Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1222 від 17.10.2007. Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2007 р. N 1222

Київ

Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 березня 2008 року N 276,
від 6 серпня 2008 року N 709

Дію пункту 3 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
 від 6 серпня 2008 року N 709, зупинено згідно з Указом Президента України
 від 6 березня 2009 року N 125/2009

Дію пункту 3 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 709,
 відновлено у зв'язку з  винесенням Конституційним Судом України Ухвали від 2 червня 2009 року N 28-у/2009
 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним
 поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності)
 пункту 3 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року N 709

Указ Президента України
 від 6 березня 2009 року N 125/2009 втратив чинність згідно з
 Указом Президента України від 13 червня 2009 року N 434/2009

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 9 лютого 2011 року N 168,
 від 19 грудня 2012 року N 1220,
від 2 листопада 2016 року N 773

(З 1 жовтня 2016 року на період дії пілотного проекту положення цієї постанови не застосовуються до товарів і послуг зазначених у підпункті 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року N 656)

 

 

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 69, 18 вересня 2009 р.),
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 11 листопада 2009 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів для забезпечення неухильного виконання Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів забезпечити контроль за додержанням державної дисципліни цін під час реалізації продовольчих товарів.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 773)

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

 

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1222 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари

1. Цей Порядок визначає механізм декларування суб'єктами господарювання зміни оптово-відпускних цін на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м'ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9 відсотків, сметану з вмістом жиру до 20 відсотків, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5 відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, олію соняшникову.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. N 276,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 06.08.2008 р. N 709,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 р. N 168)

2. Декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, зазначені у пункті 1 цього Порядку, у разі, коли такі ціни збільшуються протягом місяця більш як на 1 відсоток.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. N 709)

3. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до Держпродспоживслужби такі документи:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 773)

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з виробництва;

калькуляцію собівартості виробництва продовольчих товарів із зазначенням обсягу матеріальних та трудових витрат;

довідку про обсяги виробництва продовольчих товарів за минулий рік та відповідний період поточного року;

стандарти, нормативи, технологічні регламенти з виробництва продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з виробництвом продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

довідку про фактичну та декларовану рентабельність від реалізації продовольчих товарів.

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за 10 робочих днів до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

4. Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, у разі зміни їх оптово-відпускних цін подають до Держпродспоживслужби такі документи:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 773)

пояснювальну записку щодо обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом з довідкою про результати економічного аналізу фактичних витрат з реалізації;

калькуляцію витрат з реалізації продовольчих товарів;

копії договорів, пов'язаних з реалізацією продовольчих товарів, укладених з іншими суб'єктами господарювання;

копію декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва продовольчих товарів (у разі її наявності).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника суб'єкта господарювання, скріплюються печаткою і подаються не пізніше ніж за три робочих дні до запровадження оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

5. За результатами проведення аналізу документів, поданих суб'єктом господарювання, Держпродспоживслужба видає в порядку, установленому Мінекономрозвитку, висновки щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат під час формування оптово-відпускних цін (далі - висновки), суб'єктові господарювання, який провадить діяльність з:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 р. N 773)

виробництва продовольчих товарів, - у семиденний строк;

реалізації продовольчих товарів, - у дводенний строк.

(пункт 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1220)

6. Підставою для відмови у видачі висновку є неподання суб'єктом господарювання в повному обсязі документів, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, неналежне їх оформлення або необґрунтованість необхідності зміни оптово-відпускних цін.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1220)

7. Для декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари суб'єкти господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - уповноважені органи) такі документи:

проект декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з виробництва продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 1, для суб'єктів господарювання, які провадять діяльність з реалізації продовольчих товарів, - за формою згідно з додатком 2;

висновок.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1220)

8. Декларація зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари погоджується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу у дводенний строк.

У разі відмови в погодженні декларації уповноважений орган надсилає суб'єкту господарювання обґрунтовану відповідь із зазначенням причин відмови.

Зміна оптово-відпускних цін суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва або реалізації продовольчих товарів, здійснюється з дати погодження уповноваженим органом декларації зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

9. Оптово-відпускні ціни на продовольчі товари вважаються задекларованими на день набрання чинності розпорядженням (рішенням) уповноваженого органу щодо здійснення повноважень, наданих абзацом тридцять восьмим пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2007 р., N 73, ст. 2718; 2008 р., N 25, ст. 795).

10. Суб'єкт господарювання може оскаржити висновок та/або рішення уповноваженого органу в установленому законодавством порядку.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1220)

(пункт 3 замінено пунктами 3 - 10 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 р. N 709

Декларація зміни оптово-відпускних цін виробника продовольчого товару

Декларація зміни оптово-відпускних цін реалізатора продовольчого товару


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (15.11.2016)
Просмотров: 953
Всего комментариев: 0
avatar