Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №1246 від 29.12.2010 р. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 29 грудня 2010 р. N 1246 

Київ 

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2015 року N 20

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, що додається. 

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року. 

  

Прем'єр-міністр України 
М. АЗАРОВ 

Інд. 34 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 грудня 2010 р. N 1246 


ПОРЯДОК 
ведення Єдиного реєстру податкових накладних 

(У тексті Порядку слова "Державна податкова служба" в усіх відмінках замінено словом "ДФС", а слова "затверджений Державною податковою службою" в усіх відмінках - словами "затверджений в установленому порядку" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року N 20)

1. Цей Порядок визначає механізм внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї (далі - податкова накладна та/або розрахунок коригування), до Єдиного реєстру податкових накладних (далі - Реєстр), звіряння даних, що містяться у виданих платникам податку на додану вартість - отримувачам (покупцям) товарів (послуг) податковій накладній та/або розрахунку коригування, з відомостями, які містяться у Реєстрі. 

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Подання податкової накладної та/або розрахунку коригування ДФС в електронній формі здійснюється відповідно до Порядку підготовки і подання податкових документів в електронній формі засобами телекомунікаційного зв'язку, затвердженого в установленому порядку. 

2. Внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та/або розрахунку коригування, до Реєстру (далі - реєстрація) здійснюється шляхом подання протягом операційного дня зазначених документів в електронній формі ДФС з використанням електронного цифрового підпису та внесення відповідних відомостей до Реєстру. 

Операційний день триває з 0 до 23-ї години. 

3. Реєстрації підлягають податкові накладні та/або розрахунки коригування (у тому числі ті, що не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг) та залишаються у їх постачальника (продавця); складені під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України; складені в межах виконання угод про розподіл продукції; складені за операціями з постачання товарів (послуг), які звільнені від оподаткування) незалежно від суми податку на додану вартість, зазначеної в одній податковій накладній та/або розрахунку коригування.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається та реєструється зареєстрованим на території України платником податку - отримувачем (покупцем) таких послуг.

Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу (покупцю) - платникові податку, підлягає реєстрації:

постачальником (продавцем), якщо передбачається збільшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь такого постачальника (продавця) або коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації;

отримувачем (покупцем), якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця).

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації таким платником податку.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

4. Розрахунок коригування до податкової накладної, складеної до 1 лютого 2015 р. та відомості якої не підлягали внесенню до Реєстру у зв'язку з недосягненням суми, визначеної пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, підлягає реєстрації після реєстрації такої накладної.

Для цього постачальник (продавець) товарів (послуг) повинен протягом доби зареєструвати податкову накладну (незалежно від дати її складення з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 зазначеного Кодексу) та розрахунок коригування до неї. 

(пункт 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

5. Постачальник (продавець) складає податкову накладну та/або розрахунок коригування у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. 

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Після складення податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб постачальника (продавця) у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця) (за наявності). 

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

За відсутності у постачальника (продавця) посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця) (за наявності). 

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Постачальник (продавець), що є фізичною особою - підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис фізичної особи - підприємця; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця) (за наявності). 

(абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Під час реєстрації податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг у разі надання нерезидентом послуг, місцем постачання яких визначено митну територію України, накладання електронного цифрового підпису здійснюється у порядку, передбаченому для постачальника (продавця).

(пункт 5 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Під час реєстрації розрахунку коригування отримувачем (покупцем) товарів (послуг) у разі, коли передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника (продавця), постачальник (продавець) після складення розрахунку коригування накладає електронний цифровий підпис відповідно до абзаців другого - четвертого цього пункту та надсилає такий розрахунок отримувачу (покупцю), який накладає на нього власний електронний цифровий підпис у порядку, передбаченому для постачальника (продавця). 

(пункт 5 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим)

Для делегування права підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування іншій посадовій особі, платник податку отримує засоби електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів для такої особи та подає контролюючому органові за місцем реєстрації посилені сертифікати електронного цифрового підпису зазначеної особи. У такому разі електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної та/або розрахунку коригування; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності). 

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

6. Після накладення електронного цифрового підпису платник податку здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх ДФС засобами телекомунікаційного зв'язку з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг". Примірник податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у платника податку. 

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

7. Після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі до ДФС здійснюється їх розшифрування, перевіряється електронний цифровий підпис, визначається відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, та у разі відсутності причин для відмови проводиться їх реєстрація. 

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

8. Для підтвердження прийняття податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації платникові податку, який здійснює реєстрацію, видається квитанція в електронній формі, у якій наводяться реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про постачальника (продавця) товарів (послуг), дата і час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та/або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається платникові податку, який здійснює реєстрацію, засобами телекомунікаційного зв'язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається у ДФС.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

9. Причиною відмови у прийнятті податкової накладної та/або розрахунку коригування до реєстрації є: 

1) наявність помилок під час заповнення податкової накладної;

(підпункт 1 пункту 9 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

2) відсутність в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; 

3) факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; 

4) порушення вимог щодо наявності суми податку, обчисленої відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.);

(пункт 9 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

5) порушення вимог, установлених пунктом 201.1 статті 201 та/або пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України.

(пункт 9 доповнено підпунктом 5 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис ДФС, підлягає шифруванню та надсилається протягом операційного дня платникові податку засобами телекомунікаційного зв'язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в ДФС. 

(абзац пункту 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

10. Датою та часом подання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі ДФС є дата та час, зазначені у квитанції про їх прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття. 

11. Квитанція, що підтверджує факт реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування, надсилається протягом операційного дня платникові податку. 

(абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Якщо протягом операційного дня платникові податку не надіслано квитанцію, що підтверджує прийняття (підтвердження реєстрації) або неприйняття податкової накладної та/або розрахунку коригування, такі податкова накладна та/або розрахунок коригування вважаються зареєстрованими. 

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

12. Якщо платник податку надіслав ДФС кілька примірників однієї податкової накладної та/або розрахунку коригування, то зареєстрованою (зареєстрованим) вважається та податкова накладна та/або розрахунок коригування, щодо яких прийнято рішення про внесення до бази даних і надійшла квитанція, що підтверджує факт їх прийняття. 

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

13. З метою отримання інформації, що міститься у Реєстрі, платник податку складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, та надсилає його засобами телекомунікаційного зв'язку ДФС. 

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

На запит платника податку щодо надання інформації, яка міститься у Реєстрі, безоплатно видається:

(абзац другий пункту 13 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

про податкову накладну та/або розрахунок коригування - витяг з Реєстру; 

про податкову накладну, до якої на дату надходження такого запиту зареєстровано розрахунок коригування, - витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування; 

про розрахунок коригування до податкової накладної - витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування; 

повідомлення про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування і податкову накладну та/або розрахунок коригування в електронній формі.

(пункт 13 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

14. Запит щодо надання відомостей про податкові накладні та/або розрахунки коригування з Реєстру складається у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому порядку, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 

На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності). 

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

За відсутності у платника податку посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності). 

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Платник податку, що є фізичною особою - підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис платника податку, другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки платника податку (за наявності). 

(абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

15. Запит платника податку в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається ДФС засобами телекомунікаційного зв'язку з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг". Примірник запиту в електронній формі зберігається у платника податку. 

(пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

16. ДФС після надходження від платника податку запиту в електронній формі проводить його розшифрування, перевіряє електронний цифровий підпис, визначає відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку. 

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

У разі виявлення невідповідності електронного документа формату (стандарту), затвердженому в установленому порядку, платникові податку надсилається квитанція із зазначенням причини.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

17. ДФС здійснює пошук зазначеної у запиті податкової накладної та/або розрахунку коригування та складає витяг з Реєстру, у якому наводяться відомості щодо податкової накладної та розрахунку коригування. Зазначений витяг надсилається платникові податку не пізніше операційного дня, що настає за днем надходження запиту. 

(абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

На зазначений витяг накладається електронний підпис ДФС, який після шифрування надсилається на електронну адресу, зазначену в запиті платника податку. 

(абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)

Примітка.
Період з 1 лютого до 1 липня 2015 р. є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою згідно з пунктом 200 1.3 статті 200 1 Податкового кодексу України. Починаючи з 1 липня 2015 р. податкові накладні підлягають реєстрації з дотриманням вимог щодо наявності зазначеної суми.

(Порядок доповнено приміткою згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.01.2015 р. N 20)


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (24.09.2015)
Просмотров: 1543
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar