Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1064 від 22.08.2007. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 22 серпня 2007 р. N 1064 

Київ 

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2008 року N 186,
від 13 травня 2009 року N 464,
 від 20 жовтня 2011 року N 1109,
 від 19 вересня 2012 року N 868,
 від 12 вересня 2012 року N 1077,
від 28 січня 2015 року N 27,
від 15 червня 2015 року N 424,
 від 19 серпня 2015 року N 621,
 від 16 грудня 2015 року N 1063,
від 23 березня 2016 року N 245,
від 9 листопада 2016 року N 806

Відповідно до статті 49 Цивільного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, що додається. 

2. Установити, що: 

плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні; 

довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Реєстру. 

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2009 р. N 464)

4. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції передбачити під час внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" кошти, необхідні для створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, та передбачати кошти на ведення Реєстру під час складання проектів державного бюджету на наступні роки. 

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

5. Міністерству юстиції: 

вжити до 1 травня 2008 р. заходів для створення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, розробити і затвердити інструкцію з його ведення та форми витягів з Реєстру; 

забезпечити внесення до Реєстру відомостей, що містяться в книгах реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архівах відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції. 

  

Прем'єр-міністр України 
В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 31 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1064 


ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

(У тексті Порядку слово "реєстрація" у всіх відмінках замінено словами "державна реєстрація" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року N 1109)


Загальна частина 

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі - Реєстр). 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

Реєстр - єдина комп'ютерна база даних про акти цивільного стану, внесені до них зміни і доповнення, видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та витягів з Реєстру; 

держатель Реєстру - Мін'юст, що забезпечує ведення Реєстру; 

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
від 15.06.2015 р. N 424)

адміністратор Реєстру - державне підприємство, що належить до сфери управління Мін'юсту, яке здійснює заходи із створення і супроводження програмного забезпечення Реєстру, збереження та захисту бази даних Реєстру, відповідає за його функціонування, надає реєстраторам, а також у випадку, передбаченому законом, посадовим особам органів державної влади, нотаріусам доступ до нього; 

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 15.06.2015 р. N 424,
 від 16.12.2015 р. N 1063,
від 09.11.2016 р. N 806)

реєстратори - відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції; 

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1063)

витяг з Реєстру - документ, що видається фізичній чи юридичній особі реєстратором або посадовій особі органу державної влади, нотаріусу шляхом безпосереднього доступу до Реєстру у випадках, передбачених законом, за затвердженими Мін'юстом формами. 

(абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1063,
від 09.11.2016 р. N 806)

3. Реєстр ведеться українською мовою. 

4. Інформація про особу, яка міститься в Реєстрі, конфіденційна. 

5. Особа має право звернутися за витягом з Реєстру незалежно від місця її проживання та місця державної реєстрації акту цивільного стану. 

Внесення відомостей до Реєстру 

6. Внесення до Реєстру відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється реєстратором одночасно із складенням відповідного актового запису цивільного стану. 

Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, що складені дипломатичними представництвами та консульськими установами України, вносяться до Реєстру відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в м. Києві протягом семи робочих днів з моменту надходження першого примірника актового запису.

(абзац другий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1063)

Відомості, зазначені в актових записах про народження, шлюб, смерть, складених виконавчими органами сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного значення), вносяться до Реєстру протягом трьох робочих днів з моменту надходження до реєстратора актового запису. 

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

Відомості про усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, позбавлення та поновлення батьківських прав вносяться до Реєстру на підставі відповідного рішення суду в день надходження копії такого рішення до реєстратора або в день пред'явлення особою, зазначеною в рішенні суду, або уповноваженою нею особою копії такого рішення.

(абзац четвертий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

7. Запис в Реєстрі здійснюється шляхом внесення до нього: 

1) у разі державної реєстрації народження дитини з одночасним визначенням її походження відомостей: 

про дитину - прізвище, ім'я та по батькові, стать, дата і місце народження, кількість новонароджених дітей, живонароджена чи мертвонароджена дитина, яка за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених), найменування документа, що підтверджує факт народження дитини; 

про батьків - прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання батька, матері; підстава запису відомостей про батька; прізвище, ім'я та по батькові, адреса особи, що звернулася за державною реєстрацією народження дитини, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; 

про видачу свідоцтва - серія і номер свідоцтва про народження; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації народжень; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію народження дитини; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

2) у разі усиновлення відомостей: 

прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження до і після усиновлення; про усиновителя (усиновителів) - прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер, номер актового запису про народження та дата його складення, найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що зареєстрував народження усиновленої дитини, серія і номер свідоцтва про народження, серія і номер свідоцтва про усиновлення; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

3) у разі позбавлення та поновлення батьківських прав відомостей: 

прізвище, ім'я та по батькові дитини, батька, матері, усиновлювача, які позбавлені батьківських прав; прізвище, ім'я та по батькові батька, матері, усиновлювача, які поновлені у батьківських правах, місце державної реєстрації народження дитини, номер актового запису і дата державної реєстрації народження, повне найменування суду, яким постановлено рішення, його дата і номер; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

4) у разі державної реєстрації шлюбу відомостей: 

про осіб, що реєструють шлюб - прізвище до і після державної реєстрації шлюбу, ім'я та по батькові, дата і місце народження, громадянство, місце проживання, сімейний стан; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що реєструють шлюб, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про шлюб; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації шлюбів; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію шлюбу; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

5) у разі державної реєстрації розірвання шлюбу відомостей: 

про осіб, що розривають шлюб - прізвище до і після розірвання шлюбу, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, місце проживання, у якому перебувають шлюбі (першому, другому, третьому, четвертому); найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розривається, номер актового запису та дата державної реєстрації шлюбу; підстава державної реєстрації розірвання шлюбу; кількість спільних неповнолітніх дітей; сума державного мита, яка підлягає стягненню; серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ особам, що розривають шлюб, дата його видачі, серія і номер свідоцтва про розірвання шлюбу, дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації розірвання шлюбу; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію розірвання шлюбу; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

5 1) у разі розірвання шлюбу судом до Реєстру вносяться відомості із зазначенням повного найменування суду, яким постановлено рішення, його дати та номера; прізвища, імені, по батькові осіб, які розірвали шлюб; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що реєстрував шлюб, який розірвано, номера актового запису та дати державної реєстрації шлюбу; прізвища, імені та по батькові особи, що внесла відомості, та її посади;

(пункт 7 доповнено підпунктом 5 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109) 

6) у разі державної реєстрації зміни імені відомостей: 

прізвище, ім'я та по батькові до зміни імені і після зміни, дата і місце народження, номер і дата актового запису про народження, громадянство, місце проживання; сума державного мита, яка підлягає стягненню, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ та дата його видачі; серія і номер свідоцтва про зміну імені, дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації зміни імені; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію зміни імені; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру; 

7) у разі державної реєстрації смерті відомостей: 

прізвище, ім'я та по батькові, стать, громадянство, дата смерті, у якому віці померла особа, місце смерті та її причина, дата і місце народження (для дітей віком до одного року - кількість місяців і днів), місце проживання, документ, що підтверджує факт смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що звернулася за державною реєстрацією смерті, серія і номер, яким органом видано паспорт або паспортний документ, дата його видачі; серія і номер свідоцтва про смерть; дата і номер актового запису в книзі державної реєстрації смертей; найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснив державну реєстрацію смерті; прізвище, ім'я та по батькові особи, що здійснила державну реєстрацію, та її посада, дата і номер внесення відомостей до Реєстру. 

8. Відомості до Реєстру вносяться безоплатно. 

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

9. Пункт 9 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

9 1. Мін'юст у порядку, встановленому МВС та Мін'юстом, надає ДМС відомості з Реєстру про державну реєстрацію шлюбу або розірвання шлюбу (під час якого змінено прізвище), зміни імені.

(Порядок доповнено пунктом 9 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 621)

10. Пункт 10 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

11. Зміни і доповнення до актового запису цивільного стану вносяться одночасно з такими самими змінами і доповненнями до Реєстру. 

У разі поновлення актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості, що у ньому містяться, з відповідною відміткою. 

У разі анулювання актового запису цивільного стану до Реєстру вносяться відомості із зазначенням дати і номера рішення суду або висновку відділу державної реєстрації актів цивільного стану, найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складено висновок, чи повного найменування суду, яким постановлене рішення. 

Якщо громадянинові повторно видається свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану, до Реєстру вноситься відповідний запис із зазначенням серії і номера свідоцтва, дати його видачі, прізвища, імені та по батькові особи, якій видано свідоцтво. 

(абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109)

12. Про виявлення у витязі з Реєстру помилки, допущеної особою, що здійснила державну реєстрацію, отримувач витягу або уповноважена ним особа повідомляє письмово у п'ятиденний строк реєстраторові, який перевіряє відповідність відомостей даним Реєстру. Якщо помилка підтверджується, реєстратор безоплатно її виправляє в день надходження повідомлення та видає новий витяг з Реєстру. 

Видача витягу з Реєстру 

13. Фізична особа по досягненні 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. 

Витяг з Реєстру про державну реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам, адміністрації закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг представникові відповідного закладу видається за умови пред'явлення ним довіреності, паспорта або паспортного документа. 

Батькові, матері, усиновлювачеві дитини, які позбавлені батьківських прав, витяг про державну реєстрацію народження дитини не видається. 

Право на отримання витягу з Реєстру мають представники фізичної особи. 

14. Витяг з Реєстру про державну реєстрацію смерті видається: 

другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки; 

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

спадкоємцям померлої особи, якщо родинні стосунки та/або право на спадкування підтверджуються документально, за умови пред'явлення паспорта або паспортного документа; 

особі, що згідно з договором особистого страхування життя, укладеним у фінансовій установі, утвореній відповідно до Закону України "Про страхування", є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа; 

особі, що згідно із спадковим договором є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа; 

особі, що згідно із кредитним договором є кредитором, за умови пред'явлення договору, паспорта або паспортного документа;

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 806)

особі, що є власником або користувачем земельної ділянки, суміжної із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, за умови пред'явлення відомостей про кадастрові номери земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки, паспорта або паспортного документа.

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 806)

Суміжність земельних ділянок обов'язково встановлюється згідно з відомостями з Державного земельного кадастру, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, на підставі кадастрових номерів земельної ділянки спадкодавця та суміжної земельної ділянки. 

(пункт 14 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 806)

15. Для отримання витягу з Реєстру реєстраторові подається заява, у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру: 

прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит; 

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі; 

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану. 

До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру. 

16. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право: 

суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи, органи місцевого самоврядування (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства; 

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
 від 19.09.2012 р. N 868,
від 09.11.2016 р. N 806)

реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв'язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;

(абзац третій пункту 16 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. N 1109,
 від 16.12.2015 р. N 1063)

адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах; 

(пункт 16 доповнено абзацом четвертим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові; 

(пункт 16 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

особи, що звернулися за видачею витягу про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; 

(пункт 16 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

особи, що звернулися за видачею витягу для отримання допомоги у зв'язку з народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання; 

(пункт 16 доповнено абзацом сьомим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, у зв'язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою. 

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 806)

17. Реєстратор приймає рішення про видачу витягу з Реєстру або про відмову в його видачі із зазначенням причини в день надходження відповідної заяви.

(пункт 17 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186,
 від 20.10.2011 р. N 1109)

18. У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі: 

подання заяви особою, що не має права на отримання витягу згідно з цим Порядком; 

непред'явлення документа про внесення плати за видачу витягу в повному обсязі; 

відсутності в заяві чи наведення не в повному обсязі відомостей, зазначених в пункті 15 цього Порядку. 

19. Рішення реєстратора про відмову у видачі витягу з Реєстру може бути оскаржено в судовому порядку. 

19 1. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку видається витяг з Реєстру:

прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний номер, за яким зареєстровано внесення відомостей про акт цивільного стану.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу у випадках, передбачених законом, до Реєстру обов'язково вносяться відомості про підставу отримання витягу (відповідні норми закону та реквізити справи (провадження).

Доступ до Реєстру надається на підставі договору, укладеного між органом державної влади, посадовій особі якого надається такий доступ, та адміністратором Реєстру.

(Порядок доповнено пунктом 19 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1063) 

У разі коли доступ до Реєстру надається державному нотаріусу, договір укладається між державною нотаріальною конторою, державним нотаріальним архівом, де працює такий нотаріус, та адміністратором Реєстру.

(пункт 19 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 806)

У разі коли доступ до Реєстру надається приватному нотаріусу, договір укладається між приватним нотаріусом та адміністратором Реєстру. 

(пункт 19 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. N 806)

20. Витяг з Реєстру видається на білому аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціального бланка, засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, передбаченому пунктом 19 1 цього Порядку, витяг з Реєстру видається без засвідчення підписом та скріплення печаткою. 

(абзац перший пункту 20 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. N 1063,
від 23.03.2016 р. N 245)

Абзац другий пункту 20 виключено 

(пункт 20 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186,
абзац другий пункту 20 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 р. N 27)

До внесення в Реєстр відомостей, що містяться в книгах державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книгах, які зберігаються в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного стану, перевірка державної реєстрації акта цивільного стану проводиться за даними метричних книг з дотриманням вимог актів законодавства. 

(пункт 20 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

21. Пункт 21 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186)

22. Кошти, що надходять від плати за видачу витягу з Реєстру, зараховуються до державного бюджету.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2008 р. N 186,
 від 20.10.2011 р. N 1109,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 12.09.2012 р. N 1077)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (17.11.2016)
Просмотров: 788
Всего комментариев: 0
avatar