Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №147 від 16.02.2011. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 


ПОСТАНОВА 

від 16 лютого 2011 р. N 147 

Київ 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2011 року N 1181,
 від 15 жовтня 2012 року N 999,
 від 26 листопада 2012 року N 1165,
 від 29 травня 2013 року N 380,
 від 18 вересня 2013 року N 716,
від 4 червня 2014 року N 162,
від 2 липня 2014 року N 223,
від 12 листопада 2014 року N 609,
від 25 травня 2015 року N 325,
від 17 червня 2015 року N 404,
 від 12 серпня 2015 року N 594,
від 2 вересня 2015 року N 728,
від 23 березня 2016 року N 226,
від 6 квітня 2016 року N 273,
від 26 жовтня 2016 року N 769

(Установлено, що у 2013 і 2014 роках вартість придбання передбаченого у Порядку, затвердженому цією постановою, житла, зокрема 1 кв. метра загальної його площі на умовах пайової участі та на вторинному ринку, повинна бути найнижчою серед запропонованих учасниками конкурсу і не перевищувати граничну вартість 1 кв. метра загальної площі житла, визначену в додатку до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. N 193, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 року N 716)

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, що додається. 

2. Установити, що дія Порядку, затвердженого цією постановою, поширюється на процедуру використання коштів державного бюджету на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головним управлінням розвідки Міністерства оборони та Державною спеціальною службою транспорту. 

  

Прем'єр-міністр України 
М. АЗАРОВ 

Інд. 70 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 лютого 2011 р. N 147 


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу 

1. Цей Порядок визначає процедуру використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу таким головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним виконавцям за бюджетними програмами: 

Міноборони - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України"; 

МВС - "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ", "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України"; 

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2014 р. N 162)

ДСНС - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій";

(абзац четвертий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 р. N 380)

Адміністрації Держприкордонслужби - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України"; 

ДПтС - "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України"; 

(абзац шостий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 р. N 223)

СБУ - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України"; 

Управлінню державної охорони - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони"; 

Службі зовнішньої розвідки - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України"; 

Державному космічному агентству - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України"; 

Адміністрації Держспецзв'язку - "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України". 

(абзац одинадцятий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. N 226)

2. Бюджетні кошти спрямовуються на: 

будівництво житла на земельних ділянках, що в установленому порядку надані (передані) зазначеним у пункті 1 цього Порядку головним розпорядникам бюджетних коштів (власне будівництво); 

реконструкцію будівель (приміщень) під житло; 

придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку; 

надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення. 

(пункт 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 728,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим)

Бюджетні кошти використовуються насамперед для завершення будівництва житлових об'єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків, які відповідно до титулів будов (об'єктів) плануються до прийняття в експлуатацію в поточному році. 

За наявності на початку року бюджетної кредиторської заборгованості кошти спрямовуються на будівництво (придбання) житла за зазначеними напрямами після її погашення. 

3. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти під час будівництва (придбання) житла для військовослужбовців здійснюється в установленому законодавством порядку. 

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла під час будівництва та реконструкції будівель (приміщень) під житло, яка визначається за результатами відкритих торгів, повинна бути найнижчою серед тих, що запропоновані учасниками торгів, і не перевищувати опосередковану вартість будівництва житла за регіонами, затверджену Мінрегіоном. 

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 609)

Абзац третій пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.10.2012 р. N 999)

Учасники торгів обов'язково включають до документації конкурсних торгів на придбання житла на умовах пайової участі копії документа, що посвідчує право на земельну ділянку, та рішення про затвердження відповідної проектно-кошторисної документації. 

З метою недопущення виникнення на кінець року бюджетної кредиторської заборгованості до документації конкурсних торгів та договору про будівництво (придбання) житла включаються вимоги щодо коригування визначеної в договорі суми фінансових зобов'язань у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на відповідний рік. 

3 1. Придбання житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на умовах пайової участі та на вторинному ринку здійснюється на конкурсних засадах.

(Порядок доповнено пунктом 3 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 р. N 999)

3 2. Для придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку головний розпорядник бюджетних коштів утворює конкурсну комісію та затверджує її склад. Конкурсна комісія утворюється у складі не менш як п'ять осіб, зокрема, з числа представників юридичної, фінансової служби, служби з питань запобігання та виявлення корупції, служби внутрішнього аудиту та фінансового контролю. У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.

До основних завдань конкурсної комісії належить:

опублікування інформації про проведення конкурсу та його результати в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів. В інформації зазначаються, зокрема, вимоги до житла, яке придбавається, зміст конкурсної документації, адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії, строк подання конкурсної документації (не менш як 10 днів), дата і місце проведення конкурсу;

розгляд конкурсних пропозицій (протягом 10 робочих днів);

визначення переможця (переможців) конкурсу;

(абзац п'ятий пункту 3 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 594)

складення протоколу про результати проведення конкурсу.

(Порядок доповнено пунктом 3 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 р. N 999)

3 3. Для участі в конкурсі подаються:

заява про участь у конкурсі із зазначенням:

- найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу;

- прізвища та ініціалів фізичної особи, її місця проживання, номера телефону, телефаксу;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

копії паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;

витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності (відсутності) обтяжень;

нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно або інших правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку);

нотаріально засвідчені копії витягу про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно або витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно (у разі придбання житла на вторинному ринку);

засвідчена в установленому порядку копія технічного паспорта на квартиру (у разі придбання житла на вторинному ринку);

засвідчена копія ліцензії, яка дає право на провадження будівельної діяльності (у разі придбання житла на умовах пайової участі);

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі придбання житла на умовах пайової участі);

нотаріально засвідчена копія дозволу на виконання будівельних робіт або копія декларації про початок виконання будівельних робіт, виданих Держархбудінспекцією (у разі придбання житла на умовах пайової участі).

За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

(Порядок доповнено пунктом 3 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 р. N 999)

3 4. Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих. 

(абзаци перший - четвертий пункту 3 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 594,
замінено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 769)

(Порядок доповнено пунктом 3 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 р. N 999)

(на часткову зміну пункту 3 4 установлено, що у 2012 році вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку повинна бути найнижчою серед запропонованих учасниками конкурсу і не перевищувати опосередковану вартість спорудження житла за регіонами України, визначену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2012 р. N 1165)

(дію пункту 3 4 зупинено до 01.01.2015 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. N 716,
пункт 3 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2015 р. N 325)

У разі коли кількість квартир, запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець за бюджетною програмою з метою придбання необхідної кількості квартир має право розглянути наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені, відповідають вимогам конкурсної документації в межах кількості квартир, визначених конкурсною документацією, та додатково визначити переможців конкурсу.

(пункт 3 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 594)

У випадках, коли головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним виконавцем за бюджетною програмою було двічі відмінено конкурс у зв'язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам конкурсної документації.

(пункт 3 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 594)

4. Видатки, пов'язані з власним будівництвом, реконструкцією будівель (приміщень) під житло, провадяться відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), Порядку затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. N 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17). 

Проектно-кошторисна документація щодо вартості об'єктів будівництва та реконструкції будівель (приміщень) під житло, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, розробляється згідно з вимогами ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". 

(абзац другий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 р. N 609)

Видатки, пов'язані з наданням військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, здійснюються відповідно до цього Порядку. 

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 728)

5. Облік незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), добудова, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) житлових об'єктів від початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію таких об'єктів здійснюються згідно із законодавством щодо бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ. 

6. Договори про придбання житла на умовах пайової участі укладаються щодо об'єктів незавершеного будівництва із ступенем готовності не менш як 70 відсотків. У разі укладення таких договорів між органами, які зазначені у пункті 1 цього Порядку, ця норма може не застосовуватися. 

Видатки, пов'язані з придбанням житла на умовах пайової участі, провадяться на підставі відповідного договору згідно з графіком фінансування та документів, що підтверджують використання за призначенням перерахованих раніше коштів. 

7. Видатки, пов'язані з придбанням житла на вторинному ринку, провадяться на підставі договору купівлі-продажу житла. 

8. Перелік житлових об'єктів, будівництво (придбання) яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів, затверджується із зазначенням обсягу бюджетних коштів для кожного об'єкта наказом головного розпорядника бюджетних коштів. 

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 р. N 769)

Абзац другий пункту 8 виключено

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2012 р. N 999,
абзац другий пункту 8 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 404)

У разі виникнення потреби протягом поточного року головний розпорядник бюджетних коштів має право здійснювати придбання житла на умовах пайової участі та вторинному ринку з подальшим внесенням змін до переліку житлових об'єктів, будівництво (придбання) яких передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів, для забезпечення житлом військовослужбовців, які визнані у встановленому законодавством порядку інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, або захворювання, одержаних під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та членів сімей військовослужбовців, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов'язаного із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. 

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 р. N 728)

Розподіл бюджетних коштів у 2016 році за бюджетними програмами, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 273)

Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити щокварталу в 2016 році інформування Комітету Верховної Ради України з питань бюджету про використання коштів за відповідними бюджетними програмами. 

(пункт 8 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 р. N 273)

9. Попередня оплата здійснюється за договорами щодо:

придбання житла на умовах пайової участі - в розмірі до 30 відсотків визначеної в договорі ціни не більш як на три місяці згідно з графіком фінансування;

придбання житла на вторинному ринку - в розмірі до 95 відсотків визначеної в договорі ціни.

Подальші розрахунки здійснюються за договорами щодо придбання житла на умовах пайової участі в розмірі до 95 відсотків визначеної в договорі ціни після підписання акта приймання-передачі житла.

Остаточні розрахунки здійснюються за договорами щодо:

придбання житла на умовах пайової участі - після надання документів, що підтверджують введення об'єкта в експлуатацію (нотаріально засвідченої копії сертифіката відповідності або декларації про готовність об'єкта до експлуатації);

придбання житла на вторинному ринку - після оформлення права власності на житло.

(пункт 9 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1181)

10. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого у встановленому законодавством порядку. 

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 р. N 1181)

11. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в порядку, визначеному законодавством. 

 


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (07.11.2016)
Просмотров: 811
Всего комментариев: 0
avatar