Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1200 від 19.08.2002 Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 серпня 2002 р. N 1200

Київ

Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 237)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 жовтня 2009 року N 1148,
 від 5 вересня 2012 року N 828,
 від 8 квітня 2013 року N 237

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 237)

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подати до 1 грудня 2002 р. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи пропозиції щодо визначення обсягів забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту за рахунок державного бюджету.

3. Міністерству фінансів передбачати щороку за поданням центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які є головними розпорядниками бюджетних коштів, під час розроблення проекту Державного бюджету України, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям - під час розроблення проектів місцевих бюджетів кошти для забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148,
 від 08.04.2013 р. N 237)

 

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1200 

ПОРЯДОК
забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 237)

(У тексті Порядку слова "особовий склад" і "невоєнізовані формування" в усіх відмінках замінено відповідно словами "працівники" і "формування та спеціалізовані служби цивільного захисту" у відповідному відмінку, а слово "МНС" - словом "ДСНС" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 року N 237)

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану або у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану.

До засобів радіаційного та хімічного захисту населення та забезпечення працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту на випадок надзвичайної ситуації у мирний і воєнний час належать:

засоби індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин;

одяг спеціальний захисний;

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 р. N 237)

промислові засоби захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

респіратори;

прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю;

військові прилади хімічної розвідки;

спеціальні (промислові) прилади хімічної розвідки;

джерела живлення і засоби індикації для перелічених приладів;

ватно-марлеві пов'язки.

2. У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану населення і працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту:

засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин 

для непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зонах можливого хімічного забруднення та в зонах спостереження об'єктів радіаційної небезпеки категорії I - II, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам

для працюючого населення (крім працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів) - підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - суб'єкти господарювання) за рахунок власних коштів

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

одягом спеціальним захисним 

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

респіраторами 

для працюючого населення (крім працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів) - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

приладами радіаційної розвідки і дозиметричного контролю 

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

військовими приладами хімічної розвідки (або уніфікованими приладами хімічної розвідки) 

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади та інших державних органів - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148,
 від 08.04.2013 р. N 237)

3. У разі виникнення надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання в умовах мирного стану населення і працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту забезпечується такими засобами радіаційного та хімічного захисту:

промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин 

для непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів хімічно небезпечних об'єктів

для населення, яке працює в зоні можливого хімічного забруднення (крім працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів) - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

спеціальними (промисловими) приладами хімічної розвідки (або уніфікованими приладами хімічної розвідки) 

для працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за рахунок коштів місцевих бюджетів

для працівників об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту - суб'єктами господарювання за рахунок власних коштів

для працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, - центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за рахунок коштів державного бюджету 

респіраторами

 

для непрацюючого населення, яке проживає в зонах спостереження об'єктів радіаційної небезпеки категорії I - II, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів із залученням коштів від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у вигляді субвенції із спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів відповідних місцевих бюджетів

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148,
 від 05.09.2012 р. N 828)

4. Для зменшення витрат, пов'язаних з накопиченням промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, допускається накопичення додаткових фільтрувальних коробок (патронів), які збільшують можливості захисної дії засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин.

Визначення обсягів забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

5. Обсяги забезпечення непрацюючого населення засобами радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням зДСНС.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148)

6. Обсяги забезпечення населення, яке працює в зоні можливого хімічного забруднення (крім працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів), та працівниківоб'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються суб'єктами господарювання за погодженням з територіальним органом ДСНС.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148)

7. Обсяги забезпечення територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту, а також місця їх зберігання визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

8. Обсяги забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, засобами радіаційного та хімічного захисту, їх типи, а також місця зберігання визначаються центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами за погодженням з ДСНС.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148)

Особливості забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту

9. Номенклатуру засобів радіаційного та хімічного захисту, а також норми забезпечення ними визначено згідно з додатком до цього Порядку.

10. Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних аварій, забезпечуються засобами радіаційного та хімічного захисту згідно з нормами, визначеними для відповідних спеціалізованих формувань.

11. Річні норми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту визначаються в межах від 1/10 до 1/4 загальної потреби за кожною категорією залежно від терміну їх зберігання. Після закінчення нормативного терміну зберігання цих засобів здійснюється їх заміна.

12. Поповнення засобів радіаційного та хімічного захисту, використаних у разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечному об'єкті в умовах мирного стану, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148)

13. З метою своєчасного забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, а також суб'єкти господарювання розробляють плани їх видачі.

14. Пункт 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2013 р. N 237)

 

Додаток 
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 жовтня 2009 р. N 1148) 

НОМЕНКЛАТУРА
засобів радіаційного та хімічного захисту та норм забезпечення ними

(У тексті додатка до Порядку слова "особовий склад" в усіх відмінках замінено словом "працівники" у відповідному відмінку, а слова "невоєнізоване формування" у всіх відмінках і формах числа - словами "формування та спеціалізована служба цивільного захисту" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 року N 237)

Категорія населення 

Найменування або тип засобу радіаційного та хімічного захисту 

Норма забезпечення 

У разі застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення проти України в умовах воєнного стану 

1. Непрацююче населення: 

 

 

1) дорослі, зокрема пенсіонери 

засіб індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення) 

1 протигаз на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості непрацюючого населення 

2) діти віком: 

 

 

до 1,5 року 

засіб індивідуального захисту органів дихання типу КЗД-6 

1 камера захисна 

від 1,5 до 6 років включно 

засіб індивідуального захисту органів дихання типу ПДФ-Д 

1 протигаз дитячий фільтрувальний на дитину і додатково 2 відсотки загальної кількості дітей цього віку 

від 7 років до 16 років включно 

засіб індивідуального захисту органів дихання типу ПДФ-Ш 

1 протигаз фільтрувальний на дитину і додатково 2 відсотки загальної кількості дітей цього віку 

2. Працююче населення, крімпрацівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 

засіб індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення) 

1 протигаз і 1 респіратор на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості працюючого населення 

3. Працівники територіальних, об'єктових формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 

засіб індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення) 

1 протигаз і 1 респіратор протипиловий на особу і додатково 5 відсотків кожного засобу загальної кількості працівників в цих формуваннях 

засіб захисту шкіри типу Л-1 

1 костюм захисний на особу і додатково 10 відсотків загальної кількості працівників в цих формуваннях 

прилади: 

накопичуються із запасом 1 відсоток загальної кількості кожного типу приладів 

радіаційної розвідки для виміру потужності експозиційної дози гамма-випромінювання в межах від 0,1 мкЗв до 10 Зв (10 мкР/г до 1000 Р/г) або комплекти 
приладів, які охоплюють зазначений діапазон 

1 прилад на кожне формування у складі від 11 до 50 осіб

2 прилади на кожне формування у складі від 51 до 80 осіб

3 прилади на кожне формування у складі понад 80 осіб 

військової хімічної розвідки типу ВПХР, МПХР (ПХР-МВ)

1 прилад типу ВПХР на кожне немедичне формування

1 прилад типу МПХР (ПХР-МВ) на кожне медичне формування 

дозиметричного контролю для виміру поглиненої людиною дози з межею вимірів цієї дози від 0,05 до 1 х 108 мкЗв або комплекти приладів, які охоплюють зазначений діапазон 

1 дозиметр на особу 

джерела живлення і засоби індикації за типами згідно з технічними характеристиками приладів 

на кожний прилад і додатково 5 відсотків загальної кількості за типами джерел та засобів індикації 

У разі виникнення радіаційної аварії на атомній електростанції і об'єкті ядерно-паливного циклу 

4. Непрацююче населення, яке проживає у зоні спостереження 

респіратори протипилові, ватно-марлеві пов'язки 

1 респіратор (ватно-марлева пов'язка) на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості непрацюючого населення 

У разі виникнення надзвичайних ситуацій з небезпечними хімічними речовинами 

5. Непрацююче населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення 

засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від небезпечних хімічних речовин або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями) 

1 протигаз (комплект засобів захисту) на особу і додатково 10 відсотків загальної кількості непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення 

6. Населення, яке працює у зоні можливого хімічного забруднення (включаючи радіаційно та хімічно небезпечні об'єкти) 

засоби індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз для захисту населення за типами залежно від небезпечних хімічних речовин або комплекти засобів захисту з аналогічними захисними властивостями) 

1 протигаз (комплект засобів захисту) на особу і додатково 2 відсотки загальної кількості населення, яке працює у зоні можливого хімічного забруднення 

7. Працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків хімічних аварій 

засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз фільтрувальний промисловий за типами залежно від небезпечних хімічних речовин або ізолювальні дихальні системи) 

згідно з кількістю працівниківформувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 

спеціальні прилади хімічної розвідки для визначення небезпечних хімічних речовин 

1 прилад на кожну відповідну небезпечну хімічну речовину або 1 прилад багатофункціонального призначення на формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, яке залучається для виконання робіт в умовах хімічного забруднення

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.10.2009 р. N 1148)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (19.04.2017)
Просмотров: 1213
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar