Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №135 від 10.03.2017. Про затвердження Порядку ведення Державного  реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів  видавничої пр-ції


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 135

Київ

Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів 
видавничої продукції

Відповідно до частини першої статті 12 Закону України “Про видавничу справу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення забезпечити ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції з впровадженням комп’ютерної системи.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                  В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 135

 

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів
і розповсюджувачів видавничої продукції

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — Державний реєстр).

2. Державний реєстр — електронна база даних, яка містить інформацію про суб’єктів видавничої справи, що провадять свою діяльність на території України.

3. Ведення Державного реєстру здійснюється державною мовою на електронних носіях.

4. Ведення Державного реєстру передбачає:

1) внесення відомостей про суб’єкта видавничої справи;

2) внесення відомостей про видачу дубліката свідоцтва;

3) внесення відомостей про анулювання свідоцтва:

у разі припинення діяльності суб’єкта видавничої справи (з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною особою — підприємцем; на підставі рішення суду; у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи — підприємця);

у разі переоформлення свідоцтва;

за рішенням суду про анулювання свідоцтва;

4) надання інформації з Державного реєстру;

5) надання доступу до Державного реєстру.

5. Ведення Державного реєстру здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів.

Внесення відомостей про суб’єкта видавничої справи

6. Після прийняття рішення про видачу свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — свідоцтво) до Державного реєстру вносяться такі відомості:

1) порядковий номер та дата запису;     

2) серія, номер та дата видачі свідоцтва;

3) статус суб’єкта видавничої справи (фізична/юридична особа);

4) найменування суб’єкта видавничої справи:

прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи — підприємця);

повне та скорочене найменування (для юридичної особи);

вид (види) діяльності у видавничій справі;

місцезнаходження (місце проживання);

номери засобів зв’язку;

5) засновник (співзасновники) суб’єкта господарювання:

прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи — підприємця);

повне найменування (для юридичних осіб).

Внесення відомостей про видачу дубліката, 
переоформлення та анулювання свідоцтва

7. Для внесення запису про видачу дубліката свідоцтва до відповідного розділу Державного реєстру вносяться відомості про номер та дату рішення Держкомтелерадіо про видачу дубліката свідоцтва.

8. Для внесення запису про переоформлення свідоцтва до Державного реєструвносяться відомості про номер та дату рішення Держкомтелерадіо про переоформлення свідоцтва.

9. Для внесення запису про припинення діяльності суб’єкта видавничої справи до відповідного розділу Державного реєстру вносяться відомості:

у разі припинення діяльності суб’єкта видавничої справи з ініціативи засновника (співзасновників) суб’єкта видавничої справи або самим суб’єктом видавничої справи, який є фізичною особою — підприємцем — відомості про номер та дату рішення Держкомтелерадіо про анулювання свідоцтва;

у разі припинення діяльності суб’єкта видавничої справи на підставі рішення суду — відомості про номер та дату рішення суду;

у разі припинення юридичної особи (припинення діяльності фізичної особи — підприємця) — відомості про номер та дату рішення Держкомтелерадіо про анулювання свідоцтва.

Забезпечення доступу до 
інформації з Державного реєстру

10. Інформація з Державного реєстру надається в порядку, визначеному Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

11. Відомості, що містяться в Державному реєстрі, систематично та оперативно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.

12. Періодичність оновлення відомостей в Державному реєстрі становить раз на місяць.

13. Держкомтелерадіо в межах своїх повноважень здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Державному реєстрі, від несанкціонованого доступу.

14. Відповідальність за достовірність відомостей, що вносяться до Державного реєстру, несуть суб’єкти видавничої справи.

_______________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 135

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 р. № 1540 “Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 39, ст. 1443).

2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 25, ст. 1195).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 711 “Про платну адміністративну послугу, що надається Державним комітетом телебачення і радіомовлення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 57, ст. 2303).


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (14.03.2017)
Просмотров: 870
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar