Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №117 від 23.04.2014 р. Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2014 р. N 117

Київ

Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 вересня 2014 року N 448,
від 1 жовтня 2014 року N 518,
від 1 жовтня 2014 року N 536,
від 22 жовтня 2014 року N 589,
від 22 жовтня 2014 року N 657,
від 5 листопада 2014 року N 613,
від 12 листопада 2014 року N 619,
від 4 березня 2015 року N 102,
від 25 березня 2015 року N 270,
від 8 липня 2015 року N 465,
від 30 липня 2015 року N 546

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:

1) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку;

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

послуг з енергопостачання;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

транспортних послуг з авіаперевезень та залізничних перевезень;

послуг, що надаються спеціалізованими санітарними автомобілями екстреної медичної допомоги;

технічних та інших засобів реабілітації, послуг з їх післягарантійного ремонту; 

(абзац восьмий підпункту 1 пункту 1 у редакції
постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 518,
від 08.07.2015 р. N 465)

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення;

транспортно-експедиторських послуг, пов'язаних із перевезенням національного контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом;

бронежилетів (панцирний жилет), шоломів кулезахисних, іншого речового майна та пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, Державної служби зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту у 2014 році, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; 

(підпункт 1 пункту 1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 536,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим)

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень;

інших робіт і послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості;

2) на строк не більше двох місяців:

санаторно-курортних послуг для інвалідів із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

товарів, робіт і послуг для потреб Збройних Сил та інших військових формувань, пов'язаних з відновленням озброєння та військової техніки у 2014 році, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості;

(підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 536)

3) на строк не більше трьох місяців:

робіт із нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, зокрема ліцензійних примірників комп'ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

вакцин для профілактичних щеплень тварин;

(абзац восьмий підпункту 3 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 589)

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру;

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних організацій;

марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 1 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.10.2014 р. N 589)

товарів, робіт і послуг відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні;

бронежилетів (панцирний жилет), шоломів кулезахисних, іншого речового майна, продуктів харчування, посуду та технологічного обладнання, що використовується для забезпечення харчування військовослужбовців, пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, Державної служби зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту у 2015 році, якщо розмір такої оплати не перевищує 50 відсотків їх вартості; 

(підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. N 102)

виробів підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, їх післягарантійного ремонту та заміни приймальної гільзи (куксоприймача);

(підпункт 3 пункту 1 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. N 465)

4) на строк не більше шести місяців:

пожежно-рятувальної техніки;

обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки;

товарів і послуг, пов'язаних з виготовленням та розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом;

обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів;

матеріалів і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій;

робіт з капітального ремонту, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

робіт з будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави; 

(підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 448)

лікарських засобів і виробів медичного призначення; 

(підпункт 4 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 589)

5) на строк не більше одного року:

періодичних видань;

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів;

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни ліфтів у житлових будинках та закладах соціальної сфери;

вакцин для профілактичних щеплень людей; 

(підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 589)

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням участі України у 2015 році у Венеціанському бієнале сучасного мистецтва; 

(підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 р. N 657)

обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен".

(підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. N 270)

2. Установити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду, крім витрат, пов'язаних з підготовкою та забезпеченням участі України у 2015 році у Венеціанському бієнале сучасного мистецтва, матеріалів і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій, робіт з капітального ремонту, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій із заміни ліфтів у житлових будинках та закладах соціальної сфери, товарів, робіт і послуг, виробництво яких має довготривалий цикл, а саме: вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин, лікарських засобів і виробів медичного призначення, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів, яке не завершено станом на 1 листопада 2014 р., а також робіт з будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави, запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, запровадження паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. N 448,
від 05.11.2014 р. N 613,
від 22.10.2014 р. N 657,
 від 30.07.2015 р. N 546)

Під час закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави в умовах особливого періоду, надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції розпорядники бюджетних коштів можуть здійснювати попередню оплату зазначених товарів, робіт і послуг згідно з договорами про закупівлю на умовах, які визначаються розпорядниками бюджетних коштів виходячи з необхідності задоволення нагальних потреб, наявності фінансування витрат та обґрунтування проведення такої оплати постачальниками товарів, виконавцями робіт, надавачами послуг. 

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 619)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України
А. ЯЦЕНЮК

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2014 р. N 117


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2006 р. N 1505 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2946).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. N 1753 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 51, ст. 3406).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. N 729 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1482).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 804 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1715).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 934 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2157).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 р. N 975 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 56, ст. 2252).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1002 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 59, ст. 2344).

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1011 "Деякі питання безпеки праці на вугледобувних підприємствах" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 59, ст. 2351).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1371 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3336).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. N 32 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 9, ст. 220).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 736 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 63, ст. 2146).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 811 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2322).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. N 818 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 70, ст. 2355).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 931 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 81, ст. 2737).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1015 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 29 листопада 2006 р. N 1652" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 90, ст. 3004).

17. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1076 "Про доповнення постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2004 р. N 399 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3142).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 24 "Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 5, ст. 128).

19. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 570 "Про доповнення постанов Кабінету Міністрів України від 29 березня 2004 р. N 399 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 43, ст. 1442).

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 604 "Про попередню оплату пожежно-рятувальної техніки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 46, ст. 1550).

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 720 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 52, ст. 1794).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1046 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 77, ст. 2613).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1084 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2679).

24. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1352 "Питання здійснення попередньої оплати товарів і робіт, пов'язаних із забезпеченням підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3362).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1367 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 26 листопада 2008 р. N 1036" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 99, ст. 3423).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 120 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 26 листопада 2008 р. N 1036" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 9, ст. 462).

27. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. N 367 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1307).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 854 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2529).

29. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 1009 "Про затвердження Порядку використання у 2010 році бюджетних коштів для створення україномовної версії міжнародного каналу "Euronews" та отримання права на трансляцію і розповсюдження на території України місцевої україномовної версії зазначеного каналу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2958).

30. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 1016 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 30 травня 2007 р. N 788" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3017).

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1050 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3051).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2010 р. N 1071 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 91, ст. 3222).

33. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. N 1108 "Про здійснення попередньої оплати робіт з капітального ремонту, пов'язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів відповідно до статті 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3338).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1112 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3342).

35. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1178 "Про здійснення попередньої оплати робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2011" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 98, ст. 3495).

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1205 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 100, ст. 3567).

37. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 10, ст. 463).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 130 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 14, ст. 568).

39. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 580 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1693).

40. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 30 травня 2007 р. N 788, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. N 590 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 42, ст. 1723).

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 665 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оподаткування та закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 47, ст. 1908).

42. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 678 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 47, ст. 1921).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2011 р. N 783 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 56, ст. 2246).

44. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1151 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 p. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 87, ст. 3172).

45. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. N 1285 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3545).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1273 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3533).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. N 1296 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 98, ст. 3574).

48. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1267 "Про здійснення попередньої оплати робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2012" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 96, ст. 3501).

49. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1335 "Про перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3633).

50. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1289 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3549).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1292 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3552).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1327 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3626).

53. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 та від 30 березня 2011 р. N 322, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1334 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3632).

54. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1357 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3713).

55. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань навчання і стажування громадян України за кордоном, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1411 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 15, ст. 537).

56. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 245 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 24, ст. 906).

57. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2012 р. N 322 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1180).

58. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2012 р. N 390 "Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання і устатковання, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 38, ст. 1423).

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2012 р. N 437 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1532).

60. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. N 521 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 45, ст. 1754).

61. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. N 649 "Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання, устатковання та автомобілів, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 54, ст. 2175).

62. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. N 764 "Про закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для створення та забезпечення функціонування системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення для спостереження за організацією проведення голосування та підрахунку голосів на звичайних виборчих дільницях під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 62, ст. 2528).

63. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. N 826 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 67, ст. 2740).

64. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. N 1002 "Деякі питання використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті Державному управлінню справами" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 83, ст. 3357).

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. N 1021 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 85, ст. 3457).

66. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2012 р. N 1126 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 93, ст. 3775).

67. Абзаци четвертий і п'ятий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. N 1085 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 321 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 91, ст. 3678).

68. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2012 р. N 1109 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 92, ст. 3732).

69. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2012 р. N 1154 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 95, ст. 3853).

70. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. N 1197 "Про здійснення попередньої оплати робіт, пов'язаних з організацією та проведенням Міжнародної виставки-ярмарку "Grune-Woche - 2013" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 99, ст. 4014).

71. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 100, ст. 4054).

72. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 11 березня 2009 р. N 181, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. N 83 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 11, ст. 414).

73. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 11, ст. 417).

74. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. N 253 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. N 257 "Деякі питання легалізації комп'ютерних програм, які використовуються в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 29, ст. 1005).

75. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. N 297 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 33, ст. 1158).

76. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. N 475 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 52, ст. 1883).

77. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 579 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 66, ст. 2387).

78. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 563 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 64, ст. 2324).

79. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 р. N 705 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2825).

80. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764, від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 27 лютого 2013 р. N 187, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 793 "Деякі питання підготовки та проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 86, ст. 3186).

81. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. N 741 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 82, ст. 3034).

82. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 і від 27 квітня 2011 р. N 451, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. N 809 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 88, ст. 3237).

83. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 843 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 92, ст. 3388).

84. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 861 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 93, ст. 3449).

85. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 і від 9 жовтня 2006 р. N 1404, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. N 903 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 99, ст. 3630).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. N 909 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 100, ст. 3662).

87. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 928 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2013 рік, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 2, ст. 36).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.09.2015)
Просмотров: 1593
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar