Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №113 від 01.03.2017. Про затвердження Порядку та умов виплати  одноразової грошової допомоги у разі загибелі  (смерті) особи


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 113

Київ

Про затвердження Порядку та умов виплати 
одноразової грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті) особи начальницького складу або 
працівника Національного антикорупційного бюро 
під час виконання службових обов’язків

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про Національне антикорупційне бюро України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Національного антикорупційного бюро під час виконання службових обов’язків, що додаються.

2. Пункт 2 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426; 2012 р., № 71, ст. 2870; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2016 р., № 13, ст. 538, № 16, ст. 644), доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) працівників Національного антикорупційного бюро.”.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 29

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 113

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
 виплати одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті) особи начальницького складу або 
працівника Національного антикорупційного бюро 
під час виконання службових обов’язків

1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати одноразової грошової допомоги (далі — грошова допомога) у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або іншого працівника Національного антикорупційного бюро (далі — працівник Національного бюро) під час виконання службових обов’язків.

У цих Порядку та умовах під поняттям “службові обов’язки” розуміються визначені актами законодавства, внутрішніми положеннями, інструкціями або наказами (розпорядженнями) професійні обов’язки кожного конкретного працівника Національного бюро, спрямовані на забезпечення виконання покладених на нього відповідно до займаної посади завдань.

2. Працівники Національного бюро виконують службові обов’язки:

на території, в будівлях, у тому числі приміщеннях будівель, та спорудах Національного антикорупційного бюро (далі — Національне бюро), його територіальних органів та структурних підрозділів протягом робочого часу, включаючи перерви, установлені правилами внутрішнього розпорядку;

на шляху прямування на службу (роботу) або із служби (роботи), під час службових поїздок та відряджень;

поза територією Національного бюро або закріпленими за ним будівлями, у тому числі приміщеннями таких будівель, та спорудами, якщо працівник Національного бюро перебуває в таких місцях у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

3. Грошова допомога виплачується у разі загибелі (смерті) працівника Національного бюро у розмірі десятирічного розміру оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, незалежно від тривалості перебування на посаді в Національному бюро.

Під час обчислення розміру оплати праці (грошового забезпечення) загиблого (померлого) працівника Національного бюро враховується його заробітна плата (грошове забезпечення), яка складається з:

посадового окладу;

доплати за вислугу років;

доплати за науковий ступінь;

доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.

4. Грошова допомога виплачується рівними частинами всім членам сім’ї загиблого (померлого), а в разі їх відсутності — його батькам та утриманцям. Особи, які мають право на отримання грошової допомоги, визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.

5. Днем виникнення права на отримання грошової допомоги є дата смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть.

6. Протягом шести місяців з дати загибелі (смерті) працівника Національного бюро члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), які мають право на отримання грошової допомоги, подають до Національного бюро заяву про виплату грошової допомоги (далі — заява) за формою згідно з додатком від кожного повнолітнього члена сім’ї або у разі їх відсутності батьків та утриманців загиблого (померлого), а в разі наявності неповнолітніх дітей — іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей.

До заяви додаються копії таких документів:

свідоцтва про смерть працівника Національного бюро;

свідоцтва про народження працівника Національного бюро (у разі виплати грошової допомоги батькам);

свідоцтва про шлюб (у разі виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого) з даними про прізвище, ім’я, по батькові і місце реєстрації;

свідоцтва про народження дитини (у разі виплати грошової допомоги дитині);

документів членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — копія сторінки паспорта з такою відміткою);

рішення суду, нотаріально посвідченого правочину або довідки органу місцевого самоврядування, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (у разі виплати грошової допомоги утриманцям);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної в місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі встановлення опіки або піклування над дітьми працівника Національного бюро).

Під час подання копій зазначених документів на вимогу Національного бюро пред’являються їх оригінали.

До заяви та копій зазначених документів Національним бюро додаються копії:

акта розслідування нещасного випадку, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) працівника Національного бюро;

висновку судово-медичної експертизи (крім осіб начальницького складу);

постанови відповідної військово-лікарської комісії або довідки медико-соціальної експертної комісії про визначення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), що спричинило смерть працівника Національного бюро;

трудової книжки працівника Національного бюро (крім осіб начальницького складу).

7. Директор Національного бюро розглядає заяву та копії документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

8. Директор Національного бюро в місячний строк після надходження заяви приймає рішення про виплату або відмову у виплаті грошової допомоги.

Про прийняте рішення заявників інформують у письмовому вигляді.

9. Грошова допомога виплачується після прийняття рішення про її виплату, але не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття в межах та за рахунок коштів, передбачених Національному бюро у державному бюджеті.

10. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом її перерахування на рахунок, відкритий заявником в установі банку.

11. Виплата грошової допомоги не здійснюється, якщо загибель (смерть) працівника Національного бюро за висновком комісії з розслідування нещасного випадку є наслідком:

1) вчинення ним дій, які є кримінальним чи адміністративним правопорушенням або дисциплінарним проступком;

2) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

3) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди своєму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, установленого судом);

4) подання особою завідомо неправдивих відомостей для виплати грошової допомоги.

 

 

Додаток
до Порядку

Директорові Національного антикорупційного бюро ____________________________________

(ініціали, прізвище)

____________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові заявника,

____________________________________

 його місце проживання та реєстрації, 
____________________________________ номер телефону)

ЗАЯВА

Прошу виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв’язку із загибеллю (смертю) _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади працівника

_________________________________________________________________,

Національного антикорупційного бюро)

яка сталася ___ _____________ 20__ р. під час виконання ним своїх службових обов’язків, на рахунок ___________________________________, відкритий в установі банку _________________________________________.

Додаток: 1.

2.

3.

4.

 

 

___ ______________ 20__ р.                         ___________________

(підпис заявника)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.03.2017)
Просмотров: 907
Всего комментариев: 0
avatar