Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №119 від 21.02.2017. Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2017 р. N 119

Київ

Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 "Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1986 р., N 7, ст. 34; 1988 р., N 1, ст. 1; ЗП України, 1994 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 2011 р., N 26, ст. 1072; 2014 р., N 4, ст. 101; 2016 р., N 95, ст. 3107) та постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742) зміни, що додаються.

2. Установити, що грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення, призначена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 "Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742), але не виплачена чи виплачена не у повному обсязі на момент набрання чинності цією постановою, підлягає перерахунку відповідно до цієї постанови за заявою отримувача такої грошової компенсації.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. N 119

 

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 та постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719

1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470:

1) абзац четвертий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від часу проживання в населеному пункті та наявності майнових прав чи прав власності на нерухоме майно, що розміщується в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або розташовані на лінії зіткнення. При цьому члени сім'ї особи з інвалідністю, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (видану згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 81, ст. 2296; 2015 р., N 70, ст. 2312), беруться на квартирний облік разом з ним незалежно від місця перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.";

2) пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

"Громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742), не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту забезпечення таким житлом.";

3) пункт 26 доповнити підпунктом 7 такого змісту:

"7) отримання грошової компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742).".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719:

1) у постанові:

назву постанови викласти в такій редакції:

"Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей;

Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.";

2) у Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, затверджених зазначеною постановою:

назву Порядку викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей";

пункти 1, 4 і 6 викласти в такій редакції:

"1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція), і перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР.";

"4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку або на інвестування в об'єкти житлового будівництва відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення сім'ям загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - сім'ї загиблих та особи з інвалідністю).";

"6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл коштів субвенції між районними та міськими органами соціального захисту населення пропорційно кількості сімей загиблих та осіб з інвалідністю та з урахуванням конкретних обставин таких сімей та осіб з інвалідністю у кожному регіоні або можливості задоволення потреби у житлі якомога більшого числа сімей та осіб з інвалідністю відповідно до інформації, поданої виконавчими комітетами районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради.

Під час розподілу субвенції регіональними органами соціального захисту населення кошти розподіляються з урахуванням обов'язкової виплати грошової компенсації на одного отримувача у повному обсязі, визначеному пунктом 20 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. N 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2742).";

у тексті Порядку слова "загиблий військовослужбовець", "інвалід" у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "загиблий", "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі;

3) у додатку до Порядку та умов:

графу "Прізвища, імена та по батькові членів сім'ї загиблого військовослужбовця, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції, чи інваліда I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, на яких розраховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв'язку між ними" викласти в такій редакції:

"Прізвища, імена та по батькові членів сім'ї загиблих та осіб з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв'язку між ними";

графу "Найменування населеного пункту, в якому член сім'ї загиблого військовослужбовця чи інвалід перебуває на обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов, та номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської рад про взяття на квартирний облік" викласти в такій редакції:

"Найменування населеного пункту, в якому член сім'ї загиблого чи особа з інвалідністю перебуває на обліку як такий, що потребує поліпшення житлових умов, та номер рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття на квартирний облік";

4) у Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, затвердженому зазначеною постановою:

назву Порядку та пункт 1 викласти в такій редакції:

"ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей"

1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 (далі - загиблий), а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов (далі - грошова компенсація), та перебувають на обліку за місцем проживання як такі, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до норм Житлового кодексу Української РСР (далі - квартирний облік), та на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "до абзацу восьмого" замінити словами "до абзаців п'ятого - восьмого";

у підпункті 1 слова "загибелі військовослужбовця" замінити словами "загибелі особи";

у підпункті 2 слова "загибелі військовослужбовця" замінити словами "загибелі особи", а слова "загиблий військовослужбовець" - словами "загибла особа";

у підпункті 7 слова "загибелі військовослужбовця" замінити словами "загибелі особи", а слова "загиблим військовослужбовцем" - словами "загиблою особою";

пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

"3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I - II групи, визначені пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю).

4. Грошова компенсація членам сім'ї загиблого або особам з інвалідністю виплачується у повному обсязі в порядку черговості постановки на квартирний облік та з урахуванням категорії отримувача грошової компенсації для членів сімей загиблого, передбачених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю I - II групи, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.";

у пункті 8:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) рішення про взяття члена сім'ї особи з інвалідністю на квартирний облік - у разі окремого перебуванні на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї;";

доповнити пункт підпунктом 4 1 такого змісту:

"4 1) згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;";

підпункт 5 після слів "і членами його сім'ї" доповнити словами ", на яких нараховується грошова компенсація";

підпункт 3 пункту 14 викласти в такій редакції:

"3) належність загиблого або особи з інвалідністю до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або залучення до діяльності, визначеної абзацом п'ятим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";";

у пункті 15:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) загиблий або особа з інвалідністю не належали до одного з військових формувань, визначених в абзаці восьмому, формувань, визначених абзацами шостим і сьомим, або не залучалися до діяльності, визначеної абзацом п'ятим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";";

у підпункті 4 слова і цифри "визначеною у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами і цифрами "визначеною у пунктах 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

у пункті 19:

у підпункті 2 слова і цифри "у абзаці другому пункту 21" замінити словами і цифрами "в абзаці п'ятому пункту 21";

у підпункті 3 слово "жилої" замінити словом "загальної";

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім'ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника);";

абзац третій пункту 20 викласти в такій редакції:

"Nп - кількість членів сім'ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);";

абзац перший пункту 21 замінити абзацами такого змісту:

"21. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:

1) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім'ї - осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

2) рішення про взяття на квартирний облік члена сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

При цьому в розрахунок включаються члени сім'ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї у різних населених пунктах.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим;

у пункті 31:

після слів "Закону України "Про інвестиційну діяльність" доповнити словами "або договір купівлі-продажу майнових прав";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі коли предметом договору є приватний будинок, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі.";

пункт 33 після слів "договору на будівництво" доповнити словами "або договору купівлі-продажу майнових прав";

у пункті 35:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) предметом договору є придбання у власність заявника житла, площа якого повинна бути не менше ніж така, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;";

пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

"Забороняється використання коштів на оплату посередницьких послуг.";

пункт 42 після слова "частинами" доповнити словами "крім витрат, пов'язаних із купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів";

пункти 45 і 49 викласти в такій редакції:

"45. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру, також інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім'ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.";

"49. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає щомісяця Мінсоцполітики інформацію про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю, за формою згідно з додатком до цього Порядку.";

доповнити Порядок додатком такого змісту:

"Додаток
до Порядку

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей загиблих та особами з інвалідністю

____________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

за ___________ 20__ року

Подається _____________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади)

Прізвище, ім'я та по батькові одержувача
(із зазначенням категорії одержувача)

Члени сім'ї
(із зазначенням ступеня спорідненості)

Адреса, за якою розміщується житло
(область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер квартири (у разі наявності), поштовий індекс)

Характеристика житла
(загальна площа, житлова площа, кількість кімнат)

Вартість житла,
тис. гривень

Виплачено грошову компенсацію,
тис. гривень

Джерела фінансування для придбання житла,
тис. гривень

державний бюджет

місцевий бюджет та інші джерела

разом

 

М. П.

Керівник

__________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

___ _____________ 20__ р.";

у тексті Порядку слова "загиблий військовослужбовець", "інвалід" і "дитина-інвалід" у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "загиблий", "особа з інвалідністю" і "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (20.03.2017)
Просмотров: 842
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar