Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №114 від 01.03.2017. Про затвердження формули розподілу  освітньої субвенції між місцевими бюджетами


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. № 114

Київ

Про затвердження формули розподілу 
освітньої субвенції між місцевими бюджетами

Відповідно до частини третьої статті 1032 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити формулу розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, що додається.

2. Установити, що формула розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затверджена цією постановою, застосовується з 1 січня 2017 року.

3. Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів подати до 1 квітня 2017 р. пропозиції щодо удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, зокрема запровадження стимулюючого механізму під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 114

ФОРМУЛА
розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

1. Розрахунковий показник обсягу видатків освітньої субвенції (за винятком резерву коштів) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, професійно-технічного та іншого навчального закладу, який здобуває повну загальну середню освіту, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному, а також учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які здобувають повну загальну середню освіту станом на 1 січня року, що передує планованому.

2. Установлюється такий порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами:

1) показник обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету (Vo) визначається за такою формулою:

Vo = (Ho х (U х Kі + Uogі х K) х (Kvznz/Kwznz)) +
(Ho х (Uptnz х Kptnz + Uptnzg х Kptnzg),

де Ho — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

Uoi — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів та вихованців закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kі — коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів та вихованців закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kі дорівнює 1,3;

Uogi — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K — коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K дорівнює 1,625;

Kvznz — коефіцієнт вирівнювання, що застосовується у перехідний період залежно від значення коефіцієнта зміни видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. На планований бюджетний період Kvznz дорівнює 1,78767925;

Kwznz — коефіцієнт зміни видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів i-тої адміністративно-територіальної одиниці у планованому бюджетному періоді порівняно з обсягом видатків у році, що передує поточному;

Uptnz — кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах (крім учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, та закладів, що розташовані у містах обласного значення — обласних центрах), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kptnz — коефіцієнт приведення кількості учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах (крім учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, та закладів, що розташовані у містах обласного значення — обласних центрах), у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які здобувають повну загальну середню освіту. На планований бюджетний період Kptnz дорівнює 1;

Uptnzg — кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських (крім закладів, що розташовані у містах обласного значення — обласних центрах), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Kptnzg — коефіцієнт приведення кількості учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, які здобувають повну загальну середню освіту. На планований бюджетний період Kptnzg дорівнює 1,25;

2) показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району і об’єднаної територіальної громади (Vomr), визначається за такою формулою:

Vomr = (Ho x (Ugm x Kgm + Ugmr x Kgmr + Ugs x Kgs + Um x Km + Umr x Kmr + Us x Ks + Ubm(r) x Kbm(r) + Ujm(r) x Kj + Umrі х Kі + Umrgі х K) х (Kvznz/Kwznz)) + (Ho х (Uptnzm х Kptnz + Uptnzgm х Kptnzg),

де Ugm — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській та сільській місцевості міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgm — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській та сільській місцевості міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgm дорівнює 1,25;

Ugmr — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgmr — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kgmr дорівнює 1,376;

Ugs — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості районів, об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kgs — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості районів і об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п’ять значень — залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 15 вересня року, що передує поточному.

Розмір Kgs на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості районів і об’єднаних територіальних громад, яким надано статус гірських, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів

Kgs

Понад 22,2

1,501

17,8 — до 22,2

1,751

14,8 — до 17,8

1,94

11,7 — до 14,8

2,127

До 11,7

2,603

Віднесення районів і об’єднаних територіальних громад до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл;

Um — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській та сільській місцевості міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Km — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській та сільській місцевості міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Km дорівнює 1;

Umr — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, об’єднаних територіальних громад, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Kmr — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, об’єднаних територіальних громад, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kmr дорівнює 1,101;

Us — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості районів і об’єднаних територіальних громад, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Ks — коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості районів і об’єднаних територіальних громад, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п’ять значень — залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір Ks на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості районів і об’єднаних територіальних громад, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів з інклюзивним навчанням, спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів та класів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, учнів

Ks

Понад 22,2

1,201

17,8 — до 22,2

1,401

14,8 — до 17,8

1,552

11,7 — до 14,8

1,702

До 11,7

2,082

Віднесення районів і об’єднаних територіальних громад до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл;

Ubm(r) — кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

Kbm(r) — коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kbm(r) дорівнює 0,511;

Ujm(r) — кількість учнів спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Kj — коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей з особливими освітніми потребами, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період Kj дорівнює 1,25;

Umrі — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, крім учнів та вихованців закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Umrgі — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

Uptnzm — кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах, що розташовані у містах обласного значення — обласних центрах (крім учнів професійно-технічних та інших навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Uptnzgm — кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах, що розташовані у містах обласного значення — обласних центрах, яким надано статус гірських, станом на 1 січня року, що передує планованому.

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об’єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах;

3) показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету м. Києва (Vokyiv) визначається за такою формулою:

Vokyiv = (Ho х (Ukyiv х Km + Ubkyiv х Kbm(r) + Ujkyiv х Kj + Uіkyiv х Kі) х (Kvznz/Kwznz)) + (Ho х (Uptnzkyiv х Kptnz),

де Ukyiv — кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл м. Києва, крім учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Ubkyiv — кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл м. Києва;

Ujkyiv — кількість учнів спеціальних шкіл м. Києва для дітей з особливими освітніми потребами, учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням та спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

Uіkyiv — кількість учнів та вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, колегіумів-інтернатів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), училищ фізичної культури і спорту (в тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, спеціальних шкіл-інтернатів (центрів), санаторних шкіл-інтернатів, дитячих будинків (крім дитячих будинків сімейного типу), навчально-реабілітаційних центрів, що розташовані у м. Києві;

Uptnzkyiv — кількість учнів, які здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних та інших навчальних закладах м. Києва, станом на 1 січня року, що передує планованому.

_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. № 114

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 435 “Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 53, ст. 1713).

2. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 629 “Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2310).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 р. № 15 “Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 314).

_____________________


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (06.03.2017)
Просмотров: 1112
Всего комментариев: 0
avatar