Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №154 від 16.03.2017. Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової  підтримки


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 березня 2017 р. № 154

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для фінансової 
підтримки Національного культурно-мистецького та 
музейного комплексу “Мистецький арсенал”

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 574 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 53, ст. 1769; 2011 р., № 22, ст. 916, № 93, ст. 3377; 2012 р., № 23, ст. 884; 2013 р., № 19, ст. 638), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 р. № 154

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для фінансової підтримки Національного 
культурно-мистецького та музейного комплексу “Мистецький арсенал”

1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. З метою збереження та реставрації пам’яток історії та архітектури, забезпечення створення і функціонування музейної складової підприємства бюджетні кошти спрямовуються на покриття його поточних та капітальних витрат, не забезпечених власними доходами.

До поточних витрат включається:

оплата праці штатних працівників підприємства, послуг фахівців за цивільно-правовими договорами для розроблення музейних, мистецьких і культурологічних проектів та програм, тематичних досліджень, проектування і оформлення експозицій, обслуговування відвідувачів (екскурсоводи, адміністратори, гардеробники тощо) та послуг з метою підготовки та проведення культурно-мистецьких заходів;

оплата службових відряджень;

справляння податків і зборів, оплата послуг фінансових установ;

оплата транспортних послуг та послуг з поточного ремонту, страхування і технічного обслуговування транспортних засобів;

оплата послуг зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів за користування Інтернетом;

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

ремонт і обслуговування обладнання, програмного забезпечення;

оплата послуг з охорони території підприємства, в тому числі під час проведення культурно-мистецьких заходів, зокрема відеоспостереження;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

оплата послуг з установки лічильників води, теплової та електричної енергії;

оплата послуг з утримання у належному стані та поточного ремонту комунікаційних систем та приміщень підприємства;

проведення археологічних та спелеологічних досліджень і робіт на території підприємства за переліком, визначеним разом з Інститутом археології Національної академії наук та затвердженим Державним управлінням справами;

оплата витрат, пов’язаних з розглядом судових справ (судовий збір тощо), оплата послуг сторонніх фахівців (зокрема адвокатів, юридичних осіб та суб’єктів господарювання);

розроблення тематико-експозиційних планів виставок;

розроблення дизайн-проектів та проведення виставок актуального мистецтва;

оплата послуг з друку каталогів та друкованих матеріалів до культурно-мистецьких заходів.

До капітальних видатків включається:

капітальний ремонт приміщень;

придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі видатки на поповнення музейного фонду.”.

2. Абзаци третій — шостий пункту 4 виключити.

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Обсяг бюджетних коштів, які надаються підприємству для покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, не повинен перевищувати за підсумками року 90 відсотків фактичного обсягу валового доходу (без урахування коштів, передбачених для утримання підрозділів служби замовника у складі підприємства), одержаного за підсумками року.

Підприємство складає після закінчення кожного кварталу одночасно з фінансовою звітністю розрахунок обсягу бюджетних коштів, які повинно отримати підприємство виходячи з фактично одержаного обсягу валового доходу (без урахування коштів, передбачених для утримання підрозділів служби замовника у складі підприємства).

Розрахунок обсягу бюджетних коштів подається щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному управлінню справами та Мінфіну разом з інформацією про залишки коштів на реєстраційних рахунках підприємства.

Якщо за результатами року з урахуванням отриманої з державного бюджету суми фінансової підтримки на покриття поточних витрат підприємство має чистий прибуток, у наступному за звітним році сума фінансової підтримки на покриття поточних витрат, не забезпечених власними доходами, зменшується на суму отриманого прибутку.

У разі отримання чистого прибутку за результатами звітного кварталу, півріччя, дев’яти місяців коригування обсягу фінансової підтримки не здійснюється.

За результатами діяльності підприємства за 11 місяців поточного бюджетного року Державне управління справами подає до 10 грудня Мінфіну відповідний розрахунок обсягу бюджетних коштів, який повинен бути одержаний із загального фонду державного бюджету, та в разі потреби — пропозиції щодо перерахування в дохід державного бюджету надлишково одержаних асигнувань.”.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: pekach (17.03.2017)
Просмотров: 654
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar