Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №110 від 01.03.2017. Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для забезпечення  деяких категорій


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 110

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для забезпечення 
деяких категорій інвалідів санаторно-курортними 
путівками, та внесення змін до порядків, затверджених 
постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого  
2006 р. № 187 і  від 31 березня 2015 р. № 200

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, що додається.

2. Внести до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2008 р., № 51, ст. 1693; 2011 р., № 20, ст. 829; 2012 р., № 3, ст. 89, № 7, ст. 249, № 91, ст. 3681; 2013 р., № 96, ст. 3552; 2014 р., № 70, ст. 1959; 2015 р., № 55, ст. 1795; 2016 р., № 20, ст. 790), і Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 895; 2016 р., № 65, ст. 2200), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 110

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті  для забезпечення деяких категорій 
інвалідів санаторно-курортними путівками

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із соціальної,  трудової та професійної реабілітації інвалідів” для забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (далі ¾ бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Фонд соціального захисту інвалідів (відповідальний виконавець бюджетної програми, зазначеної у пункті 1 цього Порядку);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі ¾ регіональні органи соціального захисту населення);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських рад (далі ¾ місцеві органи соціального захисту населення).

3. Бюджетні кошти спрямовуються місцевим органам соціального захисту населення на забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, а також санаторно-курортними путівками без лікування громадян, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444).

4. Відшкодування вартості путівок за рахунок бюджетних коштів здійснюється місцевими органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам відповідно до укладених договорів та актів наданих послуг.

Попередня оплата путівок проводиться з урахуванням  положень бюджетного законодавства.

5. Відповідальний виконавець бюджетної програми за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на забезпечення санаторно-курортними путівками окремо інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, громадян, що супроводжують інвалідів I групи за іншими нозологіями, та окремо інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, між регіональними органами соціального захисту населення, які у свою чергу розподіляють зазначені кошти між місцевими органами соціального захисту населення пропорційно чисельності зазначених категорій осіб, узятих на облік, які мають право на таке забезпечення.

Регіональні органи соціального захисту населення подають Фонду соціального захисту інвалідів розподіл бюджетних коштів, відповідно до якого здійснюється їх спрямування місцевим органам соціального захисту населення.

6. Інформація про чисельність інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, громадян, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) та інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, узятих на облік для забезпечення путівками, подається місцевими органами соціального захисту населення до 5 грудня поточного року регіональним органам соціального захисту населення, які до 10 грудня поточного року подають узагальнену інформацію відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів подають отриману інформацію до 15 грудня поточного року Фонду соціального захисту інвалідів для її узагальнення та подання до 20 грудня Мінсоцполітики.

7. Інформація про чисельність інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, громадян, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) та інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, яких забезпечено путівками (із зазначенням обсягу коштів), подається місцевими органами соціального захисту населення щомісяця до 5 числа регіональним органам соціального захисту населення, які до 10 числа подають узагальнену інформацію відповідним територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів подають отриману інформацію щомісяця до 15 числа Фонду соціального захисту інвалідів для її узагальнення та подання до 20 числа Мінсоцполітики.

8. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 110

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами 
Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 
і від 31 березня 2015 р. № 200

1. У Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187:

1) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

“ветеранів війни, осіб, на яких поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, за рахунок коштів місцевих бюджетів;”;

в абзаці п’ятому слова “путівки до якого придбані за рахунок коштів державного бюджету” замінити словами “безплатними путівками до якого вони забезпечуються”;

2) у пункті 5:

у другому реченні слова “лікувальної установи” замінити словами “закладу охорони здоров’я”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Після закінчення строку дії зазначеної медичної довідки, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку.”;

3) у пункті 10:

у першому реченні абзацу четвертого після слова “санаторіїв” доповнити словом “(відділень)”;

4) пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Путівками без лікування забезпечуються особи, що супроводжують виключно тих інвалідів I групи, яким шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, установлено інвалідність (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які забезпечуються путівками до санаторіїв (відділень) спинального профілю з лікуванням строком на 35 днів).

Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, йому видається довідка про це закладу охорони здоров’я.

Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.”;

5) у пункті 14:

в абзаці третьому слова “лікувальної установи” замінити словами “закладу охорони здоров’я”;

абзац четвертий після слова “Мінсоцполітики” доповнити словами “, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості”;

6) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначену мету в державному та місцевих бюджетах на поточний рік.”;

7) пункти 17¾173 викласти в такій редакції:

“17. Забезпечення путівками інвалідів загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку та осіб, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2507030 “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів”, шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.

Зазначене відшкодування здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі ¾ договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня) (якщо вартість путівки нижча за граничну, ¾ у розмірі, не більшому від фактичної вартості путівки).

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства за іншими нозологіями та інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням інвалідів їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

171. З метою забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 17 цього Порядку, санаторно-курортні заклади подають структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органам міських рад:

підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем  інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи), і про готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість путівки.

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад ознайомлюють з поданою інформацією інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, які у десятиденний строк повідомляють відповідним структурним підрозділам про свою згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного інвалідом, відмови у його прийнятті на санаторно-курортне лікування структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради інформує про це інваліда та пропонує обрати інший заклад.

172. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради, санаторно-курортний заклад та інвалід загального захворювання чи інвалід з дитинства, у тому числі інвалід з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, укладають у трьох примірниках договір.

Усі примірники договору, підписані керівником структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради та інвалідом загального захворювання чи інвалідом з дитинства, у тому числі інвалідом з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, і скріплені печаткою (за наявності) зазначеного органу, передаються інваліду.

Після прибуття зазначеного інваліда до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності)  всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради, другий — передає інваліду, а третій ― залишає на зберіганні у закладі.

173. Після закінчення санаторно-курортного лікування відповідно до умов договору структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської ради інваліди загального захворювання та інваліди з дитинства, у тому числі інваліди з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, подають зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого санаторно-курортного закладу, а санаторно-курортний заклад – акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття інваліда загального захворювання чи інваліда з дитинства, у тому числі інваліда з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, із санаторно-курортного закладу структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчий орган міської ради здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.”;

8) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Розподіл санаторно-курортних путівок до санаторіїв, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, здійснюється Мінсоцполітики.

Інформація про чисельність осіб, узятих на облік для забезпечення путівками, подається до 15 вересня поточного року структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 30 вересня поточного року подають узагальнену інформацію Мінсоцполітики.

Інформація про чисельність осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, яких забезпечено путівками, подається щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають узагальнену інформацію Мінсоцполітики.”;

9) у тексті Порядку слова “в міру надходження путівок” виключити.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200:

1) пункт 10 після слова “Мінсоцполітики” доповнити словами “, а зазначеною путівкою забезпечується інша особа у порядку черговості”;

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними органами соціального захисту населення з особами та санаторно-курортними закладами.”;

назву розділу “Закупівля путівок” виключити;

3) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Зазначене у пункті 16 цього Порядку відшкодування здійснюється органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів  щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її вартості (далі ¾ договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня), а якщо вартість путівки нижча за граничну, ¾ не більше від фактичної вартості путівки.

Попередня оплата зазначених послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Гранична вартість путівки (ліжко-дня) визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Служби та погодженням з Мінфіном.

Перелік базових послуг, що надаються особам відповідно до медичних рекомендацій і входять до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.”;

4) доповнити Порядок пунктами 171¾174 такого змісту:

“171. З метою забезпечення осіб путівками санаторно-курортний заклад подає органам соціального захисту населення:

підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб (із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про готовність до укладення угоди;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

інформацію про вартість путівки.

Органи соціального захисту населення ознайомлюють з поданою інформацією осіб, які у десятиденний строк повідомляють відповідним органам соціального захисту населення про згоду на отримання путівки або відмову від неї.

У разі отримання від санаторно-курортного закладу, обраного особою, відмови у її прийнятті на санаторно-курортне лікування орган соціального захисту населення інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.

172. Органи соціального захисту населення та особи укладають договір у трьох примірниках (один ¾ для органу соціального захисту населення, другий ¾ для санаторно-курортного закладу, третій ¾ для особи).

Усі примірники договору, підписані керівником органу соціального захисту населення та особою і скріплені печаткою (за наявності) такого органу, передаються особі для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно-курортного закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до органу соціального захисту населення, другий — передає особі, а третій ¾ залишає на зберіганні у закладі.

173. Особи після закінчення санаторно-курортного лікування подають органу соціального захисту населення зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження лікування в санаторно-курортному закладі за профілем захворювання, за яким їм видано довідку для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою (за наявності) такого закладу.

174. Санаторно-курортний заклад після надання особам послуг санаторно-курортного лікування подає органам соціального захисту населення акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.

У разі дострокового вибуття особи із санаторно-курортного закладу орган соціального захисту населення здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).

Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) санаторно-курортному закладу не відшкодовується.

Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе санаторно-курортний заклад відповідно до закону.

Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно-курортних закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу”;

5) пункти 18 і 19 викласти в такій редакції:

“18. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Служба (відповідальний виконавець бюджетної програми);

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;

органи соціального захисту населення.

Відповідальний виконавець за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на забезпечення санаторно-курортними путівками постраждалих учасників антитерористичної операції, між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення, які в свою чергу розподіляють зазначені кошти між органами соціального захисту населення пропорційно чисельності осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

19. Бюджетні кошти спрямовуються органами соціального захисту населення на:

відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки для осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

відшкодування санаторно-курортним закладам вартості путівки без лікування для громадян, що супроводжують інвалідів I групи;

оплату проїзду для громадян, що супроводжують інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.03.2017)
Просмотров: 1602
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar