Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №109 від 01.03.2017. Про внесення змін та визнання такими,  що втратили чинність, деяких постанов  Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 109

Київ

Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 109

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 193; Офіційний вісник України, 2004 р., № 2,ст. 47; 2010 р., № 55, ст. 1867, № 94, ст. 3348; 2011 р., № 83, ст. 3027, № 85, ст. 3102):

1) у пункті 2:

в абзаці другому слова “державних органів земельних ресурсів і” замінити словами “територіальних органів Держгеокадастру, Держекоінспекції,”;

абзац третій виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Збитки відшкодовуються власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше ніж протягом одного місяця після затвердження актів комісій, а у разі вилучення (викупу) земельних ділянок — після прийняття відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок в межах їх повноважень у період до державної реєстрації підприємством, установою, організацією або громадянином речового права на земельну ділянку у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У разі вилучення (викупу) земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності збитки відшкодовують власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які прийняли рішення про вилучення (викуп) земельних ділянок.”.

2. У пункті 7 Порядку використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 28, ст. 1048; 2014 р., № 18, ст. 543; 2015 р., № 46, ст. 1472), слово “Мінрегіоном” замінити словом “Мінагрополітики”.

3. У графі “Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи”  переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776; 2011 р., № 97, ст. 3536; 2015 р., № 46, ст. 1472):

1) у пункті 1:

у позиції “Група експертів ООН з географічних назв” слово “Мінрегіон,” виключити;

  у позиції “Комітет з житлового господарства та землекористування” графу викласти в такій редакції:

“Мінрегіон, Мінагрополітики, Держгеокадастр”;

2) у пункті 3 у позиції “Технічний комітет по стандартизації географічної інформації” слово “Мінрегіон,” виключити.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1259 “Деякі питання застосування геодезичної системи координат” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2514):

1) назву постанови після слів “застосування геодезичної” доповнити словом “референцної”;

2) у пункті 3 слова “Державному комітетові природних ресурсів” замінити словами “Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру”.

5. В абзаці шостому пункту 3 Порядку визнання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2004 р. № 1303 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 40, ст. 2629; 2015 р., № 46, ст. 1472), слово “Мінрегіоном” замінити словом “Мінагрополітики”.

6. У Положенні про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1553 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 46, ст. 3039; 2006 р., № 30, ст. 2142; 2012 р., № 77, ст. 3120):

1) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

“5. Регіональний фонд створюється, формується і ведеться головними управліннямиДержгеокадастру в областях та м. Києві.”;

2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. Місцевий фонд створюється, формується і ведеться територіальними органамиДержгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.”;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Документи Головного фонду зберігаються у Держгеокадастрі, регіонального фонду — у головних управліннях Держгеокадастру в областях та м. Києві, місцевого фонду — у територіальних органах Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні.

Документи Державного фонду підлягають перетворенню в електронний (цифровий) вигляд.”;

4) у тексті Положення слово “Держземагентство” в усіх відмінках замінити словом “Держгеокадастр” у відповідному відмінку;

5) у додатку 2 до Положення у графі “Орган, який веде облік матеріалів”:

у позиції “Документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону” слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”;

у позиції “Регіональні програми використання та охорони земель” графу викласти в такій редакції:

“Головні управління Держгеокадастру в областях та м. Києві”;

у позиції “Проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів” графу викласти в такій редакції:

“структурні підрозділи територіальних органів Держгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні”.

7. У Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. № 1066 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2226; 2010 р., № 13, ст. 628; 2011 р., № 85, ст. 3102):

1) у пункті 2:

у підпункті 1 слова “ДПС, Держземагентство, Держсільгоспінспекція” замінити словами “ДФС, Держгеокадастр, Держекоінспекція”;

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) на регіональному рівні:

головні управління ДФС в областях, м. Києві, головні управління Держгеокадастру в області, м. Києві, територіальні органи Держекоінспекції та регіональні відділення Фонду державного майна;

державні податкові інспекції у районах, містах, об’єднані державні податкові інспекції головних управлінь ДФС в областях, структурні підрозділи територіальних органівДержгеокадастру, що провадять свою діяльність на районному (міському) рівні, регіональні відділення та представництва Фонду державного майна.”;

2) у пункті 4:

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1) Держгеокадастром, головними управліннями Держгеокадастру в області, м. Києві — відповідним територіальним органам ДФС щодо:”;

абзац четвертий виключити;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“фактів самовільного зайняття земельних ділянок із зазначенням їх місцезнаходження, площі, категорії земель, нормативної грошової оцінки;

фактів використання земель не за цільовим призначенням, у тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок, площі, категорії земель, грошової оцінки тощо;”;

підпункт 11 виключити;

в абзаці першому підпункту 2 слова “органам державної податкової служби відповідних рівнів” замінити словами “відповідним територіальним органам ДФС”;

абзац перший підпункту 3 викласти в такій редакції:

“3) ДФС, її територіальними органами — територіальним органам Держгеокадаструвідповідного рівня щодо:”;

доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) Держекоінспекцією та її територіальними органами — відповідним територіальним органам ДФС щодо:

фактів самовільного зайняття земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні;

фактів використання земельних ділянок водного фонду, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також територій, що підлягають особливій охороні, не за цільовим призначенням, в тому числі наданих на умовах оренди і суборенди, із зазначенням місцезнаходження земельних ділянок та їх площі.”;

3) у пункті 5 слово “Держземагентство” замінити словом “Держгеокадастр”, а слово “ДПС” — словом “ДФС”;

4) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“6. Територіальні органи ДФС:”;

в абзаці другому слова “Держсільгоспінспекції або її територіальних органів” замінити словами “Держгеокадастру або його територіальних органів”;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“надають на запит Держекоінспекції або її територіальних органів ідентифікаційні номери осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення вимог дотримання природоохоронного законодавства;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слово “ДПС” замінити словом “ДФС”.

8. В абзаці першому пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 53, ст. 2164; 2015 р., № 46, ст. 1472), слово “Мінрегіоном” замінити словом “Мінагрополітики”.

9. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106 “Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 508; 2015 р., № 100, ст. 3441):

1) позицію “Держгеокадастр” доповнити цифрами “, 21110000, 24062200”;

2) позицію “Держсільгоспінспекція” виключити.

10. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 755; 2012 р., № 62, ст. 2527; 2013 р., № 24, ст. 812; 2015 р., № 30, ст. 866):

1) абзаци другий і третій пункту 1 викласти в такій редакції:

“Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держгеокадастр, який є відповідальним виконавцем бюджетної програми, та його територіальні органи.”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації положень, передбачених Законами України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” і “Про географічніназви”.”;

3) пункт 4 виключити;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Для виконання бюджетної програми Держгеокадастр складає щороку відповідний план заходів і подає його на затвердження Мінагрополітики. Копія плану подається у п’ятиденний строк Мінфіну.

Фінансування заходів здійснюється після затвердження зазначеного плану.”;

5) пункт 9 виключити;

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Держгеокадастр подає щомісяця до 20 числа Мінфіну та Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів із зазначенням кількісних, вартісних та результативних показників виконання заходів.”.

11. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 756; 2012 р., № 39, ст. 1473; 2013 р., № 12, ст. 463, № 63, ст. 2288; 2015 р., № 30, ст. 866):

1) підпункт 5 пункту 4 викласти в такій редакції:

“5) перетворення матеріалів Державного фонду документації із землеустрою в електронний (цифровий) вигляд;”;

2) у тексті Порядку слово “Мінрегіон” в усіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”.

12. У пункті 5 Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 556 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1670; 2013 р., № 63, ст. 2277; 2015 р., № 46, ст. 1472), слова “наказом Мінрегіону” замінити словами “спільним наказом Мінрегіону таМінагрополітики”.

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 118 “Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 15, ст. 544, № 96, ст. 3875; 2015 р., № 46, ст. 1472):

1) у пункті 9 Порядку надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінрегіону” замінити словом “Мінагрополітики”;

2) у пункті 11 Порядку надання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, органу державної реєстрації прав доступу до перегляду кадастрових карт (планів), затвердженого зазначеною постановою, слово “Мінрегіону” замінити словом “Мінагрополітики”.

14. У тексті Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 54,ст. 1742, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992; 2017 р., № 9, ст. 280), та додатка 1 до нього слово “Мінрегіон” в усіх відмінках замінити словом “Мінагрополітики”.

15. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2013 р. № 191 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною інспекцією сільського господарства планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 811) виключити.

16. У Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 53, ст. 1934; 2015 р., № 46, ст. 1472):

1) у пункті 7:

в абзаці першому слово “Мінрегіону” замінити словом “Мінагрополітики”;

в абзаці другому слова “визначається рішенням Мінрегіону” замінити словами “визначаються спільним рішенням Мінрегіону і Мінагрополітики”;

2) у другому реченні пункту 12 слово “Мінрегіону” замінити словом “Мінагрополітики”.

17. В абзаці другому пункту 4 Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 43, ст. 1541; 2015 р., № 46, ст. 1472), слово “Мінрегіоном” замінити словом “Мінагрополітики”.

18. У другому реченні пункту 17 і пункті 20 Порядку побудови Державної геодезичної мережі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 646 “Деякі питання реалізації частини першої статті 12 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 70, ст. 2571; 2015 р., № 46, ст. 1472), слово “Мінрегіоном” замінити словом “Мінагрополітики”.

19. Пункт 50 і абзац перший пункту 54 Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2015 р., № 46,ст. 1472), після слова “Мінінфраструктури” доповнити словом “, Мінагрополітики”.


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 109

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, 
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. № 1619 “Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 44,ст. 1896).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 617 “Про внесення змін до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18—19,ст. 830).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. № 256 “Про доповнення пункту 5 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 25, ст. 776).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 179 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 13, ст. 628).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.03.2017)
Просмотров: 966
Всего комментариев: 0
avatar