Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1154 від 02.12.2015. Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 2 грудня 2015 р. N 1154

Київ

Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2016 року N 816

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 1 грудня 2016 р. по 1 червня 2018 р. у Львівській, Полтавській та Харківській областях пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект) у межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

2. Затвердити Порядок реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, що додається.

3. Міністерству соціальної політики разом з Міністерством фінансів під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки для надання учасникам пілотного проекту безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

4. Львівській, Полтавській та Харківській обласним державним адміністраціям:

1) забезпечити реалізацію пілотного проекту, зокрема:

затвердити за результатами консультацій із сторонами соціального діалогу перелік пріоритетних видів економічної діяльності у відповідному регіоні для залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб;

організувати проведення громадських робіт;

провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення із залученням засобів масової інформації;

2) подавати щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан реалізації пілотного проекту.

(підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

5. Міністерству соціальної політики:

1) надавати структурним підрозділам з питань соціального захисту населення Львівської, Полтавської та Харківської обласних державних адміністрацій методичну допомогу в реалізації пілотного проекту;

2) поінформувати до 1 листопада 2018 р. Кабінет Міністрів України про результати реалізації пілотного проекту та внести пропозиції стосовно визначення порядку залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб на всій території України.

(підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. N 1154


ПОРЯДОК
реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб (далі - пілотний проект).

2. Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

внутрішньо переміщених осіб.

З метою участі в пілотному проекті зазначені особи звертаються до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації або виконавчого органу міської ради (далі - органи соціального захисту населення) за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи). У заяві особа зазначає форми участі в пілотному проекті, вибрані нею із числа зазначених у пункті 3 Порядку. 

(абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

3. Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:

сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;

надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності (далі - фінансова допомога);

пропонування участі в громадських роботах.

4. Органи соціального захисту населення формують списки непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, внутрішньо переміщених осіб, які подали заяви про участь у пілотному проекті, та передають їх до Львівської, Полтавської та Харківської облдержадміністрацій (далі - облдержадміністрації), а копії списків - до Львівського, Полтавського та Харківського обласних центрів зайнятості (далі - обласні центри зайнятості). 

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

У разі залучення до реалізації пілотного проекту осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, до списків додаються пропозиції районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості (далі - базові центри зайнятості) в межах їх компетенції щодо виду участі таких осіб у пілотному проекті.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

Залучення до реалізації пілотного проекту осіб, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, особами, які досягли 80-річного віку, інвалідами I і II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, здійснюється за умови забезпечення установами соціального обслуговування або громадськими чи благодійними організаціями соціальними послугами членів малозабезпеченої сім'ї, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.

У разі залучення до реалізації пілотного проекту непрацюючих осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, виплата їм відповідно до законодавства як непрацюючим особам надбавки (допомоги) та щомісячні компенсаційні виплати на догляд припиняються з місяця, що настає за місяцем, у якому особу було залучено до роботи, та поновлюються з місяця, що настає після припинення участі в пілотному проекті.

5. Для сприяння організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги базові центри зайнятості відповідно до законодавства організовують для учасників пілотного проекту (за їх бажанням) професійне навчання та надають безоплатні консультації з питань провадження підприємницької діяльності.

6. Для вирішення питань реалізації пілотного проекту в облдержадміністрації може утворюватися комісія (далі - комісія), до складу якої включаються представники облдержадміністрації, територіальних органів ДФС, обласного центру зайнятості, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також (за згодою) організацій роботодавців і профспілок, їх об'єднань і громадських об'єднань з правом дорадчого голосу.

Для забезпечення роботи комісії відповідна облдержадміністрація затверджує положення про комісію, строки підготовки та подання списків можливих учасників пілотного проекту, порядок підготовки матеріалів, розгляду його комісією.

Розгляд комісією списків можливих учасників пілотного проекту, поданих органами соціального захисту населення, проводиться двома етапами.

На першому етапі розглядаються списки можливих учасників пілотного проекту, надані органами соціального захисту населення, з урахуванням результатів проведеної Мінфіном верифікації та моніторингу достовірності інформації відповідно до Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. N 136 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 19, ст. 769).

За результатами опрацювання матеріалів верифікації та моніторингу достовірності інформації комісія приймає рішення про відбір учасників пілотного проекту для участі в другому етапі для надання фінансової допомоги або послуг із сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах.

Учасники пілотного проекту для отримання фінансової допомоги заповнюють анкету за формою, затвердженою Мінсоцполітики, за допомогою якої встановлюється відсутність в особи:

заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, несплачених фінансових санкцій за порушення податкового законодавства (за інформацією ДФС) та законодавства про зайнятість населення і загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - для фізичних осіб - підприємців;

фінансових зобов'язань, що перевищують суму граничного розміру фінансової допомоги, та заборгованості з погашення фінансових зобов'язань;

рухомого та/або нерухомого арештованого майна чи інших обтяжень;

заборгованості з виплати заробітної плати - для фізичних осіб - підприємців;

незнятої судимості або судимості з відстрочкою виконання вироку.

Особи, які не відповідають зазначеним критеріям, можуть бути залучені до участі в пілотному проекті для отримання послуг із сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах.

Відбір учасників пілотного проекту, яким надається можливість для організації підприємницької діяльності шляхом надання фінансової допомоги, проводиться комісією на другому етапі шляхом розгляду бізнес-планів учасників і рекомендацій базових центрів зайнятості, поданих після професійного консультування.

Рішення комісії про відбір учасників пілотного проекту на першому та другому етапах оформляються протоколом засідання.

Комісія заслуховує щокварталу на засіданнях доповіді учасників проекту про провадження ними підприємницької діяльності.

Про час проведення засідань учасників проекту повідомляють письмово не пізніше ніж за 10 робочих днів.

Засідання можуть відбуватися з виїздом до учасників пілотного проекту для ознайомлення з питаннями провадження підприємницької діяльності.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

7. Учасники пілотного проекту, яких залучають до роботи шляхом сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця, та участі в громадських роботах, звертаються до базових центрів зайнятості.

З кожним учасником пілотного проекту, щодо якого комісією прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір, примірна форма якого затверджується Мінсоцполітики (далі - договір).

У договорі обов'язково зазначаються умови, невиконання або неналежне виконання яких може призвести до розірвання його сторонами та повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів фінансової допомоги.

Матеріали щодо порушення учасником пілотного проекту умов договору збирає та подає на розгляд комісії сторона, яка ініціює розгляд питання.

Рішення про повернення учасником пілотного проекту отриманих ним коштів фінансової допомоги приймає комісія шляхом оформлення протоколу засідання. Протокол є підставою для проведення обласним центром зайнятості претензійно-позовної роботи з повернення коштів.

Учасникам пілотного проекту, які не мають статусу суб'єкта підприємницької діяльності, та щодо яких комісією прийнято рішення про надання їм фінансової допомоги, надаються кошти фінансової допомоги після державної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи - підприємця протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняте комісією рішення. 

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

8. Фінансова допомога надається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням учасника пілотного проекту витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

Фінансова допомога надається на підставі заяви-доручення учасника пілотного проекту про отримання такої допомоги та інших документів, необхідних для проведення її оплати. Документи подаються за місцем реєстрації чи постійного проживання учасника пілотного проекту до базового центру зайнятості, який подає їх протягом одного робочого дня з дати їх надходження до обласного центру зайнятості. Оплата витрат учасника пілотного проекту на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом, проводиться обласним центром зайнятості згідно з умовами договору, укладеного між учасником пілотного проекту та продавцем обладнання і матеріалів.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

9. Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року. 

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 16.11.2016 р. N 816)

10. Фінансова допомога надається за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для реалізації пілотного проекту.

11. Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених учасником пілотного проекту податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Для підтвердження розміру сплачених податків та єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування учасник пілотного проекту подає обласному центру зайнятості довідку, видану органом ДФС за місцем його обліку як платника податків.

12. Фінансова допомога не повертається, якщо:

сума сплачених у відповідному році податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік;

учасник пілотного проекту працевлаштовує в перший рік участі в пілотному проекті не менш як двох інших осіб із числа осіб зазначених у пункті 2 цього Порядку, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менш як на два роки (за направленням базового центру зайнятості).

У разі звільнення такого працівника до закінчення строку працевлаштування учасник пілотного проекту має право працевлаштувати на його місце іншу особу за направленням базового центру зайнятості або повинен повернути фінансову допомогу на умовах, передбачених законодавством.

13. Місцеві держадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад разом із базовими центрами зайнятості організовують відповідно до законодавства про зайнятість населення громадські роботи для учасників пілотного проекту, зокрема із соціального супроводу та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, людям похилого віку та особам, звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції.

14. Дохід за шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (08.01.2016)
Просмотров: 1493
Всего комментариев: 0
avatar