді щодо погодження надання дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати отримання документів від органу з питань надання дозволу вважається, що надання дозволу ними погоджено.";

3) пункт 19 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Підставами для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку є:

подання заявником документів, визначених Порядком реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженим Кабінетом Міністрів України, не в повному обсязі;

невідповідність документів, поданих заявником, вимогам Порядку реалізації пілотного проекту рекультивації земель лісогосподарського призначення, порушених внаслідок незаконного видобування бурштину, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

наявність дозволів на користування ділянками надр, які перетинаються з ділянками надр, щодо яких подано до органу з питань надання дозволу заяву відповідно до підпункту 16 пункту 8 цього Порядку;

виявлення у поданих документах недостовірних даних;

відмова органів, зазначених в абзацах другому, четвертому пункту 9 цього Порядку, у погодженні надання дозволу.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - дев'ятнадцятим.

2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 р. N 271 "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 - 2017 роках" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 38, ст. 1149, N 82, ст. 2723; 2016 р., N 71, ст. 2391):

1) у додатку 1:

у назві додатка цифри "2016" замінити цифрами "2015";

у підрозділі "Мінекономрозвитку" розділу "Добувна промисловість" виключити такий підрозділ:

"Група В

25639720

ПАТ Державна акціонерна компанія "Українські поліметали"

100";

 

2) у назві додатка 2 цифри "2016" замінити цифрами "2015".


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (16.02.2017)
Просмотров: 948
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar